informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Możemy więcej” – odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków

Na podstawie złożonych odwołań skierowaliśmy do ponownej oceny merytorycznej 207 wniosków z konkursu „Możemy więcej”.

Komisja konkursowa przeprowadzi ocenę tych wniosków nie później niż do dnia 8 maja 2024 r.

O wynikach ponownej oceny merytorycznej poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Lista wniosków skierowanych do ponownej oceny merytorycznej.

Co w przypadku, gdy Twoja organizacja złożyła odwołanie, a wniosek nie został skierowany do ponownej oceny?

Zgodnie z zapisami „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, Wnioskodawca może złożyć drugie odwołanie od oceny merytorycznej wówczas, gdy Jego wniosek nie został skierowany do ponownej oceny merytorycznej.

Lista wniosków, które nie zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej.

Termin i warunki złożenia drugiego odwołania

 1. Drugie odwołanie musisz wysłać poprzez system iPFRON+. Użyj w tym celu „Komunikatora PFRON”, który po zalogowaniu do systemu znajdziesz w Menu głównym. Sposób korzystania z „Komunikatora” opisaliśmy w dalszej części komunikatu.
 2. Drugie odwołanie musisz przesłać najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym opublikowaliśmy informację, że Twój wniosek nie został skierowany do ponownej oceny merytorycznej, tj. do 3 kwietnia 2024 r.
 3. Za datę złożenia drugiego odwołania uznamy datę przesłania tego odwołania w systemie iPFRON+. Pamiętaj, że odwołanie muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych. W przypadku wniosków wspólnych odwołanie może podpisać wyłącznie Wnioskodawca-Lider.
 4. Ważne! Wniosek zostanie skierowany do ponownej oceny merytorycznej, jeżeli przedstawisz w odwołaniu argumenty odnoszące się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Pamiętaj, że jeżeli z opinii komisji konkursowej wynika konieczność korekty wniosku (na przykład część B wniosku jest niespójna z budżetem projektu), musisz opisać proponowane zmiany.
 5. Jeżeli przedstawiasz w odwołaniu propozycję korekty danych we wniosku musisz również wskazać, jak zmiana wpłynie na pozostałe elementy wniosku. Jeżeli tego nie zrobisz, komisja nie będzie miała kompletu informacji i możliwości oceny wniosku z uwzględnieniem jego korekty. Na przykład: jeżeli zaproponujesz zmiany dotyczące godzin wsparcia pamiętaj, aby przeliczyć łączną liczbę godzin wsparcia i pokazać, jak zmienią się wskaźniki nakładu i produktu w projekcie, a także jak powinny zmienić się koszty personelu w budżecie projektu.

Załączenie odwołania w systemie iPFRON+

 1. Do każdego wniosku przygotuj odrębne odwołanie. W treści odwołania podaj numer wniosku oraz tytuł projektu, którego dotyczy odwołanie.
 2. Zapisz plik z odwołaniem na komputerze. Następnie utwórz plik pdf odwołania i podpisz go podpisem elektronicznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, e – dowodu lub profilu zaufanego). Odwołanie muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Twojej organizacji. Przykładowo, jeżeli zgodnie ze sposobem reprezentacji wymagane jest współdziałanie dwóch osób, odwołanie musi zawierać dwa elektroniczne podpisy.
 3. Nadaj plikowi właściwą nazwę, „Drugie odwołanie wniosek nr (wpisz numer Twojego wniosku)”.
 4. Podpisany plik z treścią odwołania wyślij w Systemie iPFRON+.
 5. W menu głównym wybierz zakładkę „Komunikator PFRON”.
 6. W widoku pojawi się „Lista wątków”.
 7. Kliknij przycisk „Dodaj”.
 8. W polu „Identyfikator sprawy” wybierz numer sprawy, którego dotyczy odwołanie (w numerze sprawy zawiera się numer wniosku).
 9. W kolejnych polach wpisz temat i treść wiadomości. W temacie wpisz: „Drugie odwołanie od wyników oceny merytorycznej w konkursie nr 1/2023”.
 10. Dołącz podpisany elektronicznie plik z odwołaniem – użyj przycisku „Dodaj załącznik”. Plik nie może wynosić więcej niż 5 MB. Nie załączaj skanów dokumentów, tylko dokument PDF z elektronicznym podpisem.
 11. Sprawdź, czy dodany został prawidłowy plik.
 12. Wyślij wiadomość do PFRON – użyj przycisku „Wyślij”.
 13. Za datę złożenia odwołania uznamy datę jego przesłania w systemie iPFRON+.

Złożenie drugiego odwołania wyczerpuje tryb odwoławczy.

Więcej informacji o konkursie „Możemy więcej” na stronie Funduszu.

Data publikacji: 2024-03-26
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi