informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wzór Zaświadczenia Lekarskiego w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych publikuje wzór Zaświadczenia Lekarskiego obowiązujący w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Zaświadczenie winno być wystawione przez lekarza specjalistę ortopedii, rehabilitacji lub neurologii i będzie stanowiło załącznik do wniosku.

Jednocześnie przypominamy,  że:

  1. Składanie wniosków będzie możliwe począwszy o 1 marca 2023 r.
  2. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/
    1. przez teletransmisję danych;
    2. w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału.
  3. Potwierdzeniem złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku jest wysłanie przez SOW potwierdzenia przyjęcia wniosku na wskazany we wniosku adres e-mail.
  4. W celu złożenia wniosku wnioskodawca musi dysponować kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.
  5. Wniosek obejmuje w szczególności:
    1. wybór rodzaju dofinansowania: dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;
    2. przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego;
    3. odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
    4. oświadczenie o tym, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii zaświadczeniem, którego wzór publikowany jest z niniejszym komunikatem.
    5. w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – potwierdzenie, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B;
    6. oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbycia dostosowanego samochodu osobowego dofinansowanego ze środków Programu przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz, że będzie go używał zgodnie z celem Programu.
Data publikacji: 2023-02-07
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Agnieszka Rybińska