informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

IV Konkurs - ZAMKNIĘTY

Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich zawartych w konkursach: czwartym, piątym, szóstym na kolejny okres realizacji projektów/zadań od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. ( czytaj )


Wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku na podstawie umów wieloletnich zawartych w konkursach czwartym i piątym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj )


Konkurs nr 4 i nr 5 – wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku na podstawie umów wieloletnich (...) ( czytaj )


Tryb pozakonkursowy do umów wieloletnich zawartych w ramach czwartego konkursu z dnia 31 sierpnia 2009 r. o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) ( czytaj )


KONKURS NR 4 - zawieranie umów w ramach konkursu nr 4 o zlecenie realizacji zadań w 2010 r. w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( czytaj )


Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2010 roku zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach czwartego konkursu, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.( czytaj )


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia (skorygowaną po awarii systemu informatycznego) listę rankingową wniosków (projektów), które podlegały ocenie merytorycznej w ramach Konkursu nr 4 na 2010r.:

 • lista pt.: „Konkurs nr 4/2010 - Projekty ocenione przez ekspertów pozytywnie” ( pobierz )


Wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań zlecanych w ramach czwartego konkursu na 2010 r. realizowanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( czytaj )


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakończył rozpatrywanie odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach czwartego konkursu na 2010 r. ( czytaj )


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach czwartego konkursu ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2009 r. ( czytaj )


Generator Wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku ( IV KONKURS) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...) ( czytaj )


Wyjaśnienia z dnia 17 września 2009 r. do ogłoszonego przez PFRON w dniu 31 sierpnia 2009 r. czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj )


Generator Wniosków składanych w ramach IV konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r (...). ( czytaj )


Ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) ( czytaj )


 • „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” ( czytaj ) Uwaga:zasady dotyczą tylkokonkursów II - IV, które zostały już rozstrzygnięte.
 • Wzór wniosku o zlecenie realizacji zadań ( czytaj ))
 • Wzór „Karty oceny merytorycznej” ( pobierz )
 • Karta oceny formalnej wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( pobierz )
 • Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( pobierz )
  • załączniknr 1 doumowy - Budżet zadania ( pobierz )
  • załącznik nr2 do umowy - Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON niezbędne do realizacji zadania - w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( pobierz )
  • załącznik nr3 do umowy - Sprawozdanie częściowe / końcowe* z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( pobierz )
   • załącznik nr 1 do sprawozdania -Zestawienie kosztów realizacji zadania (częściowe / ostateczne*) ( pobierz )
   • załącznik nr 2 do sprawozdania - Zestawienie dowodów księgowych (częściowe/ostateczne*) ( pobierz )

Wskazania dotyczące wyznaczania przez Wnioskodawców wskaźników ewaluacji, o których mowa w Rozdziale VII „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, zwanych dalej „zasadami zlecania”. ( pobierz )


Zapytania w sprawie zasad składania wniosków w ramach czwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2010 r. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można kierować na następujący adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl