informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów

Zaloguj się na stronę https://sod.pfron.org.pl i wygeneruj certyfikat (sposób generowania certyfikatu PFRON jest dostępny w artykule Generowanie certyfikatu

Certyfikat PFRON jest ważny przez 2 lata. W każdej chwili możesz wygenerować nowy certyfikat. Wygenerowanie nowego certyfikatu automatycznie unieważnia dotychczas używany certyfikat. Poniżej znajduje się instrukcja tworzenia wniosku/korekty wniosku Wn-D z załącznikami.

Jak złożyć wniosek Wn-D

 1. Wybierz moduł Dokumenty. Możesz wypełniać wniosek Wn-D przez:
  • wybranie Funkcji Nowy dokument Wn-D lub
  • otworzenie Listy dokumentów Wn-D i wybranie istniejącego wniosku z listy a następnie utworzenie nowego dokumentu za pomocą opcji Kopiuj.
 2. Ukaże się druk Wn-D. Wypełnij wszystkie wymagane zgodnie z objaśnieniem do wniosku pozycje.
  Poniżej sekcji „Oświadczam że ...” (dół wniosku) zaznacz jedną z dostępnych opcji:
  • informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis- jeżeli otrzymałeś w danym roku kalendarzowym pomoc publiczną na te same koszty na które ubiegasz się o dofinansowanie z Funduszu lub
  • informację o nieotrzymaniu pomocy- jeżeli taka pomoc nie była Ci przyznana.
 3. Po uzupełnieniu wymaganych pozycji zapisz wniosek Wn-D poprzez wybranie przycisku Zapisz. Podczas  zapisywania wniosku system dokonuje pierwszego sprawdzenia poprawności wpisanych przez Ciebie danych. W przypadku wystąpienia błędu system poprosi Cię o poprawienie podświetlonych na czerwono pól.
 4. Jeśli wszystkie wymagane pola wypełniłeś poprawnie, wniosek zostanie zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do wypełnionego wniosku.
 5. Po zapisaniu wniosku wybierz opcję Załączniki - opcja dostępna na dole strony. Używając przycisków Dodaj INF-D-P oraz Dodaj INF-O-PP lub Dodaj INF-O-PR wypełnij załączniki, a następnie każdy z załączników zatwierdź wybierając przycisk Zapisz dostępny na dole każdego załącznika.
 6. Po dodaniu oraz zapisaniu wszystkich załączników INF-D-P oraz załącznika INF-O-PP lub INF-O-PR, używając przycisku Powrót przejdź do zapisanego już wniosku Wn-D.
 7. Wniosek możesz jeszcze edytować (przycisk Edycja) lub wysłać do PFRON (przycisk Wyślij z podpisem PFRON lub Wyślij z podpisem kwalifikowanym).

Jak złożyć korektę wniosku Wn-D

 1. Wybierz moduł Dokumenty, a następnie Listę dokumentów Wn-D.
 2. Zaznacz okres sprawozdawczy, za który chcesz złożyć korektę a następnie wybierz przycisk Odśwież.
 3. Zaznacz wniosek, do którego będziesz tworzyć korektę oraz wybierz opcję Utwórz korektę.
 4. Wyświetlą Ci się wówczas załączniki INF-D-P dołączone do wniosku. Z listy, wybierz tylko te załączniki, które chcesz skorygować- poprzez zaznaczenie znacznika Koryguj. Jeżeli tworzysz korektę na wezwanie, pamiętaj aby dołączyć wszystkie załączniki, które zostały wskazane w tym wezwaniu. Po zaznaczeniu załączników, które chcesz skorygować wciśnij Kopiuj do korekty. System skopiuje wówczas wniosek Wn-D wraz z zaznaczonymi przez Ciebie załącznikami INF-D-P.
  Pamiętaj, że w sytuacji gdy załączniki INF-D-P zostały zweryfikowane poprawnie we wniosku zwykłym, nie są wymagane w korekcie wniosku. System umożliwi Ci wtedy złożenie w trybie On-Line korekty składającej się wyłącznie z wniosku Wn-D oraz załącznika INF-O-PP lub INF-O-PR.
 5. Następuje powrót do wniosku Wn-D. Wypełnij wszystkie wymagane zgodnie z objaśnieniem do wniosku pozycje. Poniżej sekcji „Oświadczam że ...” (dół wniosku) zaznacz jedną z dostępnych opcji:
  • informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis - jeżeli otrzymałeś w danym roku kalendarzowym pomoc publiczną na te same koszty na które ubiegasz się o dofinansowanie z Funduszu lub
  • informację o nieotrzymaniu pomocy - jeżeli taka pomoc nie była Ci przyznana.
 6. Po uzupełnieniu wymaganych pozycji zapisz wniosek wybierając przycisk Zapisz. Podczas zapisywania wniosku system dokonuje pierwszego sprawdzenia poprawności wpisanych przez Ciebie danych. W przypadku wystąpienia błędu system poprosi Cię o poprawienie podświetlonych na czerwono pól.
 7. Jeśli wszystkie wymagane pola wypełniłeś poprawnie, wniosek zostanie zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do wypełnionego wniosku.
 8. Po zapisaniu korekty przejdź do skopiowanych załączników (opcja Załączniki) oraz edytuj poszczególne INF-D-P (opcja Edycja), a następnie zapisz dokonane w załącznikach zmiany (opcja Zapisz). Pamiętaj, że składając korektę zawsze możesz dodać nowy załącznik INF-D-P (opcja Dodaj INF-D-P).
 9. Następnie dodaj załącznik INF-O-PP (opcja Dodaj INF-O-PP) lub INF-O-PR (opcja Dodaj INF-O-PR) i wypełnij wszystkie wymagane w tym druku pozycje. Wypełniony załącznik zapisz. Pamiętaj, że składając korektę wniosku Wn-D zawsze dodajesz załącznik INF-O-PP lub INF-O-PR - bez względu na to, czy załącznik ten był we wniosku pierwotnym zweryfikowany błędnie, czy też poprawnie.
 10. Po dodaniu oraz zapisaniu wszystkich załączników, używając przycisku Powrót przejdź do zapisanego już wniosku Wn-D.
 11. Wniosek możesz jeszcze edytować (przycisk Edycja) lub wysłać do PFRON (przycisk Wyślij z podpisem PFRON lub Wyślij z podpisem kwalifikowanym).

Wniosek wysłany do PFRON nie podlega dalszej edycji. Możesz sprawdzić, jaki status uzyskał złożony przez Ciebie dokument poprzez odczytanie korespondencji systemowej (wybierz moduł Korespondencja a następnie przejdź do Listy wiadomości otrzymanych).

Pamiętaj, że składając wniosek w formie elektronicznej nie masz możliwości zmiany danych nagłówkowych tj. numer PFRON, NIP, REGON.