informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Samodzielni i skuteczni” - decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął kolejną decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2018 roku wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017) na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania na realizację kolejnych pięciu wniosków umieszczonych na liście rezerwowej dla wniosków w kierunku pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, które uzyskały ocenę co najmniej 45 punktów, w kwocie stanowiącej 60% kwoty dofinansowania proponowanego przez komisję konkursową.


Kwota udzielonych dofinansowań na realizację ww. wniosków wynosi 1.026.193,14 zł. Projekty adresowane są do 396.113 uczestników, przy czym liczba ta może ulec zmniejszeniu w stopniu nie przekraczającym procentu zmniejszenia przyznanego dofinansowania w stosunku do kwoty dofinansowania zaproponowanej przez komisję konkursową.
PFRON informuje, że środki na realizację zadań zlecanych w planie finansowym PFRON na 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości 247 mln zł, tj. na poziomie porównywalnym do roku 2017 i są to środki wyższe o 18% w stosunku do zaplanowanych na zadanie w 2016 roku.

W konkursie pn. „Samodzielni i skuteczni” łączna kwota udzielonych dotychczas dofinansowań (z uwzględnieniem decyzji podjętej w grudniu 2017 roku) wynosi 122.632.656,25 zł. Przyznane dofinansowania przekraczają kwotę alokacji na konkurs o 32.632.656,25 zł (ponad 36%).

Lista rezerwowa:


Pozostałe listy rezerwowe pozostają bez zmian.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się „Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.
Data publikacji: 2018-07-06
Departament ds. Programów
-