informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Jeśli chcesz wysyłać elektronicznie wnioski o refundację składek KRUS, skorzystaj z aplikacji System Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Pytania i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR

REKOMENDACJE TECHNICZNE dla aplikacji SODiR on-line

System operacyjny:

 • Windows 7 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa),
 • Windows 8 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa),
 • Windows 10 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)

Do poprawnej obsługi Aplikacji SODiR Online zalecana jest najnowsza wersja jednej  z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Mozilla FireFox
 • Chrome
 • Opera
 • Microsoft Edge

Uwaga!!! do korzystania z podpisu kwalifikowanego w SODiR on-line wymagana jest instalacja rozszerzenia Szafir SDK Web w przeglądarce, a także instalacja aplikacji Szafir host i środowiska Java JRE na komputerze.

System SODiR służy do wysyłania do PFRON dokumentów (Wn-D wraz załącznikami INF-D-P i INF-O-PP/INF-O-PR, Wn-U-G z formularzami INF-O-P-dM/INF-O-P-dR, WN-U-A z formularzem INF-O-P-dR). Aby wysłać dokument do PFRON:

 • zaloguj się do systemu SODiR ( https://sod.pfron.org.pl );
 • w module Dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij odpowiedni wniosek;
 • odczytaj jaki status otrzymał wysłany dokument w module Korespondencja;

Certyfikat PFRON

Aby podpisywać dokumenty trzeba posiadać zarejestrowany w PFRON i ważny elektroniczny certyfikat, do którego celem autoryzacji każdego wniosku, używane jest hasło do klucza prywatnego. Bezpłatny certyfikat PFRON należy wygenerować  w module Administracja po zalogowaniu się na stronę internetową https://sod.pfron.org.pl . Jeśli w ustawieniach przeglądarki nie zmieniono domyślnego miejsca zapisu pobieranych plików, zapisany klucz zostanie umieszczony w katalogu „Pobrane”. Katalog „Pobrane” zazwyczaj znajduje się w lokalizacji: C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Pobrane.

 

Uwaga!!!
Nazwa zapisanego na dysku pliku w pierwszym etapie generowania certyfikatu zawiera: numer w rejestrze PFRON, datę i godzinę wygenerowania pliku np.

keystore_00X0000X00_bezCertyfikatu_20200922_123731.pfx

W drugim etapie generowania certyfikatu, podczas instalowania certyfikatu PFRON w module Korespondencja plik będzie zawierał numer certyfikatu i inną godzinę utworzenia

keystore_00X0000X0_19fed249f496a7ca _20200922_125048.pfx

Ostatnio wygenerowany przez Ciebie plik zawierający numer certyfikatu będzie służył do autoryzacji składanych za pośrednictwem SODiR dokumentów. Plik z certyfikatem można przenieść w dowolne miejsce na komputerze Użytkownika, a także można zmienić jego nazwę.

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON opisana jest w punkcie 3.

Certyfikat kwalifikowany

Dokumenty składane do PFRON możesz podpisać także nabytym od podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne certyfikatem kwalifikowanym.
Jest to certyfikat objęty gwarancją prawną, wydawany na podstawie Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1579). Certyfikat taki jest równoważny podpisowi odręcznemu. Certyfikat kwalifikowany zarejestruj w SODiR poprzez zalogowanie się na stronie https://sod.pfron.org.pl , następnie wybierz moduł Administracja, opcję „Nowy certyfikat kwalifikowany” oraz dokonaj wyboru certyfikatu kwalifikowanego.

Uwaga!!!

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, System SODiR umożliwia autoryzowanie dokumentów podczas ich zapisywania i wysyłania za pomocą podpisu kwalifikowanego. Jednak do prawidłowej pracy z dokumentami, niezbędne jest wygenerowanie oraz wczytanie certyfikatu PFRON przed rozpoczęciem edycji formularzy.

Instrukcja rejestracji certyfikatu kwalifikowanego opisana jest w punkcie 4.

Aby wygenerować certyfikat PFRON wybierz w module Administracja - „Nowy certyfikat PFRON”.
W celu wygenerowania klucza prywatnego, kliknij przycisk „Generowanie żądania wydania certyfikatu”. Wówczas automatycznie wypełni się pozycja „Dane certyfikatu”.
Po wygenerowaniu żądania certyfikatu ukaże się informacja:

Żądnie certyfikatu zostało utworzone poprawnie. Szczegóły certyfikatu są widoczne na dole ekranu w okienku 'Dane certyfikatu'. W dalszej kolejności należy podać hasło do klucza prywatnego oraz nacisnąć przycisk 'Wyślij do PFRON'.

