informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” – decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania na realizację kolejnych wniosków, po ponownej ocenie merytorycznej wskutek wniesionych przez Wnioskodawców odwołań od oceny negatywnej. Wnioski ponownie oceniane uzyskały punktację, która kwalifikuje je do dofinansowania, zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Zarządu PFRON:

  1. wniosek nr 17159 – Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym z siedzibą w Opolu, dotyczący realizacji projektu pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwo społeczno-obywatelskie, prawne i psychologiczne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin”; typ projektu: „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągłą)”, który uzyskał 46 punktów i dofinansowanie w wysokości 85% kwoty proponowanej przez komisję konkursową, tj. 673.299,61 zł (w tym § 2450 – 652.639,93 zł, § 6270 – 20.659,68 zł);
  2. wniosek nr 17824 – Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce-Zdrój, dotyczący realizacji projektu pn. „Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę”; typ projektu: „Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”, który uzyskał 45,5 pkt. i dofinansowanie w wysokości 85% kwoty proponowanej przez komisję konkursową, tj. 198.900,00 zł (§2450);
  3. wniosek nr 17564 – Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” z siedzibą w Przemyślu, dotyczący realizacji projektu pn. „Drogowskaz 4”; typ projektu  „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągłą)”, który uzyskał 43 pkt i dofinansowanie w wysokości 85% kwoty proponowanej przez komisję konkursową, tj. 272.799,00 zł, w tym § 2450 – 237.549,50, § 6270 – 35.249,50 zł).

Decyzja o dofinansowaniu na łączną kwotę 1.144.998,61 zł, dotycząca wyżej wymienionych trzech wniosków, skutkuje udzieleniem wsparcia 290 osobom niepełnosprawnym, w tym w ramach prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówce – 250 osobom oraz w ramach wsparcia poza placówką oraz treningów sportowych - 40 osobom.

Tym samym łączna kwota dofinansowań udzielonych w konkursie „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” wynosi 135.936.820,33 zł i dotyczy realizacji łącznie 354 wniosków, w tym w poszczególnych typach projektów:

  • „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” - 273 wniosków na kwotę 97.165.662,70 zł (w tym § 2450 – 96.428.113,66 zł, § 6270 – 737.549,04 zł),
  • "wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” oraz „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny" - 81 wniosków na kwotę 38.771.157,63 zł (w tym § 2450 – 38.629.142,63 zł , § 6270 – 142.015,00 zł).

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres
e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów -kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.