informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Realizacja zadań samorządów powiatowych dofinansowanych ze środków PFRON w 2015 roku

 

L.p Nazwa zadania Liczba powiatów realizujących zadania % Kwota [zł] Liczba podmiotów/umów % wydatków ogółem
1 Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy art.26 1 0,26% 2 457 1 0,00%
2 Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.26e 232 61,05% 34 663 341 1 029 4,65%
3 w tym: w zakładach pracy chronionej 51 13,42% 3 420 894 102 0,46%
4 Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d 26 6,84% 362 472 149 0,05%
5 w tym: w zakładach pracy chronionej 4 1,05% 131 265 58 0,02%
6 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11 253 66,58% 9 873 542 2 181 1,33%
7 Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a 217 57,11% 20 131 342 644 2,70%
8 Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 12 3,16% 77 116 28 0,01%
9 Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40 90 23,68% 911 358 468 0,12%
10 Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41 6 1,58% 115 042 47 0,02%
11 w tym: w zakładach pracy chronionej 0 0,00% 0 0 0,00%
12 Razem rehabilitacja zawodowa x x 66 136 670 x 8,88%
13 Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a 352 92,63% 54 858 881 59 506 7,36%
14 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami 347 91,32% 18 682 654 20 382 2,51%
15 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 374 98,42% 60 535 556 17 130 8,13%
16 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna 343 90,26% 8 936 733 2 940 1,20%
17 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit.c 380 100,00% 161 030 078 204 801 21,62%
18 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna 380 100,00% 27 734 897 21 109 3,72%
19 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b 295 77,63% 8 260 713 170 463 1,11%
20 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna 223 58,68% 1 703 475 32 183 0,23%
21 Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust.1 pkt 7 lit.f 9 2,37% 123 689 44 0,02%
22 Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem 5 1,32% 1 194 951 5 x
23 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON 5 1,32% 657 271 5 0,09%
24 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem 357 93,95% 437 759 486 (*) 700 x
25 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON 357 93,95% 389 405 627 696 52,27%
26 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.4 35 9,21% 274 783 46 0,04%
27 w tym: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 15 3,95% 88 577 18 0,01%
28 Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust.4 48 12,63% 3 653 350 249 0,49%
29 Razem rehabilitacja społeczna x x 678 799 948 x 91,12%

 

 

Lp.

Opis

Kwota (zł)

30

Środki wg algorytmu

747 105 000

31

% wykorzystania

99,71%

*) Wtz w powiecie poznańskim został zlikwidowany z dniem 23.03.2015r . Liczba działających wtz wg stanu na koniec roku 699


Spośród zadań samorządów powiatowych dofinansowanych ze środków PFRON w 2015 roku, niespełna 9 proc. związanych było z rehabilitacją zawodową, zaś ponad 90 proc. dotyczyło rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W ramach pierwszej z omawianych grup zadań najwięcej powiatów przeznaczyło środki z PFRON na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy (61,05 proc.), zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (66,58 proc.), jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (57,11 proc.) oraz finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy (23,68 proc.).

Jeśli chodzi o rehabilitację zawodową, największa grupa powiatów wykorzystała środki z PFRON na dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (100 proc.), finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (93,95 proc.), dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób (98,42 proc.) oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki (77,63 proc.).