Wybierz przycisk „OK”. Następnie wprowadź oraz powtórz hasło do klucza składające się z co najmniej 6 znaków (mogą to być litery bądź cyfry, bez polskich znaków np. ś, ć), które będzie wymagane przy każdym jego użyciu podczas pracy z dokumentami. Proces generowania certyfikatu kończy się naciśnięciem przycisku „Wyślij do PFRON”, który znajduje się na dole ekranu. Wówczas wyświetli się komunikat:

 Żądanie podpisu certyfikatu zostało przekazane do PFRON. Wygenerowany plik certyfikatu należy zapisać na dysku za pomocą akcji 'Zapisz" w wyświetlonym okienku przeglądarki. Jeśli w ustawieniach przeglądarki nie zmieniono domyślnego miejsca zapisu pobieranych plików wówczas zostanie on zapisany w lokalizacji: C:\Uzytkownicy\Nazwa_Użytkownika\Pobrane. Po zapisaniu pliku, nastąpi wylogowanie z systemu i należy ponownie zalogować się, aby zaimportować nowy certyfikat z korespondencji

Po zakończeniu procesu generowania klucza, plik klucza zostanie udostępniony przez aplikację do zapisu na dysku.

W celu zapisania pliku użyj akcji „Zapisz” dostępnej w okienku zapisu przeglądarki, które wyświetli się po naciśnięciu przycisku „Wyślij do PFRON”. Plik będzie miał nazwę:

keystore_<numer pfron>_bezCertyfikatu_<data>_<godzina>.pfx

(przykład pliku: keystore_00X0000X00_bezCertyfikatu_20200922_123731.pfx).

Po ponownym zalogowaniu się do Systemu w pierwszej kolejności odczytaj korespondencję przesłaną z Funduszu, do której zostanie dołączony certyfikat PFRON. W tym celu wybierz moduł Korespondencja, a następnie „Lista wiadomości otrzymanych” i naciśnij klawisz „Odśwież”.

Podczas instalowania certyfikatu PFRON kliknij przycisk „Przeglądaj” znajdujący się na dole ekranu. Wówczas otworzy się okno, w którym odszukaj i wybierz zapisany wcześniej plik:

keystore_<numer pfron>_bezCertyfikatu_<data>_<godzina>.pfx

oraz kliknij „Otwórz”. Klucz prywatny zostanie wczytany, co będzie widoczne na dole ekranu:

Wskaż położenie klucza na dysku, czyli położenie pliku wygenerowanego w module ‘Administracja', a następnie wskaż hasło do klucza prywatnego, które zostało nadane w trakcie generowania certyfikatu w module ‘Administracja'.

Po wczytaniu klucza oraz podaniu hasła, wybierz przycisk „Zainstaluj certyfikat”. Wówczas plik klucza z zainstalowanym certyfikatem zostanie udostępniony przez aplikację do zapisu na dysku. Plik będzie miał nazwę:

keystore_<numer pfron>_<numer certyfikatu>_<data>_<godzina>.pfx

Zainstalowano certyfikat. Certyfikat należy zapisać na dysku komputera za pomocą akcji 'Zapisz' w wyświetlanym okienku przeglądarki. Jeśli w ustawieniach przeglądarki nie zmieniono domyślnego miejsca zapisu pobieranych plików wówczas zostanie on zapisany w lokalizacji: C:\Uzytkownicy\Nazwa_Użytkownika\Pobrane.

Aby zapisać certyfikat, posłuż się akcją „Zapisz” dostępną w wyświetlonym okienku zapisu w przeglądarce. Jeśli w ustawieniach przeglądarki nie zmieniłeś domyślnego miejsca zapisu pobieranych plików, zapisany klucz zostanie umieszczony w katalogu „Pobrane”.

Katalog „Pobrane” zazwyczaj znajduje się w lokalizacji: C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Pobrane.

Po imporcie certyfikatu System powraca do listy wiadomości otrzymanych. Od tej pory wysyłane do Funduszu dokumenty będziesz mógł podpisywać zapisanym na komputerze certyfikatem PFRON.

Jeżeli korzystałeś już wcześniej z SODiR i Twój certyfikat stracił ważność – możesz wygenerować nowy certyfikat. W tym celu wybierz moduł Administracja, a następnie funkcję „Nowy certyfikat PFRON”. Zostanie otwarty formularz przeznaczony do generowania nowego certyfikatu i wówczas należy postępować w sposób opisany jak wyżej.

