informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” – wyniki oceny merytorycznej

Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” – wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań dotyczących „zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych" (kierunek pomocy 2)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dokonano:

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 1) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”:

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 2) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”:

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 3) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty w których zgłoszone zostały działania dotyczące rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego:

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 4) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty w których zgłoszone zostały działania dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz grup środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych:

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 5) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”:

Wnioski uwzględnione na liście rankingowej nr 6) dla kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” - projekty dotyczące pozostałych zadań/działań, niewymienionych w pkt 1-5:

Opublikowane listy rankingowe wniosków pozytywnie ocenionych zawierają średnią liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

 

Możliwość złożenia odwołania od wyników oceny merytorycznej dotyczy wniosków ocenionych po raz pierwszy tj. :

  1. Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością Radosny Zakątek z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim (wniosek nr 472079),
  2. Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (wniosek nr 471935),
  3. Fundacji "Odzew" z siedzibą w Lesznie (wniosek nr 471945),
  4. Instytutu Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu (wniosek nr 471951),
  5. Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie (wniosek nr 472950).

Zgodnie z zapisami, o których mowa w rozdziale VIII „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku. Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może również złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) może złożyć odwołanie do Zarządu PFRON w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres w terminie do dnia 25 marca 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa z dopiskiem: Zadania zlecane - „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON lub drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 25 marca 2019 r.

W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.

Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto, przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.

Data publikacji: 2019-03-18
Departament ds. Programów
Autor: Ludmiła Wolska