informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Łagodzenie skutków pandemii COVID-19 – projekty w konkursie „Pokonamy bariery”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca organizacje pozarządowe do składania, w ramach ogłoszonego w dniu 9 października 2020 roku konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”, wniosków w których zaplanowane zostanie wsparcie polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Panująca obecnie w kraju sytuacja epidemiologiczna i związane z nią ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w tym autyzmem, czy niepełnosprawnością intelektualną, a często także osób z ich najbliższego otoczenia.

Na potrzebę uruchomienia interwencyjnego wsparcia psychologicznego, świadczonego w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a więc np. w formach zdalnych wskazują, między innymi, wyniki przeprowadzonego przez PFRON badania ankietowego skierowanego do osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zwrócono również uwagę, iż negatywne konsekwencje stanu epidemii będą utrzymywać się wśród wielu osób niepełnosprawnych również po zniesieniu formalnych ograniczeń związanych z tym stanem, co będzie wymagało kontynuacji wsparcia psychologicznego przez kilka kolejnych miesięcy.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom Fundusz zaplanował w nowym konkursie odrębną alokację środków finansowych na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię COVID-19 – projekty, które uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną umieszczone zostaną na odrębnej liście rankingowej.

Umieszczenie projektu na ww. liście rankingowej nastąpi jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  1. projekt zgłoszony zostanie w ramach kierunku pomocy 2, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” i dotyczyć będzie wyłącznie zadania „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”;
  2. w projekcie zaplanowane zostaną wyłącznie działania polegające na:
    1. udzielaniu długofalowej pomocy dla osób niepełnosprawnych u których wystąpiły zaburzenia w funkcjonowaniu związane z panującą w kraju pandemią koronawirusa;
      lub
    2. udzielaniu informacji dla osób niepełnosprawnych dotyczących aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, możliwych zagrożeniach oraz dostępnej pomocy.

W przypadku projektów, w których zaplanowane zostanie wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię nie mają zastosowania postanowienia dotyczące obowiązku wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu. Tym samym, dofinansowanie ze środków PFRON może obejmować 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w konkursie pn. „Pokonamy bariery” do dnia 6 listopada 2020 roku.

Obecna sytuacja wpływa bez wątpienia na to, że wiele osób niepełnosprawnych potrzebuje terapii psychologicznej, nawet bardziej niż przed kryzysem epidemiologicznym. Istotna jest również dostępność rzetelnej i kompleksowej informacji o możliwych zagrożeniach oraz przysługującej pomocy. Realizacja wsparcia ukierunkowanego na łagodzenie skutków wywołanych pandemią jest zatem w oczywisty sposób pożądana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych.

Ważne linki

Data publikacji: 2020-10-20
Departament ds. Programów
Autor: Dorota Świder