informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Aktywność i wiedza” - decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż podjęta została decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Aktywność i wiedza” (konkurs nr 2/2017).

Aktualnie przyznane dofinansowania dotyczą realizacji 111 wniosków pozytywnie ocenionych merytorycznie, które uzyskały co najmniej 39 pkt, w łącznej wysokości 12.956.610,10 zł, zgodnie z kwotami dofinansowania proponowanymi przez komisję konkursową, w tym:

Decyzja skutkuje udzieleniem wsparcia planowanej liczbie uczestników: 6.576.423 osób, liczbie beneficjentów ostatecznych: 24.667 osób niepełnosprawnych.

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania do wniosków organizacji pozarządowych zostaną podjęte niezwłocznie po rozpatrzeniu odwołań od wyników oceny merytorycznej.

Wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie z niższą punktacją zostały umieszczone na listach rezerwowych:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres  e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale VIII „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów :

  • kierunek pomocy 3 - „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”
  • kieruneki pomocy 4 - „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.