informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Partner Projektu – Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, organizacją pożytku publicznego, posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000042049.

Polski Związek Niewidomych to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska.

PZN został powołany do życia w 1951 roku. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim i organizacją samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jako organizacja zrzesza ponad 62000 osób – dorosłych i dzieci – niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym, a jej członkowie to:

 • osoby niewidome (urodziły się niewidome lub straciły wzrok przed ukończeniem 5 roku życia),
 • osoby ociemniałe (utraciły wzrok w wyniku wypadków i schorzeń po 5 roku życia),
 • osoby słabowidzące (te, które tracą wzrok w przebiegu różnych schorzeń)

Jesteśmy organizacją kompetentną dzięki której osoby z dysfunkcją wzroku mogą osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju. Udzielamy porad i informacji. Pomagamy odnaleźć sens życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Wyznaczamy standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integrujemy środowisko i jesteśmy jego rzecznikiem.

PZN jest członkiem międzynarodowych organizacji: Światowej Unii Niewidomych (WBU) i Europejskiej Unii Niewidomych (EBU).

Cele działalności PZN:

 • opieka i wsparcie dla wszystkich osób, które straciły lub tracą wzrok,
 • nauczanie ich samodzielnego funkcjonowania, w tym wykonywania różnych czynności technikami pozawzrokowymi
 • przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia przez włączanie w aktywny nurt życia społeczno-zawodowego.

Polski Związek Niewidomych prowadzi poradnictwo i udziela informacji:

 • osobom niewidomym na temat: rehabilitacji, leczenia, zatrudnienia, przepisów prawnych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt ułatwiający funkcjonowanie i pomoce dydaktyczne, a także rozwiązywania różnych problemów życiowych,
 • rodzicom, opiekunom i specjalistom w zakresie: wychowania i kształcenia dzieci niewidomych i słabowidzących, także z dodatkowymi zaburzeniami rozwojowymi

Organizuje:

 • szkolenia indywidualne i grupowe dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu nauki brajla, usprawniania widzenia, samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz wykonywania czynności życia codziennego, bezwzrokowej obsługi komputera, telemarketingu i aktywnego poszukiwania pracy
 • specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne,
 • rozwija działalność kulturalną niewidomych organizując koncerty, wystawy, plenery artystyczne

Ponadto:

 • zaopatruje osoby niewidome i słabowidzące w czasopisma i książki wydawane w brajlu, druku powiększonym oraz w wersji elektronicznej,
 • posiada kilkanaście jednostek typu: Instytut Tyflologiczny, Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza, Ośrodki Leczniczo-Rehabilitacyjno-Szkoleniowe, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej.

Polski Związek Niewidomych jest reprezentatywną organizacją środowiska, posiadającą trójstopniową sieciową strukturę na poziomie powiatu, województwa i centralnym, dysponującą dużym potencjałem zasobów ludzkich.

PZN obejmuje cały kraj siecią swoich jednostek organizacyjnych. W każdym z 16 województw działa okręg PZN posiadający osobowość prawną. Struktura obejmuje również 354 koła terenowe, których rozmieszczenie jest zgodne z podziałem kraju na powiaty i gminy.

Logotypy partnerów projektu