informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Przewiń do tłumaczenia na język migowy

 1. Czy do składając wniosek należy dołączyć fakturę pro forma?

Do złożenia wniosku nie potrzebujemy faktury proforma. Podajemy jedynie przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

 1. Czy można przedstawić dwie faktury: jedną za zakup samochodu, drugą za dostosowanie i montaż dodatkowych elementów?

W chwili zakupu samochód musi być już dostosowany. Dofinansowanie dotyczy zakupu samochodu już dostosowanego. Nie jest możliwe przedstawienie do rozliczenia dofinansowania dwóch faktur, jedną za samochód, a drugą za dostosowanie samochodu.

 1. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku oprócz zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia o niepełnosprawności? Czy konieczne jest dołączenie oświadczenia o dochodach, potwierdzające posiadanie środków na wkład własny do zakupu samochodu?

W przypadku gdy wniosek dotyczy samochodu dostosowanego do potrzeb kierowcy z niepełnosprawnością - należy dodatkowo dołączyć skan prawa jazdy kategorii B. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, to należy dołączyć pełnomocnictwo. Nie załączamy oświadczenia o dochodach.

 1. Czy jest możliwość odwołania się od ewentualnej odmowy przyznania dofinansowania?

Decyzja odmowna będzie uzasadniona. Program nie przewiduje odwołań od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej mogą być składane ponownie w kolejnej turze naboru. Program przewiduje cztery tury naboru wniosków. Każda z nich trwa miesiąc, a ostania tura naboru trwa od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r.

 1. Czy będzie wykaz dostosowań samochodu, kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania? Kto będzie decydował, że dostosowany pojazd spełnia kryteria i jest odpowiednio wyposażony, np. czy pojazd wyposażony w rampę spełnia warunek dostosowania, czy wymagany jest podnośnik lub szyny?

Program nie przewiduje wykazu dostosowań pojazdu, decyzje podejmuje Wnioskodawca, w zależności od jego potrzeb.

 1. Kiedy zostaną udostępnione wnioski na platformie SOW?

Wnioski można składać od 01.03.2023 r. w systemie SOW. Wcześniej można założyć konto w SOW.

 1. Od jakiej godziny w dniu 1 marca będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać po godz. 24:00, w nocy z 28.02 na 01.03.2023.

 1. Czy o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku?

Kolejność złożenia wniosków może mieć znaczenie w przypadku wyczerpania się budżetu programu.

 1. Czy opiekun prawny rejestruje konto w SOW na swoje dane czy na dane podopiecznego?

Tak, opiekun prawny rejestruje się w SOW i składa wniosek w imieniu podopiecznego.

 1. Jakie kryteria będą brane przy ocenie wniosku – czy kryteria takie jak wiek, dochód, aktywność zawodowa, mają znaczenie?

Dofinasowanie może być przyznane osobie spełniające następujące warunki:

 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczy że, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku;
 • oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania;
 • posiada ważne prawa jazdy kategorii B - w przypadku wnioskowania o dofinasowanie samochodu dostosowanego do potrzeb kierowcy z niepełnosprawnością.
 1. Czy PFRON dysponuje listą marek samochodów, które spełniają wymagania dostosowania, listą salonów sprzedaży i/lub warsztatów wykonujących dostosowania?

Nie dysponujemy taką listą.

 1. Czy można zakupić samochód sprowadzony z USA?

Jeśli chodzi o samochody używane, to dostosowany samochód osobowy może być zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów  osobowych samochodowych, potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.

 1. Czy prawdą jest, że dofinansowanie samochodu dostosowanego dla dziecka niepełnosprawnego poruszającego się na wózku inwalidzkim przysługuje, jeśli dziecko waży więcej niż 30 kg i ma więcej niż 150 wzrostu? Czy w takim przypadku należy skorzystać z innego programu, na dofinansowania do zakupu fotelika samochodowego?

W programie nie mamy ograniczeń wiekowych dla potencjalnych Beneficjentów, w tym również dla Beneficjentów – dzieci. Opiekun prawny dziecka może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu dostosowanego samochodu osobowego jeżeli spełnia warunki określone w programie. Dodatkowo program zakłada, że Beneficjent – dziecko porusza się na wózku inwalidzkim i kontynuuje jazdę w samochodzie także na wózku inwalidzkim.

 1. Dlaczego program jest skierowany do wąskiej grupy odbiorców i osoby potrafiące samodzielnie przesiąść się samochodu z wózka inwalidzkiego nie mogą z niego skorzystać?

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego, tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Zarówno kierowca jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim. Osoby nie objęte programem Mobilność osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu mogą zaspokoić swoje potrzeby związane z likwidacją barier transportowych w programie „Aktywny samorząd” poprzez dostosowanie posiadanych pojazdów.

 1. Gdzie znajduje się opisany proces wnioskowania o dofinansowanie?

Dokumenty programowe dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/tresc-programu/

 1. Dlaczego osoby z umiarkowanym stopieniem niepełnosprawności nie są objęte programem?

Osoby nieobjęte programem Mobilność osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu mogą zaspokoić swoje potrzeby związane z likwidacją barier transportowych w programie „Aktywny samorząd” poprzez dostosowanie posiadanych pojazdów.

 1. Czy dofinansowanie z tego programu wyklucza ewentualnie dofinansowanie z programu aktywny samorząd?

Dofinansowanie w ramach programu SAM Mobilność osób z niepełnosprawnością nie wyklucza korzystania z innych programów PFRON, w tym programu Aktywny Samorząd.

W programie mamy zapisane: "Beneficjent Programu przez 72 miesiące od dnia uzyskania dofinansowania nie może otrzymać dofinansowania z PFRON na zakup dostosowanego samochodu osobowego."


Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2023-02-27
Autor: Biuro ds. Komunikacji