informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

W dniu 21 kwietnia 2015 r. w JM Hotelu przy ul. Grzybowskiej 45 w Warszawie odbyła się konferencja promocyjno-upowszechniająca rezultaty projektu „Staż wadministracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej izawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych narynku pracy II”.

W konferencji wzięli udział Partnerzy realizujący projekt oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również liczni reprezentanci jednostek administracji publicznej z całej Polski, w których staże rehabilitacyjne odbywali/ły Beneficjenci/tki projektu.

Konferencję otworzyła Pani Prezes Teresa Hernik, która przywitała zgromadzonych gości wimieniu własnym oraz Zarządu PFRON, a także odczytała list skierowany douczestników i organizatorów wydarzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. PanMinister podziękował zazaproszenie na konferencję i jednocześnie wyraził ubolewanie, iż nie może wziąć udziału w tym wydarzeniu ze względu na zaplanowane obowiązki i podjęte zobowiązania służbowe. W liście Minister zaznaczył, że(…)niezwykle istotne jest dostosowanie wszelkiego rodzaju rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz rozwinięcie cech osobowościowych niezbędnych na rynku pracy. Następnie PanBogusław Gałązka, p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Realizacji Programów PFRON przywitał zgromadzonych wimieniu własnym oraz Dyrektora Wydziału Realizacji Programów Pana RobertaPudło.

Następnie Kierownik projektu, Pani Anna Maciejko zaprezentowała cele i zakładane efekty projektu „Staż w administracji publicznej (…) II” oraz podsumowała jego realizację przedstawiając informację nt. osiągniętych rezultatów i wskaźników. Wramach projektu, którego głównym celem było podniesienie szans na zatrudnienie 210 osób niepełnosprawnych oraz promocja idei zatrudnienia osób zniepełnosprawnościami, zrekrutowano 258 osób. Większość Beneficjentów była wwieku 25-54 lata, zaś połowa Uczestników projektu posiadała wykształcenie wyższe. Dużym sukcesem projektu jest fakt, iż na dzień 31 marca 2015 r. 64 jego Uczestników podjęło zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani Małgorzaty Łuby zprezentacją Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – proces psychologiczny i społeczny . Wswojej prezentacji Pani Małgorzata Łuba skupiła się na wielopoziomowej złożoności procesu zatrudniania osób zniepełnosprawnościami. Prelegentka podkreśliła, że w procesie rekrutacji, jak i późniejszego zatrudnienia osób zniepełnosprawnościami, niezwykle istotna jest otwartość, przełamywanie barier psychologicznych oraz zrozumienie zarówno zestrony pracodawcy, jakiniepełnosprawnego pracownika.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani dr Anny Rdest zFundacji Instytut Rozwoju Regionalnego pt. Szkolenia zawodowe - argument na rynku pracy. W swoim wystąpieniu dr Anna Rdest mówiła o istotnej roli szkoleń zawodowych, które znacząco podnoszą kwalifikacje BO oraz pośrednio przyczyniają się dozdobycia wymarzonej pracy. W trakcie realizacji projektu 120 Beneficjentów wzięło udział w 167 szkoleniach i kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Wtrakcie prezentacji przytoczono wypowiedzi Uczestników projektu, poniżej cytujemy jedną z nich:

(...) Zarówno szkolenia, jak i sam staż pozwoliły mi stanąć na nogi i uwierzyć wsiebie. Nie ma takich słów, które oddałyby jak bardzo wdzięczny jestem za okazaną pomoc. Jeśli chodzi o szkolenia polecam wszystkim (…). Otwierają one drzwi dokariery (...). Sam jestem tego przykładem. Wiedzę zdobytą na kursach (...) wykorzystuję teraz na co dzień konfigurując urządzenia sieciowe.

