informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” - zakończenie oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kryteria oceny formalnej określone zostały w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego kierunku pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Wyniki oceny formalnej nie uwzględniają ewentualnych wyłączeń w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania, o których mowa w rozdziale V. „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. W przypadku podjęcia decyzji o wykluczeniu organizacji z udziału w konkursie, informacja zostanie podana niezwłocznie w odrębnym komunikacie, a wnioski wycofane z oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej wniosków w podziale na projekty zweryfikowane pozytywnie i negatywnie (wg stanu na 10 grudnia 2018 r.):

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON.

Odwołanie Wnioskodawca może złożyć w PFRON w ciągu 3 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej: www.pfron.org.pl, na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane – konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność”  

Termin na złożenie odwołania mija w dniu 13 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej oraz wskazać propozycję usunięcia stwierdzonych we wniosku uchybień. W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl, najpóźniej w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym przekazane zostały do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 2018-12-10
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska