informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Projekt: „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Okres realizacji : 01.03.2013 r. – 31.05.2014 r.

Nr umowy o dofinansowanie: Nazwa Beneficjenta: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partner: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zasięg realizacji projektu : Cała Polska

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 200 osób niepełnosprawnych (ON) poprzez udzielenie im zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia oraz promocję idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w okresie realizacji projektu na terenie całego kraju. Grupa docelowa: Beneficjentami/kami projektu jest 200 osób z terenu całego kraju z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku produkcyjnym, które są nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy lub bezrobotne. Nabór do projektu prowadzony jest na terenie całej Polski zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn. Rekrutowane są przede wszystkim ON z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające zaświadczenie od lekarza, jeśli dysfunkcja sprzężona nie wynika z orzeczonej niepełnosprawności.

Realizowane formy wsparcia:

Osoby niepełnosprawne z wyżej określonej grupy docelowej w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w:

 • Szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • 3-miesięcznych stażach rehabilitacyjnych organizowanych w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych,
 • Wsparciu z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego.
 • Wsparciu psychologicznym indywidualnym i grupowym.

Specjaliści wspierający ON opracują dla uczestników Indywidualny Plan Stażu (IPS). W projekcie beneficjenci/tki będą mieli/ły dodatkowo możliwość skorzystania ze wsparcia trenera pracy, jak również wsparcia z zakresu likwidacji barier dla ON z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. wsparcie asystenta ds. ON czy instruktora orientacji przestrzennej, tłumacza języka migowego, etc.).

Działania na rzecz zmiany społecznego postrzegania osób niepełnosprawnych i popularyzacja wiedzy na ich temat: W ramach projektu przewidziana została realizacja działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie aktywności ON w administracji publicznej, jak również wiedzy nt. ON.

W ramach tych działań:

 • zostaną opracowane i przygotowane materiały informacyjne dla przedstawicieli administracji publicznej,
 • dla przedstawicieli administracji publicznej zostaną zorganizowane spotkania zwiększające wiedzę oraz podnoszące świadomość nt. ON,
 • powstanie narzędzie internetowe służące publikacji dobrych praktyk administracji publicznej w zakresie zatrudniania ON,
 • zostanie zorganizowany konkurs dla administracji publicznej w obszarze zatrudniania ON,
 • zostanie zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Zakres zadań Lidera:

 • odpowiada za zarządzanie projektem;
 • reprezentuje Partnerstwo w sprawach dotyczących projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia;
 • koordynuje (w tym monitoruje i nadzoruje) prawidłowość działań Partnera przy realizacji zadań zawartych w projekcie;
 • wspiera Partnera w realizacji powierzonych zadań,
 • odpowiada za rozliczenie i kwalifikowalność wydatków,
 • koordynuje działania Partnera na rzecz upowszechniania informacji o projekcie i jego celach,
 • informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia o problemach w realizacji projektu.

Zakres zadań Partnera:

 • prowadzi i odpowiada za wszystkie działania merytoryczne – operacyjne – wynikające z celów projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów,
 • odpowiada za rekrutację i aktywizację zawodową ON,
 • odpowiada za realizację wsparcia dla ON,
 • odpowiada za współpracę z organami administracji publicznej.

Gdzie skorzystać ze wsparcia:

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do Partnera projektu, tj. Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. W głównym biurze Partnera osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymają informację o najbliższym dla swojego miejsca zamieszkania biurze regionalnym, w którym mogą przystąpić do projektu i zacząć korzystać ze wsparcia.

Główne biuro Partnera: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, tel.: (012) 629 85 14, strona internetowa: www.firr.org.pl ; e-mail biuro@firr.org.pl , magdalena.mianowska@firr.org.pl .

Logo projektu:

Logo projektu

Logotypy Lidera oraz Partnera:

Logotypy Lidera oraz Partnera