informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komunikat dotyczący zmian wprowadzonych do programu "Stabilne zatrudnienie"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 20 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła zmiany do programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, których celem jest zwiększenie efektywności oferowanych w programie działań aktywizacyjnych.

Zmiany obejmują w szczególności wprowadzenie do programu nowego modułu – adresowanego do organizacji pozarządowych (Moduł II „Staże zawodowe”), w ramach którego beneficjenci ostateczni programu (osoby niepełnosprawne) kierowani będą na staże zawodowe w administracji rządowej. Moduł II „Staże zawodowe” skierowany jest do naczelnych, centralnych oraz terenowych organów administracji rządowej.

Zadaniem organizacji pozarządowych (adresatów modułu II) jest organizacja staży zawodowych w instytucjach oraz stworzenie optymalnych warunków do ich odbycia przez beneficjentów ostatecznych programu.

Każdego roku realizacji modułu II „Staże zawodowe” PFRON będzie gromadził informacje o zaplanowanej liczbie miejsc stażowych dla osób niepełnosprawnych, w poszczególnych organach administracji rządowej. Na postawie zgłoszeń z instytucji PFRON przygotuje listę pracodawców, którzy przyjmą na staż zawodowy beneficjentów ostatecznych wraz z określeniem liczby miejsc pracy w poszczególnych instytucjach, na których beneficjenci będą odbywali staż. Lista będzie podlegać aktualizacji zarówno w zakresie organów administracji rządowej jak i liczby miejsc pracy na których beneficjenci ostateczni będą odbywali staż.

Dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach modułu II „Staże zawodowe” nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

W ramach modułu II dofinansowaniu podlegają następujące działania aktywizacyjne:

  • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego;
  • doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego;
  • uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych;
  • zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
  • koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
  • wypłatę stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy;
  • szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Ponadto, rozszerzona została grupa beneficjentów ostatecznych programu (osób na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne) o osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności oraz zwiększona została maksymalna kwota dofinansowania kosztów działań aktywizacyjnych w ramach moduł I „Instytucje” z kwoty 18.000 zł do kwoty 34.000 zł. W przypadku beneficjentów ostatecznych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności maksymalna wysokość pomocy w ramach modułu I „Instytucje” nie może przekroczyć kwoty 17.000 zł.

Aktualnie trwają konsultacje dotyczące projektu procedur realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”, w których uwzględnione zostały zmiany programowe wprowadzone przez Radę Nadzorczą. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach – termin na składanie uwag i propozycji zmian do projektu upływa w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Komunikat w sprawie konsultacji został opublikowany na stronie internetowej PFRON w dniu 26 marca 2019 roku. Jednocześnie Fundusz informuje, iż odrębne konsultacje przeprowadzone zostaną w odniesieniu do założeń konkursu w ramach modułu II „Staże zawodowe”, którego ogłoszenie PFRON planuje w II kwartale 2019 roku.

Do czasu przyjęcia przez Zarząd PFRON zmodyfikowanych procedur realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” instytucje państwowe i samorządowe, zainteresowane udziałem w programie, mogą składać wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach modułu I „Instytucje” na dotychczas obowiązującym formularzu.

Treść programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” obowiązująca od dnia 20 marca 2019 roku.

Data publikacji: 2019-03-28
Departament ds. Programów
Autor: Dorota Świder