informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

I konkurs - ZAMKNIĘTY

Wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących w 2011 r. do zadań realizowanych na podst. umów wieloletnich zawartych w 2009 roku w I i II konkursie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 (...) ( czytaj )

<hr/>

Zadania zlecane tryb pozakonkursowy - korekta do komunikatu zamieszczonego w dniu 24.09.2009 r. w sprawie wyznaczenia maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących w 2010 r. do zadań realizowanych na podstawie umów wieloletnich zawartych w ramach pierwszego i drugiego konkursu o zlecenie realizacji zadań. ( czytaj ) W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w dniu 15 września 2009 r., w którym podane zostały do wiadomości maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujące w 2010 r. do zadań realizowanych na podstawie umów wieloletnich zawartych w ramach pierwszego konkursu z dnia 15 października 2008 r. oraz drugiego konkursu z dnia 10 marca 2009 r. o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, publikujemy dodatkowe informacje dotyczące trybu pozakonkursowego ( czytaj )

Wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących w 2010 r. do zadań realizowanych na podstawie umów wieloletnich zawartych w ramach pierwszego i drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie zadań ( czytaj ) PFRON informuje, że na zamieszczonej na stronie internetowej PFRON liście zadań dofinansowanych w ramach pierwszego konkursu o naborze wniosków na 2009 r. w ramach zadań zlecanych nie zamieszczono dwóch zadań, które uzyskały dofinansowanie. Są to:

 • zadanie nr 1 „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Hipoterapia””, realizowane przez Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika” z Krakowa, kwota dofinansowania 55.440,00 zł,
 • zadanie nr 9 „Spotkania integracyjne”, realizowane przez Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z Kielc, kwota dofinansowania 18.144,00 zł.

W związku z powyższym liczba zadań, które:

 • otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 525,
 • otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną lecz nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków finansowych na pierwszy konkurs, wynosi 120.

Warunki zawarcia umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj ) Wysokość i zakres dofinansowań przyznanych w ramach I konkursu na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji organizacjom pozarządowym i fundacjom. Wydział Programowania i Realizacji Zadań PFRON wyjaśnia: W wyniku dokonanych ocen merytorycznych pozytywną ocenę (minimum 60 pkt.) uzyskało 645 zadań. Przy założeniu dofinansowania wszystkich 645 zadań ocenionych pozytywnie środki przeznaczone na pierwszy konkurs pozwoliłyby na realizację zaledwie 318 zadań (49% zadań) z uzyskaną liczbą minimum 89 punktów i 2-óch zadań z 20 zadań na poziomie 88,5 punktów. ( czytaj ) DECYZJA ZARZĄDU PFRON w sprawie:

 • zwiększenia środków finansowych na dofinansowanie zadań zlecanych w ramach pierwszego konkursu ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • przyznania dofinansowań na realizację kolejnych zadań z listy rankingowej ( czytaj )

DECYZJA O DOFINANSOWANIU ZADAŃ w 2009 r. w ramach w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj )

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 r. w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj )

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach pierwszego konkursu z dnia 15 października 2008 r. ( czytaj )

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu weryfikacji formalnej odwołań od negatywnej oceny wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach pierwszego konkursu z dnia 15 października 2008 r. ( czytaj )

 

Uwaga! W ramach ogłoszonego przez PFRON pierwszego konkursu wnioski o zlecenie realizacji zadań, mogą być składane od dnia 20 października 2008 roku do dnia 21 listopada 2008 roku .

 • Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) ( czytaj )
  • Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia22.10.2008 r. ( czytaj )
  • Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia z dnia 3.11.2008 r. ( czytaj )
  • Wyjaśnienia z dnia z dnia 18.11.2008 r. ( czytaj )
 • Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) ( czytaj ) . Uwaga: Dotyczy tylko I Konkursu
  • Załączniki do Zadań zlecanych ( czytaj )
  • Najczęściej zadawane pytania ( czytaj )
 • Ogłoszenie o naborze ekspertów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków , składanych w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) ( czytaj )
 • Informacja w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ( czytaj )