informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Vademecum konkursu „Możemy więcej”

Zadania zlecane przez PFRON.

W ramach konkursów PFRON zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zadania realizowane są w formie projektów. Cele tych projektów muszą zawierać się w jednym z sześciu kierunków pomocy, które zostały wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

„Możemy więcej” konkurs 1/2023 na stronie www.pfron.org.pl.

Na stronie Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” (zgodnie z poniższym schematem) zamieszczone są dokumenty, z którymi warto i należy się zapoznać przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Schemat, który przedstawia ścieżkę dostępu do dokumentacji konkursu „Możemy więcej”:

 Diagram - ścieżka na stronie www.pfron.org.pl do dokumentacji konkursu "Możemy więcej". Najpierw na stronie PFRON należy odszukać w górnej części witryny zakładkę: Organizacje pozarządowe, następnie: Projekty i konkursy dla organizacji pozarządowych/ Zadania zlecane - aktualnie realizowane konkursy/ Możemy więcej (konkurs 1/2023). W zakładce znajdują się: Dokumentacja konkursowa, Komunikaty/Nabory, System iPFRON+. W każdej zakładce znajdują się dokumenty związane z konkursem "Możemy więcej" (konkurs 1/2023).

Termin składania wniosków w ramach konkursu.

Nabór wniosków w ramach konkursu 1/2023 „Możemy więcej” trwa do 12 grudnia 2023 roku, do godziny 12:00 (Pamiętaj! Nie zostawiaj na ostatnią chwilę złożenia wniosku).

Kto może uczestniczyć w konkursie?

W konkursie, który ogłosiliśmy na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które zarejestrowały się w Systemie iPFRON+.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek w konkursie, organizacja pozarządowa, którą reprezentujesz musi:

 • posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – ten warunek badamy tylko dla wniosków dotyczących treningów sportowych oraz organizacji imprez sportowych;
 • prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu).

Jakie działania możesz zgłosić w konkursie?

Wyznaczyliśmy sześć kierunków pomocy:

 1. Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy – wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, tj.: doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, zajęcia warsztatowe z trenerem pracy, trening komunikacyjny, trening kompetencji psychospołecznych, wizyty studyjne w przedsiębiorstwie społecznym, warsztaty Coaching kariery;
 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jak również projekty, które obejmują prowadzenie wsparcia poza placówką w postaci szkoleń, kursów, warsztatów, grupowych i indywidualnych zajęć oraz usług wspierających, a także projekty, w których zgłoszone zostaną treningi sportowe;
 3. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych (warsztaty, zawody, koncerty, festiwale);
 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji – udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte: standardowe, publikowane pismem Braille’a, publikowane na nośnikach elektronicznych, internetowe (wydanie publikacji, książek, portal informacji o prawie do dostępności cyfrowej);
 5. Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych – organizacja szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych (członków rodzin, kadry, wolontariuszy) oraz projekty, które obejmują zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących;
 6. Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności – kampanie prowadzone w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet), kampanie prowadzone w formie spotkań informacyjnych i imprez masowych.

Szczegółowy opis zadań oraz typy projektów możliwych do realizacji w kierunkach pomocy znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zasad wspierania realizacji zadań.

Co i gdzie możemy znaleźć?

 1. Folder: Dokumentacja konkursowa / Ogłoszenie o konkursie

Link do ogłoszenia.

W Ogłoszeniu znajdują się informacje, dotyczące m.in.:

 • warunków projektów (w tym limitów kwot wnioskowanych),
 • wymaganego wkładu własnego,
 • terminu naboru wniosków,
 • terminu realizacji projektów (rocznych i wieloletnich),
 • kryteriów przyznawania dodatkowych punktów,
 • limitów kosztów kwalifikowalnych.

Uwaga! Warto zapoznać się z załącznikiem do Ogłoszenia - wzorem Karty oceny merytorycznej, która zawiera kryteria oceny wniosku oraz wskazówki dla Wnioskodawcy.

 1. Folder: Dokumentacja konkursowa / Zasady wspierania realizacji zadań

Link do "Zasad".

W „Zasadach wspierania realizacji zadań (…)” znajdziemy, w szczególności:

 • definicje pojęć,
 • warunki uprawniające do uczestnictwa w konkursach, wyłączenia,
 • rodzaje kierunków pomocy,
 • opis wkładu własnego,
 • zakres decyzji finansowych PFRON.

