informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest wsparcie oraz przygotowanie grupy 1600 osób niesłyszących z terenu całego kraju do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz podjęcie lub kontynuowanie przez nich nauki poprzez zindywidualizowane i kompleksowe usługi.

Partnerami PFRON w projekcie są: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Fundacja Fuga Mundi, oraz United Nations Developement Programe (UNDP).

Cele szczegółowe projektu:

  • rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno – zawodowej osób niesłyszących poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego,
  • poprawa jakości otoczenia osób niesłyszących poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego i psychologicznego pozwalającego na zmianę utrwalonych postaw społecznych oraz udział w warsztatach rodziców lub opiekunów osób niesłyszących,
  • udoskonalenie jakości systemu kształcenia osób niesłyszących poprzez nabycie lub doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się naturalnym językiem migowym (Polskim Językiem Migowym) i uczestnictwo w warsztatach open-up przez nauczycieli.
  • zwiększenie szans zawodowych młodych kobiet niesłyszących na rynku pracy i rynku edukacyjnym, przyczyniające się do zwiększenia ich niezależności ekonomicznej.

Docelowymi beneficjentami projektu są osoby niesłyszące w wieku od 15 do 64 lat posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne wraz z audiogramem potwierdzającym ubytek słuchu powyżej 70dB, kończące naukę w gimnazjach przysposabiających do pracy, szkołach ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówkach kształcenia praktycznego, ośr. dokształcania i doskonalenia zawodowego, a także absolwenci tych szkół i placówek. Są to także osoby niesłyszące dorosłe bezrobotne poszukujące pracy oraz niepracujące.

Projekt obejmuje wsparciem 1600 osób niesłyszących.

Potrzeba realizacji projektu wynika ze szczególnie trudnej sytuacji osób niesłyszących na rynku pracy i niskiego poziomu zatrudnienia, czego przyczyną są:

  • bariery komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,
  • niski poziom wykształcenia osób niesłyszących,
  • brak dostatecznych kwalifikacji zawodowych,
  • utrwalone postawy społeczne otoczenia osób niesłyszących charakteryzujące się uczuciem litości lub nadopiekuńczości, niedocenianiem i deprecjonowaniem,
  • system szkolnictwa oparty na niezrozumiałym dla osób niesłyszących sztucznym języku: Systemie Języka Migowego, który polega na tłumaczeniu zdań języka fonicznego na język migany metodą „słowo w słowo”, z zachowaniem gramatyki języka fonicznego.
  • Niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych wynikajaca z braku wiedzy na temat możliwości tych osób

Osoby niesłyszące to specyficzna grupa osób niepełnosprawnych potrzebująca kompleksowego podejścia. Tak znaczna dysfunkcja narządu słuchu stawiająca przed osobami niesłyszącymi bariery społeczne, emocjonalne, komunikacyjne, edukacyjne oraz bariery związane z podjęciem pracy powoduje w efekcie niski poziom wykształcenia, brak dostatecznych kwalifikacji zawodowych, objawia się przyzwyczajeniem do utrzymywania się z rent socjalnych czego skutkiem jest brak zainteresowania wchodzeniem na otwarty rynek pracy oraz znikomy poziom zatrudnienia osób niesłyszących w Polsce.

Z doświadczeń PFRON i Partnerów z poprzedniego okresu programowania, jak i proj. pilotażowego wynika, że bardzo ważnym elementem pomocnym w zwalczaniu ww. trudności jest wsparcie otoczenia (rodzin/opiekunów/nauczycieli) osób niesłyszących, co warunkuje skuteczną realizację działań w projekcie, które pozwolą na tworzenie warunków umożliwiających aktywizację osób niesłyszących oraz płynne przejście ze szkoły do pracy lub kontyn. nauki/rozwoju zawodowego.

W związku z powyższym drugą grupą beneficjentów projektu są osoby z otoczenia osób niesłyszących – rodzina, opiekunowie, nauczyciele. Ważnym elementem wsparcia osób niesłyszących będzie wyposażenie pracujących z nimi nauczycieli w umiejętność posługiwania się Polskim Językiem Migowym. Dzięki temu wzrośnie skuteczność udzielanego przez nich wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat ww. projektu znaleźć można na stronie: www.pzg.lodz.pl , www.4kroki.ffm.pl , www.undp.org.pl .

Termin realizacji projektu: 01.02.2010 – 31.12. 2012.


„4 Kroki - Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”- podręcznik dobrych praktyk ( pobierz - 19 MB)