informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe procedury realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Zarządu Funduszu zatwierdzone zostały nowe procedury realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, dostosowane do przyjętych w marcu 2019 roku zmian programowych.

Zmiany w programie obejmują, w szczególności, wprowadzenie nowego Moduł II „Staże zawodowe”, w ramach którego osoby niepełnosprawne kierowane będą na staże zawodowe w administracji rządowej. Organizacja staży zawodowych powierzona zostanie wybranym w drodze konkursu organizacjom pozarządowym (adresatom Modułu II). Organizacje pozarządowe zobowiązane będą do przygotowania beneficjentów ostatecznych (osób niepełnosprawnych) do odbywania stażu w administracji rządowej, nawiązania współpracy z organami administracji rządowej, które zadeklarują chęć przyjęcia osób niepełnosprawnych na staże zawodowe oraz do sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu zawodowego przez beneficjentów ostatecznych.

Ponadto, w wyniku wprowadzonych do programu zmian, rozszerzona została grupa beneficjentów ostatecznych, tj. osób na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne, o osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności oraz zwiększona została maksymalna kwota dofinansowania kosztów działań aktywizacyjnych w ramach moduł I „Instytucje” z kwoty 18.000 zł do kwoty 34.000 zł. W przypadku beneficjentów ostatecznych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności maksymalna wysokość pomocy w ramach modułu I „Instytucje” nie może przekroczyć kwoty 17.000 zł.

W procedurach realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” uregulowane zostały:

 1. zasady składania oraz tryb rozpatrywania wniosków w ramach modułu I „Instytucje”;
 2. zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON w ramach modułu I „Instytucje”;
 3. zasady kwalifikowalności kosztów w ramach modułu I „Instytucje”;
 4. zasady składania oraz tryb rozpatrywania wniosków w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 5. zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 6. zasady kwalifikowalności kosztów w ramach modułu II „Staże zawodowe”.

Integralną część procedur stanowią również następujące załączniki:

 • załącznik nr 1: Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje;
 • załącznik nr 2: Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 • załącznik nr 3: Wzór umowy o dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje”;
 • załącznik nr 4: Wzór umowy o dofinansowanie w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 • załącznik nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie w ramach modułu II „Staże zawodowe” (wniosek wspólny);
 • załącznik nr 6: Wytyczne w zakresie organizacji staży zawodowych w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 • załącznik nr 7: Instrukcja rozpatrywania, monitorowania oraz ewaluacji wniosków złożonych w ramach programu.

W przypadku modułu I „Instytucje” zachowany został obowiązujący dotychczas tryb składania i rozpatrywania wniosków – Wnioskodawcy (organy administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury) składają wnioski w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce zatrudnienia beneficjentów ostatecznych. Wnioski składane są w trybie ciągłym.

Dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach modułu II „Staże zawodowe” nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Konkurs, adresowany do organizacji pozarządowych, ogłoszony zostanie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski składane będą w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

W niedługim czasie założenia konkursu zostaną podane do Państwa wiadomości, poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej PFRON. Zapraszamy, w szczególności organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących warunków realizacji konkursu.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2019-06-25
Departament ds. Programów
Autor: Dorota Świder