Szczegółową instrukcję generowania certyfikatu PFRON znajdziesz w tym miejscu.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, System SODiR umożliwia autoryzowanie dokumentów podczas ich zapisywania i wysyłania za pomocą podpisu kwalifikowanego. Jednak do prawidłowej pracy z dokumentami, niezbędne jest wygenerowanie oraz wczytanie certyfikatu PFRON przed rozpoczęciem edycji formularzy. Instrukcja generowania certyfikatu PFRON opisana jest w punkcie 3.

Uwaga!!! do korzystania z podpisu kwalifikowanego w SODiR on-line nadal wymagana jest instalacja  aktywnego składnika Java (JRE) w wersji 8.121

Certyfikat kwalifikowany

Aby zarejestrować certyfikat kwalifikowany wybierz w module Administracja pozycję „Nowy certyfikat kwalifikowany”.

Widok ekranu po wyborze funkcji 'Nowy certyfikat kwalifikowany'.

Następnie kliknij przycisk „Wybierz certyfikat” i zaznacz pole wyboru przy odpowiednim certyfikacie. Wówczas pozycje w polu szczegóły certyfikatu kwalifikowanego zostaną uzupełnione danymi.

 Widok ekranu po wyborze funkcji ‘Wybierz certyfikat’.

Po sprawdzeniu danych certyfikatu wybierz „Wyślij do PFRON”. O prawidłowym przebiegu rejestracji certyfikatu kwalifikowanego zostaniesz poinformowany następującym komunikatem:

 Widok ekranu po wyborze funkcji ‘Wyślij do PFRON’.

Aby móc podpisywać dokumenty podpisem kwalifikowanym w aplikacji SODiR, po poprawnym zarejestrowaniu certyfikatu wyloguj się i zaloguj ponownie.

Lista certyfikatów kwalifikowanych

W module Administracja w pozycji „Lista certyfikatów kwalifikowanych” znajdziesz szczegóły zarejestrowanych certyfikatów kwalifikowanych.

Widok ekranu po wyborze funkcji ‘Lista certyfikatów kwalifikowanych’.

Podpisywanie i wysyłanie dokumentów podpisem kwalifikowanym

Aby podpisać dokument podpisem kwalifikowanym, należy po poprawnym wypełnieniu wcisnąć przycisk „Podpisz podpisem kwalifikowanym”.

Ekran z przyciskiem ‘Podpisz podpisem kwalifikowanym'.
Aby wysłać dokument z podpisem kwalifikowanym, należy po poprawnym wypełnieniu wniosku wybrać przycisk „Wyślij z podpisem kwalifikowanym”.

Ekran z przyciskiem 'Wyślij z podpisem kwalifikowanym'.

Szczegółową instrukcję rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w SODiR znajdziesz w tym miejscu.

Użytkownicy SODiR, dla których odnalezienie pliku z wygenerowanym certyfikatem jest nadmiernym utrudnieniem, mogą przed rozpoczęciem generowania pliku zmienić domyślną lokalizację zapisywania pobieranych plików.

Uwaga!!!
Nazwa zapisanego na dysku pliku w pierwszym etapie generowania certyfikatu zawiera: numer w rejestrze PFRON, datę i godzinę wygenerowania pliku np.

keystore_00X0000X0_bezCertyfikatu_20200922_123731.pfx

W drugim etapie generowania certyfikatu, podczas instalowania certyfikatu PFRON w module Korespondencja powyższy plik będzie zawierał numer certyfikatu i inną godzinę utworzenia.

keystore_00X0000X0_19fed249f496a7ca _20200922_125058.pfx

Ostatnio wygenerowany przez Wnioskodawcę plik zawierający numer certyfikatu będzie służył do autoryzacji składanych za pośrednictwem SODiR dokumentów. Plik z certyfikatem można przenieść w dowolne miejsce na komputerze Użytkownika, a także można zmienić jego nazwę.

Zmiana domyślnej lokalizacji zapisywania plików, jeśli używany jest Internet Explorer:
W pasku menu przeglądarki Internet Explorer wybierz Narzędzia, a następnie na liście poleceń kliknij w pozycję „Wyświetl pobrane pliki”

Ekran systemowy

 

W wyniku dokonanego wyboru otworzy się okno o nazwie „Wyświetlanie plików do pobrania - Internet Explorer”. W lewym dolnym rogu wyświetlonego okna wybierz „Opcje”. Wówczas otworzy się kolejne mniejsze okno o nazwie „Opcje pobierania”.

