informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Wskaźniki bazowe

W związku z ogłoszeniem w dniu 5 listopada 2021 roku Konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (Konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021) PFRON przypomina, iż zgodnie z opracowanymi dla poszczególnych kierunków pomocy Regulaminami składania, rozpatrywania i realizacji projektów (stanowiącymi załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań”) ocena merytoryczna wniosków polega, między innymi, na sprawdzeniu czy wartość wskaźnika nakładu (zaplanowana w danym wniosku) świadczy o racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi. Ocena przeprowadzana jest z uwzględnieniem wartości wskaźnika bazowego ustalonego przez Zarząd PFRON na podstawie analizy wartości wskaźników nakładu w projektach tego samego typu, zgłoszonych w Konkursie. Jeżeli podczas oceny merytorycznej danego wniosku zostanie zidentyfikowane przekroczenie wartości wskaźnika nakładu w stosunku do wartości wskaźnika bazowego, wówczas proponowana przez komisję konkursową kwota dofinansowania ulega obniżeniu.

Ustalenie wartości wskaźników bazowych dla Konkursu pn. „Sięgamy po sukces” nastąpi po zakończeniu przyjmowania wniosków w Konkursie, na podstawie analizy danych (wartości wskaźników nakładu) wynikających ze złożonych w konkursie wniosków.

Jednocześnie dla celów poglądowych Fundusz przedstawia wartości wskaźników bazowych, które obowiązywały podczas oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w 2020 w ramach Konkursu pn. „Pokonamy bariery” (Konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), z zastrzeżeniem, iż wartości poszczególnych wskaźników bazowych dla Konkursu „Sięgamy po sukces” mogą ulec zmianie.

Wskaźniki bazowe dla Konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 1/2020).

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił następujące wartości wskaźników bazowych, obowiązujących podczas oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Konkursu pn. „Pokonamy bariery” (Konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 1/2020) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla:

 1. kierunku pomocy 1 pn. „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, projektów dotyczących zadań, o których mowa w § 1 pkt 2 i/lub pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), zwanego dalej „rozporządzeniem”:
  1. wartość wskaźnika bazowego dla wniosków, w których wybrano typ projektu „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.”, w wysokości 110,00 zł (sto dziesięć złotych),
  2. wartość wskaźnika bazowego dla wniosków, w których wybrano typ projektu „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego”, w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych);
 2. kierunku pomocy 2 pn. „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, projektów dotyczących zadań, o których mowa w § 1 pkt 1 i/lub pkt 2 i/lub pkt 4 i/lub pkt 5 i/lub pkt 7a i/lub pkt 13 rozporządzenia:
  1. wartość wskaźnika bazowego dla wniosków, w których wybrano typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, w wysokości 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych),
  2. wartość wskaźnika bazowego dla wniosków, w których wybrano typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”, w wysokości 110,00 zł (sto dziesięć złotych),
  3. wartość wskaźnika bazowego dla wniosków, w których wybrano typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” oraz wybrano zadanie 5 i/lub zadanie 2 oraz jako dodatkowe zadanie 13, w wysokości 110,00 zł (sto dziesięć złotych),
  4. wartość wskaźnika bazowego dla wniosków, w których wybrano typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, w przypadku wyboru tylko i wyłącznie zadania 13, w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych);
 3. kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 9 i/lub pkt 10 rozporządzenia:
  1. wartość wskaźnika bazowego dla wniosków, w których wybrano typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)”, w wysokości 260,00 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych),
  2. wartość wskaźnika bazowego dla wniosków, w których wybrano typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)” (z zastrzeżeniem lit. c.), w wysokości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),
  3. wartość wskaźnika bazowego dla wniosków, w których wybrano typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)”, w których zgłoszono realizację imprezy sportowej, w której wymagany jest (zgodnie z zasadami uprawiania danej dyscypliny sportowej) udział osób sprawnych np. kolarstwo tandemowe dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, w wysokości 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych);
 4. kierunku pomocy 4 pn. „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”, projektów dotyczących zadania, o którym mowa w § 1 pkt 12 rozporządzenia, dla projektów dotyczących opracowywania lub wydawania publikacji, z wkładem merytorycznym (bez projektów, w których przewidziano produkcję materiałów audiowizualnych, w tym filmów) wartość wskaźnika bazowego w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych);
 5. kierunku pomocy 5 pn. „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia (organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych):
  1. wartość wskaźnika bazowego dla projektów, w których przewidziane jest zakwaterowanie dla uczestników szkolenia/kursu/warsztatu, w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych),
  2. wartość wskaźnika bazowego dla projektów, w których nie zostało przewidziane zakwaterowanie dla uczestników szkolenia/kursu/warsztatu, w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych).

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odstąpił od ustalenia wartości wskaźników bazowych, obowiązujących podczas oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Konkursu pn. „Pokonamy bariery” (Konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 1/2020) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku:

 1. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, projektów dotyczących wniosków, w których zgłoszono tylko i wyłącznie zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 7a rozporządzenia (utrzymanie psów asystujących);
 2. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” dla projektów dotyczących opracowywania lub wydawania publikacji, bez wkładu merytorycznego oraz dla projektów dotyczących opracowywania lub wydawania publikacji, w których przewidziano produkcję materiałów audiowizualnych, w tym filmów;
 3. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, dla projektów dotyczących zadania, o którym mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia (zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia);
 4. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, projektów dotyczących zadania, o którym mowa w § 1 pkt 11 i/lub pkt 10 rozporządzenia.