informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Relacja z seminariów promująco-upowszechniających Projekt pn.„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

W miesiącach styczeń i luty 2015 roku odbył się cykl czterech seminariów promująco-upowszechniających projekt pn. ”Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Caritas Polska. Seminaria odbyły się w dniach: 13.01.2015 r. w Nysie, 28.01.2015 r. w Olsztynie, 29.01.2015 r w Gdyni oraz 17.02. 2015 r w Rzeszowie.

Celem seminariów było przedstawienie realizowanych działań i dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu, które służą aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. W spotkaniach wzięło udział łącznie 175 osób, wśród których znajdowali się m.in.,: przedstawiciele: instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego, firm szkoleniowych, lokalni pracodawcy, Beneficjenci projektu, ich opiekunowie, pracownicy projektu reprezentujący Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także Partnerzy projektu.

Podczas każdego z seminariów psycholodzy i doradcy zawodowi przedstawiali bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne założenia oraz wskaźniki realizowanego Projektu były omówione przez Panią Joannę Skrzyńską – Kierowniczkę Projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”.

Kolejnym tematem poruszanym podczas seminariów były dobre praktyki wypracowane w ramach projektu. W przedstawionych prezentacjach szczegółowo omawiano modelowy obraz pracy z Beneficjentami w kontekście kompleksowości form wsparcia. Podkreślano szczególną rolę szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje, które stanowią podstawowy element warunkujący dalszą aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Swoimi doświadczeniami związanymi z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych dzielili się także z uczestnikami seminarium lokalni pracodawcy.

Z dużym zaciekawieniem uczestnicy seminarium wysłuchiwali relacji Beneficjentów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z udziału w projekcie. Beneficjenci byli zgodni, że konsultacje z doradcą zawodowym i odpowiednio dobrane formy wsparcia realizowane w projekcie pozwalały wypracować indywidualną ścieżkę zawodową, która zaowocowała podjęciem zatrudnienia. W przedstawionych relacjach Beneficjenci podkreślali korzyści wynikające z podjęcia zatrudnienia, jako podstawowego elementu warunkującego ich aktywizację społeczno-zawodową.

Przedstawione wystąpienia były punktem wyjściowym do dyskusji w ramach panelu dyskusyjnego na temat: „Partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, jako skutecznego narzędzia wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz perspektyw systemowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.” W dyskusji brali udział Dyrektorzy Regionalnych Oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele samorządowych jednostek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, Kierowniczka Projektu Pani Joanna Skrzyńska, Koordynatorzy Projektu oraz inne osoby, które chciały się podzielić swoimi przemyśleniami na tematy poruszane w dyskusji. Podczas dyskusji omawiano funkcjonowanie lokalnych organizacji wspierających osoby niepełnosprawne oraz ogólne tendencje przemian w położeniu osób niepełnosprawnych. Uczestnicy seminarium zastanawiali się także jak wspólnie pokonywać słabości instytucjonalnego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i w jaki sposób wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i wypracowany model wsparcia w dalszych, planowanych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy seminarium byli zgodni, ze wypracowany model wsparcia i wypracowane dobre praktyki w połączeniu ze współpracą między instytucjami takimi jak PFRON, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej a także organizacjami pozarządowymi, to właściwy kierunek działań w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. W szczególności podkreślano, że realizacja projektów systemowych m.in. takich jak „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” przynosi wymierne korzyści osobom niepełnosprawnym, zachęcając i umożliwiając im pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Ważną częścią spotkań było wręczanie wyróżnień lokalnym pracodawcom oraz przedstawicielom firm szkoleniowych, którzy niezwykle aktywnie angażują się w realizację wsparcia dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w seminariach.