informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Aktywność i wiedza” - decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż podjęta została decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Aktywność i wiedza” (konkurs nr 2/2017).

Aktualnie przyznane dofinansowania dotyczą realizacji kolejnych wniosków pozytywnie ocenionych merytorycznie w ramach kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, które uzyskały w ocenie merytorycznej co najmniej 33,5 pkt, według kwot proponowanych przez komisję konkursową, na kwotę dofinansowania ogółem 834.590,00 zł (w tym § 2450 – 834.590,00 zł, § 6270 – 0,00 zł).

Uwzględniając poprzednią decyzję w konkursie pn. „Aktywność i wiedza” Zarząd PFRON:

  • udzielił dofinansowania do realizacji łącznie 146 wniosków na kwotę ogółem 18.002.501,50 zł, w tym § 2450 – 17.944.651,50 zł, § 6270 – 57.850,00 zł,
  • zwiększył wysokość środków planowanych na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie z kwoty 17.167.911,50 zł do kwoty 18.002.501,50 zł.

Skutkiem podjętych decyzji jest udzielenie wsparcia planowanej liczbie uczestników: 8.865.787 osób oraz beneficjentom ostatecznym w liczbie 31.707 osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie dofinansowania udzielone w ramach kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” pozostały na niezmienionym poziomie.

Alokacja środków w konkursie, na poszczególne kierunki pomocy:

Kierunek pomocy 

Alokacja środków zaplanowana w ogłoszeniu konkursu (kwotowo/procentowo)

Udzielone dofinansowania (kwotowo/procentowo)

kierunek pomocy 3

11 900 000,00

70%

10 726 844,73

60%

kierunek pomocy 4

 5 100 000,00

30%

7 275 656,77

40%

 

17 000 000,00

100%

18 002 501,50

100%

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres  e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale VIII „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.

 

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2017-10-12
Departament ds. Programów
Autor: Beata Laskowska