Na „Zasady wspierania realizacji zadań (…)” składają się tzw. dokumenty ogólne, m.in.:

 • „Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów (…)” - jeden dokument dla wszystkich kierunków. Opisuje on m.in. typy projektów, rodzaje zadań w danym typie projektu, warunki projektów oraz zawiera informacje o zasięgu terytorialnym projektów, trybie składania wniosków, ocenie formalnej oraz merytorycznej.
 • Wzór wniosku (treść wszystkich punktów do wypełnienia w Systemie iPFRON+).
 • „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów (…)” - ważne informacje przy tworzeniu budżetu.
 1. Folder: System iPFRON+:

Link do folderu.

 • Uwaga! Wniosek, który złożysz w konkursie musi zostać podpisany elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub w przypadku plików nie większych niż 5 MB za pomocą profilu zaufanego.
 • Pamiętaj! Zabezpiecz właściwy sposób podpisywania dokumentów.
 • Warto zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące wypełniania opisu form wsparcia” – załącznik „Liczba godzin udzielonego wsparcia”.

W jakiej wysokości możesz otrzymać dofinansowanie?

 • Jeżeli Twoja organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące możesz ubiegać się o dofinansowanie do kwoty:
  • 100 000,00 złotych na jeden projekt, jeżeli składasz wniosek wieloletni – limit zweryfikujemy dla całego okresu realizacji projektu wieloletniego;
  • 50 000,00 złotych dla kierunku pomocy 3;

Ograniczenia wnioskowanej kwoty dofinansowania nie obowiązują we wnioskach wspólnych. Wnioskodawcą-Liderem może być wyłącznie organizacja, która realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 • 500 000,00 złotych - jeżeli Twoja organizacja dotychczas nie realizowała umów z PFRON, ale prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 24 miesiące.

Jak będziemy oceniać wnioski?

Sporządzając wniosek zwróć uwagę na:

 • jaki projekt zgłaszasz w ramach danego kierunku pomocy;
 • właściwe dobranie form wsparcia do typu projektu;
 • spójność godzin wsparcia z budżetem projektu;
 • uzasadnienie każdej pozycji budżetu, tj.: czy przedstawione w budżecie projektu koszty są niezbędne, racjonalne i efektywne do poniesienia ze względu na zaplanowane formy wsparcia/działania;
 • czy w budżecie koszty zostały prawidłowo zakwalifikowane do danej kategorii kosztów i poszczególne pozycje kosztów zawierają prawidłową kalkulację.

Najczęściej zadawane pytania.

Stworzyliśmy dokument, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z konkursem. To ułatwi Twojej organizacji zrozumienie zapisów dokumentacji konkursowej – załącznik „Pytania i odpowiedzi”.

Wnioski składane są w Systemie iPFRON+.

Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj swoją organizację pozarządową. Wejdź na stronę : https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Pamiętaj! Dopóki nie zarejestrujesz organizacji w systemie nie będziesz mógł przystąpić do wypełniania wniosku.

Jak skutecznie zarejestrować organizację pozarządową w Systemie iPFRON+?

 • Szczegółowe informacje znajdziesz w komunikacie, który zamieściliśmy na naszej stronie.

Link do komunikatu.

 • Jeżeli Twoja organizacja złożyła już wniosek o zarejestrowanie w systemie iPFRON+, sprawdź czy rejestracja była skuteczna. Aktualny stan wniosku o rejestrację może w systemie sprawdzić użytkownik, który wypełnił i wysłał wniosek do PFRON. Informację znajdzie w zakładce „Instytucje”, w części „Rejestrowane Instytucje”.
 • Jeżeli wniosek o rejestrację Twojej organizacji został zatwierdzony, możesz rozpocząć wprowadzanie wniosku w konkursie.

Jak złożyć wniosek?

W systemie iPFRON+ w zakładce „WSPARCIE – DOKUMENTY” zamieściliśmy dodatkowe materiały – na przykład instrukcję, w której opisaliśmy jak prawidłowo wypełnić Tabelę budżetową w systemie iPFRON+.

Jak możesz się kontaktować z pracownikami Funduszu?

Pomocne filmiki/linki/materiały dotyczące iPFRON+:

 • Jak zarejestrować konto instytucji (organizacji pozarządowej):

https://youtu.be/WE9pySRplEY?si=ceDFN_NTKpB3BKjo

 • Moduł Beneficjenta: zadania zlecane. Wypełnienie formularza konfiguracji wniosku - pierwszy etap złożenia wniosku w konkursie (przykład z Partnerem):

https://www.youtube.com/watch?v=4KBwuO3kox0

 • Moduł Beneficjenta - Zadania zlecane - Wypełnienie i złożenie wniosku:

https://www.youtube.com/watch?v=AAVww9MRuCQ

https://www.youtube.com/watch?v=kWXU8UJCSwA&t=43s

Data publikacji: 2023-11-14
Data modyfikacji: 2023-12-05
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi