informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Generator Wniosków dla konkursu „Działamy razem” (konkurs nr 1/2022) – przesunięcie naboru wniosków.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż termin naboru wniosków w konkursie „Działamy razem” (konkurs nr 1/2022) został przesunięty:

 1. otwarcie naboru wniosków nastąpi w dniu 29 listopada o godz. 12.00, od tego dnia organizacje pozarządowe będą mogły wypełniać wnioski w aplikacji Generator Wniosków,
 2. nabór wniosków zakończy się w dniu 29 grudnia 2022 roku, o godz. 12:00, edycja wniosków w Generatorze Wniosków zostanie wówczas automatycznie zablokowana.

I. Termin składania wniosków

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie wnioski o zlecenie realizacji zadań na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą być składane od 29 listopada 2022 roku od godz. 12:00 do 29 grudnia 2022 roku do godz. 12:00.

 • Wniosek wypełniamy wyłącznie w aplikacji Generator Wniosków.
 • Za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku w Generatorze Wniosków.

II. Dostęp do aplikacji Generator Wniosków

 1. Wniosek dla konkursu nr 1/2022 będzie dostępny od 29 listopada 2022 roku od godziny 12:00, w aplikacji Generator Wniosków pod adresem: https://generator.pfron.org.pl/ Od tego momentu możliwe będzie wypełnianie wniosków w aplikacji.
 2. Nabór wniosków zakończy się w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 12:00. Edycja wniosków zostanie wówczas automatycznie zablokowana.

III. Rejestracja podmiotów, które nie korzystały dotychczas z aplikacji Generator Wniosków

 1. Rejestracja podmiotów, które nie korzystały dotychczas z aplikacji Generator Wniosków, możliwa jest od 14 listopada 2022 roku od godz. 15:00 do 29 grudnia 2022 roku do godz. 10:00 na stronie: https://generator.pfron.org.pl/
 2. W celu zarejestrowania nowej organizacji, na stronie logowania używamy przycisku „Nowy użytkownik” i wypełniamy formularz rejestracyjny. Podany w formularzu adres e-mail będzie stanowił login do Generatora, na ten adres zostanie wysłana wiadomość z aplikacji zawierająca link do ustawienia hasła. Ponadto, na podany adres będą przesyłane wszystkie komunikaty dotyczące wniosku.