Ekran o nazwie Wyświetlanie plik&oacute;w do pobrania - Internet Explorer

 

Z reguły wskazane jest domyślne miejsce zapisu pobieranych plików w katalogu  „Pobrane”, jednakże w każdej chwili możesz zmienić miejsce zapisu pobieranych plików i poprzez przycisk „Przeglądaj” wskazać np. Pulpit.

Zmiana domyślnej lokalizacji zapisywania plików, jeśli używany jest Firefox:

W pasku menu przeglądarki  wybierz Narzędzia, a następnie kliknij „Opcje”

 

Menu przeglądarki 

 Wyświetli się wówczas okno, w którym kliknij w  zakładkę „Ogólne”.

 Ekran z opcjami

W sekcji „Pobieranie” z reguły wskazane jest domyślne miejsce zapisu pobieranych plików w katalogu  „Pobrane”, jednakże w każdej chwili możesz zmienić miejsce zapisu pobieranych plików i poprzez przycisk „Przeglądaj” wskazać np. Pulpit.

Jeśli używany jest Internet Explorer:
Aby wyczyścić cache przeglądarki Internet Explorer z paska menu przeglądarki wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie Opcje internetowe.

 Ekran systemowy

W panelu Opcje internetowe wybierz zakładkę Ogólne, a w sekcji Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.

Ekran - Opcje internetowe 

W oknie Usuwanie historii przeglądania zaznacz dwie opcje: Tymczasowe pliki internetowe i Pliki cookie. Następnie kliknij przycisk Usuń i potwierdź  operację przyciskiem OK.

Okno Usuwanie historii przeglądania

Po wyczyszczeniu cache wyłącz całkowicie przeglądarkę i uruchom ponownie.

 

 

Jeśli używany jest Firefox:

Aby wyczyścić cache przeglądarki Mozilla Firefox z paska menu przeglądarki wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie Opcje.

menu lista - Narzedzia

 

 

W oknie Opcje wybierz zakładkę Sieć, a następnie w sekcji Treści w pamięci podręcznej kliknij przycisk „Wyczyść teraz” i potwierdź operację przyciskiem „OK”.

Okno - opcje - sieć

 

 

Po wyczyszczeniu cache wyłącz całkowicie przeglądarkę i uruchom ponownie.

Aby wyczyścić cache Java z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybierz opcję Panel sterowania.

Menu Start - Panel sterrowania

 

W oknie Panelu sterowania wybierz ikonę Java:

Okno - dostosuj ustawienia komputera

 

W oknie Java Control Panel wybierz zakładkę General i w sekcji Temporary Internet Files kliknij przycisk Settings… .

Okno Temporary files settings

 

 

Naciśnięcie przycisku „Delete Files” spowoduje wyświetlenie okna „Delete Files and Applications”, gdzie zaznacz wszystkie opcje i potwierdź operację przyciskiem „OK”.

Okno - Delete files...

Jeśli nie możesz odnaleźć położenia certyfikatu na dysku, wystąp do PFRONu o wydanie nowego certyfikatu. W module Administracja jest opcja „Nowy certyfikat PFRON”. Procedura postępowania jest taka sama jak podczas generowania pierwszego certyfikatuSzczegółową instrukcję generowania certyfikatu PFRON znajdziesz w tym miejscu.

Ekran z oknem logowania do SODiR. Komunikat o nieprawidłowym loginie lub haśle.

Aby  otrzymać nowe dane do logowania (jednorazowe hasło i/lub login) prześlij do Funduszu prośbę o ponowne udostępnienie danych umożliwiających zalogowanie się do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Prośba o nadanie nowego hasła i loginu powinna zawierać  następujące dane:

 • Imię i nazwisko/ Pełna nazwa Beneficjenta
 • Adres
 • NIP REGON
 • PESEL
 • Nr PFRON
 • login do logowania się w SODIR, otrzymany od PFRON (o ile jest znany)

Dodatkowo ww. prośba powinna być podpisana przez wnioskodawcę bądź osobę upoważnioną, dla której wnioskodawca przedłożył w Funduszu stosowne pełnomocnictwo.

Prośbę o nadanie nowych danych do logowania zawierającą wyżej wskazane informacje prześlij w formie maila lub pisma tradycyjnego do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Odpowiedź na poprawnie sformułowaną prośbę otrzymasz pisemnie za pośrednictwem poczty.

W sytuacji, gdy nie otrzymałeś jeszcze korespondencji z loginem i hasłem jednorazowym i nie masz możliwości złożenia wniosku elektronicznie - a zbliża się termin na jego złożenie - powinieneś przesłać dokumenty w formie papierowej do właściwego terytorialnie oddziału PFRON celem zachowania terminu.