informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Realizacja zadań samorządów powiatowych dofinansowanych ze środków PFRON w 2017 roku

Nr Nazwa zadania Kwota Liczba Średnia Odsetek
1 2 3 4 5 6
1 Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy art. 26 18 878 3 6 293 0,00%
2 Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy art.26d
483 705 209 2 314 0,06%
3 w tym: w zakładach pracy chronionej 122 166 50 2 443 0,02%
4 Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e 29 646 043 776 38 204 3,89%
5 w tym: w zakładach pracy chronionej 3 503 663 92 38 083 0,46%
6 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11 7 189 234 1 355 5 306 0,94%
7 Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a   16 531 637 469 35 249 2,17%
8 z tego: na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16 070 307 459 35 012 2,11%
9              na rozpoczęcie działalności rolniczej 172 720 4 43 180 0,02%
10              na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 288 610 6 48 102 0,04%
11 Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 82 664 18 4 592 0,01%
12 Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40 578 084 237 2 439 0,08%
13 Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41 12 875 20 644 0,00%
14 w tym: w zakładach pracy chronionej 0 0 - 0,00%
15 Razem rehabilitacja zawodowa 54 543 120 x x 7,15%
16 Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a 59 827 034 61 478 973 7,84%
17 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami 20 605 146 21 225 971 2,70%
18 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 60 504 064 16 784 3 605 7,93%
19 w tym: dzieci i młodzież 8 433 042 2 660 3 170 1,11%
20 z tego: na bariery architektoniczne 38 078 047 5 862 6 496 4,99%
21              na bariery w komunikowaniu się 7 713 986 4 997 1 544 1,01%
22              na bariery techniczne 14 712 031 5 925 2 483 1,93%
23 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
art.35a ust.1 pkt 7 lit.c
6 061 711 4 504 1 346 0,79%
24 w tym: dzieci i młodzież 1 302 582 815 1 598 0,17%
25 Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit.c 141 371 771 174 084 812 18,54%
26 w tym: dzieci i młodzież 26 252 653 17 166 1 529 3,44%
27 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.4 277 399 42 6 605 0,04%
28  w tym: dzieci i młodzież 132 481 18 7 360 0,02%
29 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b 8 139 114 160 804 51 1,07%
30 w tym: dzieci i młodzież 1 567 831 30 898 51 0,21%
31 Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust.1 pkt 8 - ogółem 1 782 130 6 297 022 x
32 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   422 500 2 211 250 0,06%
33 Koszty działania WTZ powstałych w roku sprawozdawczym art.35a ust.1 pkt 8 2 052 526 9 x x
34 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   1 631 688 5 x 0,21%
35 Koszty działania WTZ powstałych w latach poprzednich art.35a ust.1 pkt 8 479 741 209 706 679 520 x
36 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   426 052 470 706 603 474 55,86%
37 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust. 2 3 740 501 213 17 561 0,49%
38 Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
art.35a ust.1 pkt 7 lit.f
77 624 38 2 043 0,01%
39 Razem rehabilitacja społeczna 708 105 876 x x 92,85%
40 Realizacja zadań ogółem 762 648 996 x x 100,00%
41 Koszty obsługi realizowanych zadań 18 984 565 x x x
42 Środki wydatkowane ogółem 781 633 561 x x x