IV. Jak złożyć wniosek w aplikacji Generator Wniosków

 1. Otwieramy przeglądarkę internetową, wpisujemy adres: https://generator.pfron.org.pl/
 2. Logujemy się do Generatora. Podmioty posiadające już konto w aplikacji „Generator wniosków” mogą logować się przy użyciu wykorzystywanego dotychczas loginu (adresu e-mail) i hasła. Pięciokrotne błędne wpisanie hasła zablokuje dostęp do aplikacji na 15 minut, a użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat na swój adres e-mail.
 3. W sytuacji, gdy nie pamiętamy hasła, używamy przycisku „Zapomniałem hasła”. Wówczas aplikacja przekieruje na stronę, na której wprowadzamy adres e-mail stanowiący login do aplikacji. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do strony, na której będzie możliwe ustawienie nowego hasła.
 4. W sytuacji, gdy nie pamiętamy loginu do aplikacji, prosimy o przesłanie zapytania na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl podając pełną nazwę organizacji oraz numer NIP organizacji.
 5. Po zalogowaniu się, przechodzimy do sekcji „Lista wniosków” i wybieramy przycisk „Złóż nowy wniosek”.
  1. aplikacja przekieruje do konfiguracji wniosku – konieczne będzie wybranie kierunku pomocy, typu projektu oraz zadania (we wniosku nie będzie już możliwości edycji tych danych). Następnie zatwierdzamy dane;
  2. po zatwierdzeniu wybranych danych Generator przekieruje do formularza wniosku. Możemy wtedy wprowadzać informacje dotyczące wnioskodawcy oraz projektu.
  3. wniosek składa się z 6 części, z których 5 wypełnianych jest na etapie składania wniosków, tj.:
   • Część A „Dane i informacje o Wnioskodawcy”,
   • Część B „Informacje dotyczące projektu”,
   • Część C „Budżet projektu” (w przypadku projektów wieloletnich Część C – pierwszy okres, Część C – drugi okres, Część C – trzeci okres, Część C – podsumowanie),
   • Część D „Załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku” jest nieaktywna (na etapie wypełniania wniosku w konkursie nie posiada przycisków: „zapisz roboczo” oraz „zapisz i sprawdź poprawność”), ponieważ dokumentów nie trzeba załączać na etapie składania wniosku,
   • Część E „Oświadczenia Wnioskodawcy”,
   • Wskaźniki,
   • Harmonogram projektu – nie wypełniane na etapie składania wniosku;
  4. rekomendujemy wypełnianie wszystkich części wniosku wg kolejności (od Części A wniosku do Wskaźniki) oraz systematyczne zapisywanie danych poprzez użycie przycisku „zapisz roboczo” i następnie „zapisz i sprawdź poprawność”;
  5. po wprowadzeniu wszystkich danych we wszystkich częściach wniosku zatwierdzamy wniosek za pomocą przycisku „zatwierdź”. Przycisk „zatwierdź” wyświetli się w podsumowaniu wniosku dopiero po zapisaniu wszystkich części wniosku poprzez użycie przycisku „zapisz roboczo” i następnie „zapisz i sprawdź poprawność”;
  6. po zatwierdzeniu wniosku tj. złożeniu wniosku w konkursie, możemy wygenerować plik PDF wniosku.
 6. Na liście wniosków przycisk „podgląd” będzie aktywny po zatwierdzeniu wniosku, natomiast przycisk „pobierz” będzie aktywny po wygenerowaniu PDF-u zatwierdzonego wniosku.
 7. Generator Wniosków po 30 minutach bezczynności w aplikacji automatycznie dokona wylogowania z aplikacji. Pojawi się okno pop-up z możliwością przywrócenia sesji (ponownego zalogowania się). Jeśli ponowne zalogowanie nie nastąpi po 30 minutach aplikacja dokona przekierowania na stronę logowania i nie będzie możliwe przywrócenie poprzedniej sesji. Zalecamy systematyczne zapisywanie danych poprzez użycie przycisku „zapisz roboczo” i następnie „zapisz i sprawdź poprawność”, tak aby wprowadzane dane przez użytkowników zostały zapisane na serwerze.
 8. PFRON rekomenduje otwieranie aplikacji generator wniosków tylko w jednej zakładce, w jednym oknie przeglądarki. Jeśli na jednym z otwartych okien, czy zakładek dojdzie do wylogowania, wówczas system wyloguje użytkownika w każdej otwartej zakładce i oknie przeglądarki, przez co może dojść do utraty niezapisanych danych.

UWAGA!

 1. Edycja wniosków, w tym możliwość ich zatwierdzania, zostanie automatycznie zablokowana z chwilą zakończenia naboru wniosków, tj. w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 12:00.
 2. Wnioski zatwierdzone do dnia 29 grudnia 2022 roku do godz. 12:00 będą uznane za złożone w Konkursie.
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku poprzez aplikację Generator Wniosków.
 4. Ocenie formalnej i merytorycznej podlegać będą wyłącznie wnioski posiadające status „zatwierdzony”. 

V. Jak odszukać wniosek w Generatorze

W celu wyszukania wypełnianego wniosku:

 1. logujemy się do Generatora;
 2. przechodzimy do sekcji „Wnioski składane przez moje organizacje” i wybieramy z listy rozwijanej: „Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”;
 3. zatwierdzamy przyciskiem „pokaż”;
 4. na liście zostaną wyświetlone wszystkie wnioski utworzone w ramach konkursu nr 1/2022;
 5. w kolumnie „czynności” wybieramy przycisk „edytuj” w celu przejścia do edycji wniosku;
 6. jeśli wniosek został zatwierdzony, wówczas używamy przycisku „podgląd”, który przekierowuje do podsumowania wniosku;
 7. w podsumowaniu wniosku w sekcji „Pisma” zamieszczana jest korespondencja przekazywana przez PFRON do Wnioskodawcy.

VI. Pomoc

Pytania dotyczące działania aplikacji Generator Wniosków należy kierować na adres zadania_zlecane@pfron.org.pl

W zgłoszeniu prosimy o:

 1. dokładne opisanie problemu;
 2. podanie numeru wniosku lub linku do wniosku;
 3. przesłanie zrzutów ekranu obrazujących opisywany problem;
 4. podanie danych do osoby, z którą będzie można skontaktować się w sytuacji, gdy będą potrzebne dodatkowe informacje.
Data publikacji: 2022-11-15
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi