informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II

Okres realizacji: 01.12.2013r. – 28.02.2015r.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.01.03.06-00-079/13-00

Nazwa Beneficjenta: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partner: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Fundacja Fuga Mundi, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Zasięg realizacji projektu: cała Polska

Cel projektu:

Druga edycja projektu jest kontynuacją dotychczas prowadzonych działań mających na celu podniesienie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Głównym celem II edycji projektu, podobnie jak edycji poprzedniej, jest podniesienie szans na znalezienie zatrudnienia 375 osób niepełnosprawnych (ON) (200 K i 175 M) będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz kompetencji na rynku pracy. Wsparciem psychologicznym objętych zostaje także 250 osób z najbliższego otoczenia ON (rodzina i opiekunowie; 150 K i 100 M). Wsparcie dla ON oraz osób z ich otoczenia udzielane będzie w okresie od 01.12.2013r. do 28.02.2015r.

Grupa docelowa:

I grupa docelowa: osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, będące absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych, pozostające bez zatrudnienia z orzeczonym (czasowym/stałym) znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat.

II grupa docelowa: rodzina i opiekunowie ON (osoby wspierające ON w wykonywaniu codziennych czynności i pełnieniu ról społecznych).

Realizowane formy wsparcia:

Osoby niepełnosprawne w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w:

 • szkoleniach zawodowych
 • indywidualnym lub grupowym wsparciu psychologicznym
 • warsztatach aktywizacji społeczno – zawodowej
 • praktykach zawodowych
 • stażach rehabilitacyjnych.

W projekcie beneficjenci/tki korzystają również z doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Osoby z otoczenia ON w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w Indywidualnych i grupowych warsztatach dla rodzin i opiekunów.

Pośrednictwo pracy:

W ramach pośrednictwa pracy podejmowane będą następujące działania:

 • analiza potrzeb oraz pozyskiwanie i indywidualny dobór ofert pracy dla ON,
 • inicjowanie spotkań pracodawców i przyszłych pracowników,
 • prowadzenie działań informacyjnych dla pracodawców na temat korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań Lidera:

 • odpowiada za zarządzanie projektem;
 • reprezentuje Partnerstwo w sprawach dotyczących Projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia;
 • koordynuje (w tym monitoruje i nadzoruje) prawidłowość działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w Projekcie;
 • wspiera Partnerów w realizacji powierzonych zadań,
 • odpowiada za rozliczenie i kwalifikowalność wydatków,
 • koordynuje działania Partnera na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach,
 • informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia o problemach w realizacji Projektu;

Zakres zadań Partnerów:

 • prowadzą i odpowiadają za wszystkie działania merytoryczne – operacyjne – wynikające z celów projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów.
 • odpowiadają za rekrutację i aktywizację zawodową ON.
 • odpowiadają za realizację wsparcia dla opiekunów/ek ON.
 • odpowiadają za współpracę z pracodawcami.

Gdzie skorzystać ze wsparcia:

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do Partnerów projektu. W głównych biurach Partnerów osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie otrzymają informację o najbliższym dla swojego miejsca zamieszkania biurze regionalnym, w którym mogą przystąpić do projektu i zacząć korzystać ze wsparcia.

Główne biura Partnerów:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa; tel. 22/ 651 88 02, strona internetowa: www.far.org.pl ; e-mail info@far.org.pl .

Fundacja Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin; tel. 81/ 534-26-01 lub 534-82-90, strona internetowa: www.ffm.pl ; e-mail ffm@ffm.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa; tel. 22/ 635 98 22, strona internetowa: http:// www.integracja.org ; e-mail integracja@integracja.org

Logotypy Partnerów oraz Lidera:

Logotypy Partnerów oraz Lidera