informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

O projekcie i formach wsparcia

O projekcie

Projekt pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” realizowany jest w okresie 01.12.2013 r. - 28.02.2015 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).

Stanowi on kontynuację działań, prowadzonych z sukcesem w ramach pierwszej edycji Projektu. Powodzenie poprzedniego przedsięwzięcia skłoniło PFRON do kontynuacji oferty, która do końca lutego 2015r. doprowadzi do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji wśród 375 osób niepełnosprawnych (ON) (200 kobiet i 175 mężczyzn). Znajdzie to przełożenie we wzroście szans tych osób na znalezienie pracy.

Oferta Projektu jest kierowana, w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, pozostających bez zatrudnienia, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat.

Dodatkowo, poza grupą osób niepełnosprawnych, 250 osób z ich najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie; 150 kobiet i 100 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem (psychologicznym, prawnym) realizowanym w formie warsztatów.

Formy wsparcia

Osoby niepełnosprawne w ramach projektu mają możliwość wzięcia udziału w komplementarnych formach wsparcia. Zasadnicza formą wsparcia w projekcie jest przygotowanie dla każdego Beneficjenta Indywidualnego Planu Działania (IPD). Indywidualne podejście do każdego uczestnika skutkuje tym, że Beneficjent otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb i możliwości np.:

 • doradztwo i poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczne,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • szkolenia zawodowe,
 • praktyki zawodowe,
 • staże rehabilitacyjne,
 • wsparcie w rozpoczęciu/kontunuacji nauki.

Osoby z otoczenia ON w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału windywidualnych i grupowych warsztatach dla rodzin i opiekunów.

Kompetencje instytucji realizujących Projekt

Lider Projektu (PFRON) odpowiada za:

 • zarządzanie projektem,
 • reprezentowanie Partnerstwa w sprawach dotyczących Projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia,
 • koordynację (w tym monitoring i nadzór) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w Projekcie,
 • wspieranie Partnerów w realizacji powierzonych zadań,
 • rozliczanie i kwalifikowalność wydatków,
 • koordynację działań Partnera na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach,
 • informowanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia o problemach w realizacji Projektu.

Partnerzy odpowiadają za:

 • prowadzenie wszystkich działań merytorycznych – operacyjnych – wynikających z celów projektu i zmierzających do osiągnięcia jego rezultatów,
 • rekrutację i aktywizację zawodową ON,
 • realizację wsparcia dla opiekunów/ek ON,
 • współpracę z pracodawcami.

Nr umowy o dofinansowanie:UDA-POKL.01.03.06-00-079/13-00

Logotypy Partnerów oraz Lidera:

Logotypy Partnerów oraz Lidera