Następnie Pani Agnieszka Lissowska - Lewkowicz (Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA) opowiedziała zebranym ozałożeniach, jak i efektach szkoleń i seminariów informacyjno-świadomościowych dla przedstawicieli administracji publicznej jako narzędziu promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym sektorze. Tematyka spotkań i seminariów dotyczyła funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, w tym zatrudniania na otwartym rynku pracy, jak również m.in. zasad savoir-vivre wobec tej grupy. W ramach projektu w ww. spotkaniach wzięło udział łącznie 840 przedstawicieli sektorapublicznego. Pani Lissowska-Lewkowicz podczas swojej prezentacji przytoczyła m.in. wnioski płynące z realizacji seminariów, które zostały zawarte w„Raporcie z badania ewaluacyjnego ex-post” przygotowanego na zlecenie PFRON przez firmę Openfield Sp. z o.o.:

Największe oddziaływanie zorganizowanych seminariów na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych przejawia się jako impuls do dyskusji na temat sytuacji tych osób, co stanowi ważny element w budowaniu świadomości i zmian w omawianym obszarze. Warto również zauważyć, że niemal co trzeci Uczestnik seminariów deklaruje, że instytucja, w której jest zatrudniony podjęła współpracę z organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych, co daje szansę na aktywizację społeczną izawodową większej liczby osób, które jej potrzebują.

Następnie Pani Małgorzata Piątkowska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przybliżyła zgromadzonym znaczenie staży rehabilitacyjnych, które dla części Beneficjentów (np. świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych) są okazją dozdobycia doświadczenia zawodowego, a dla innych elementem przekwalifikowania się i możliwością zdobycia nowego doświadczenia zawodowego. W każdym przypadku odbycie stażu rehabilitacyjnego to dodatkowy atut izwiększone szanse narynku pracy. Na dzień 31.03.2015 r. 201 Beneficjentów zakończyło udział w stażach. Byłyone organizowane wyłącznie w organach administracji publicznej, bądź jednostkach im podległych. Staże realizowano zarówno w jednostkach administracji terytorialnej (np. urzędy pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, urzędy marszałkowskie, muzea etc.), jak i urzędach administracji szczebla centralnego (np.wministerstwach, Komendzie Głównej Policji, Prokuraturze, Urzędzie Ochrony Konkurencji iKonsumentów, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Po przerwie kawowej Pani Wiesława Kowalska z Biura Pełnomocnika Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła bieżące statystyki dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Wskazywała na czynniki utrudniające zatrudnienie osób zniepełnosprawnościami, takie jak np.: niedostosowana infrastruktura budynków, nieodpowiednie kwalifikacje ON, koszty finansowe i organizacyjne dostosowania stanowiska pracy, a także: bierność osób niepełnosprawnych, nieodpowiednie, niewystarczające kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego oraz niska samoocena, brak motywacji itp. W drugiej części wystąpienia, Pani Wiesława Kowalska przede wszystkim wskazywała napotencjał drzemiący w osobach zniepełnosprawnością, przytaczała wskazówki jak ówpotencjał wykorzystać.

Kolejnym punktem programu konferencji był panel dyskusyjny pod nazwą: „Staż rehabilitacyjny z perspektywy uczestników projektu i przedstawicieli instytucji publicznych”. W roli panelistów wystąpiły cztery Beneficjentki projektu, jak również przedstawiciele Organizatorów staży rehabilitacyjnych oraz przedstawiciel zewnętrznej firmy ewaluacyjnej Openfield Sp. z o. o. Osoby występujące w tej części konferencji podzieliły się zuczestnikami spotkania swoimi wrażeniami nt. odbywania i realizacji staży rehabilitacyjnych zorganizowanych w ramach projektu. Panel prowadziła Pani dr Anna Rdest reprezentująca Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Paneliści zgodzili się co do tego, że staż rehabilitacyjny jest dla osób zniepełnosprawnościami doskonałym elementem aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Beneficjentki przyznały, że dzięki udziałowi w tej formie wsparcia zdobyły dodatkowe kompetencje zawodowe i umiejętności społeczne, co stało się również bodźcem doodważniejszego szukania swego miejsca na rynku pracy.

Tuż po panelu Pan Bogusław Gałązka, p.o. Dyrektora Wydziału Realizacji Programów PFRON, podsumował konferencję oraz podziękował w imieniu Lidera wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu projektu. Szczególne podziękowania skierowano do Koordynatorek z ramienia Partnerów realizujących projekt we współpracy z PFRON.

Galeria zdjęć