informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Sięgamy po sukces”, kierunek pomocy 2: decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął pierwszą decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2022 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Sięgamy po sukces” (1/2021).

Grupa wniosków o znaczeniu strategicznym

Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie zakwalifikowania części wniosków złożonych w konkursie nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym, mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa COVID-19.

Na listę rankingową wniosków o znaczeniu strategicznym zakwalifikowane zostaną wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem merytorycznym, zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, dotyczące niżej wymienionych rodzajów projektów:

  1. typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, obejmujące realizację wyłącznie zadania 4 pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”;
  2. typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, obejmujące realizację zadania 13 pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”;
  3. typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Udzielone dofinansowania

Dofinansowanie uzyskało 338 wniosków na łączną kwotę 231.404.273,18 zł, w tym 230.516.725,28 zł w paragrafie 2450 (wydatki bieżące) i 887.547,90 zł w paragrafie 6270 (wydatki inwestycyjne), w kwocie zaproponowanej przez komisję konkursową.

W ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków PFRON, planowane jest objęcie wsparciem 100.918 osób niepełnosprawnych. W przypadku projektów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Informacje o udzielonych dofinansowaniach w podziale na listy rankingowe przedstawiono w poniższej tabeli.

Wnioski dofinansowane w konkursie nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Liczba wniosków dofinansowanych

Kwota dofinansowania PFRON

Minimalna liczba pkt

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 1)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

9

2 762 684,96

60,5

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 1)
(pozostałe wnioski)

221

134 482 613,99

54

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 2)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

39

35 782 876,20

57

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 2)
(pozostałe wnioski)

33

23 479 284,30

58,5

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

36

34 896 813,73

59,5

Razem wnioski o znaczeniu strategicznym

84

73 442 374,89

nie dotyczy

Razem pozostałe wnioski

254

157 961 898,29

nie dotyczy

Ogółem

338

231 404 273,18

nie dotyczy

Listy wniosków dofinansowanych

1.      Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 1) – projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”

2.      Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 2) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”

3.     Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”. Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3), wnioski o znaczeniu strategicznym

Listy rezerwowe

1.      Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 1) – projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”.

2.      Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 2) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”.

    
3.     Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”. Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3), wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Umowa o zlecenie realizacji zadań

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Informacje dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Wymagane zaświadczenia

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania

Podjęcie kolejnej decyzji o udzieleniu dofinansowania w kierunku pomocy 2 planowane jest po zakończeniu ponownej oceny merytorycznej wniosków na podstawie złożonych odwołań.

Data publikacji: 2022-03-25
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań