informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

Projekt pt. "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV" realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z czterema organizacjami:

 • Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA - Fundacja wspiera aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych poprzez realizację programów we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskimi i Powiatowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie. Jej celem nadrzędnym jest szeroko pojęte, wielospecjalistyczne wsparcie osób niepełnosprawnych – nauczanie i czynne towarzyszenie im w ich samodzielnych krokach dążących do zdobywania lepszego życia zawodowego, społecznego i osobistego.
 • Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR"- Fundacja od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji - to ogólnopolska organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz ponad 5-milionowej grupy osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Powstała w 1995 roku. Misją Stowarzyszenia jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej.
 • Caritas Polska - Organizacja udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom niepełnosprawnym. Realizowane przez Caritas inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzone są w ramach działalności własnej oraz projektów.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej 1600 osób niepełnosprawnych ruchowo ONR (544K i 1056M) z terenu całej Polski poprzez objęcie tej grupy oraz 560 (392 K i 168 M) osób z ich otoczenia, kompleksowym i indywidualnie dobranym wsparciem.

Realizacja projektu zaplanowana została do 28 lutego 2015 roku.

Uczestnictwo w projekcie

Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

 1. Pierwszą z grup docelowych projektu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z oznaczonym kodem R lub N (w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jednocześnie legitymujących się zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym współwystępowanie dodatkowych obszarów niepełnosprawności - niepełnosprawność sprzężona). Uczestnikami projektu mogą zostać osoby niepełnosprawne ruchowo, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 16 rok życia i mają ukończone maksymalnie 59 lat (kobiety) i 64 (mężczyźni). W momencie przystąpienia do projektu potencjalny uczestnik nie może pozostawać w zatrudnieniu i nie może wykonywać pracy zarobkowej.
 2. Drugą grupę docelową stanowi otoczenie osób niepełnosprawnych ruchowo – rodzina i opiekunowie. Opiekun ON to osoba wspierająca ON w wykonywaniu codziennych czynności i pełnieniu ról społecznych – m.in. rodzina, pracownicy ośrodków opiekuńczych. Zapewnienie pomocy najbardziej zaangażowanym członkom najbliższego otoczenia daje możliwość najefektywniejszego wspierania procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. Planowane jest objęcie wsparciem grupy 560 osób (392K i 168M) z otoczenia ONR.

Realizowane formy wsparcia

Uczestnicy ONR w ramach projektu będą mieli możliwość uczestnictwa w:

 • Warsztatach Aktywizacji Zawodowej,
 • szkoleniach zawodowych i szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
 • stażach rehabilitacyjnych,
 • indywidualnych zajęciach praktycznych u pracodawcy,
 • oraz uzyskania pomocy w rozpoczęciu lub kontynuacji nauki.

Ponadto, uczestnicy projektu zostaną objęci specjalistycznym wsparciem m.in. psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, lekarza oraz konsultanta „niezależnego życia”.

W projekcie zapewnione zostanie także wsparcie osobom z najbliższego otoczenia ON, najbardziej zaangażowanym we wsparciu procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby z otoczenia będą mogły uczestniczyć w prowadzonych warsztatach, organizowanych grupach wsparcia, indywidualnych konsultacjach.

Nabór do projektu jest prowadzony zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn.

Zakres zadań Lidera oraz Partnerów

Lider:

 • odpowiada za zarządzanie projektem;
 • reprezentuje Partnerstwo w sprawach dotyczących projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia,
 • koordynuje (w tym monitoruje i nadzoruje) prawidłowość działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w projekcie,
 • odpowiada za rozliczenie i kwalifikowalność wydatków,
 • odpowiada za przeprowadzenie ewaluacji ex-post,
 • odpowiada za promocję projektu,
 • informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia o problemach w realizacji Projektu.

Partnerzy:

Partnerzy prowadzą i odpowiadają za wszystkie działania merytoryczne – operacyjne wynikające z celów projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów, tj.:

 • za rekrutację i aktywizację zawodową ONR,
 • za realizację wsparcia dla opiekunów/ek ONR,
 • za współpracę z pracodawcami.

Gdzie skorzystać ze wsparcia

Projekt ma charakter ogólnopolski. Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do jednego z Partnerów projektu. W głównym biurze każdego Partnera osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymają informację o najbliższym dla swojego miejsca zamieszkania biurze regionalnym, w którym mogą przystąpić do projektu i korzystać ze wsparcia:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Centrum Integracja w Warszawie, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa; strona internetowa: www.integracja.org; e-mail integracja@integracja.org.
 • Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, ul. Jezierskiego 7, 00-457 Warszawa; strona internetowa: www.pomocmaltanska.pl; e-mail: fundacja@zakonmaltanski.pl.
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa; strona internetowa: www.far.org.pl; e-mail info@far.org.pl.
 • Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, strona internetowa: www.caritas.pl, e-mail: caritaspolska@caritas.pl.