informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II

Okres realizacji: 01.12.2014 r. – 28.02.2015 r.

Nr umowy o dofinansowanie: Nazwa Beneficjenta: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partnerzy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich wWarszawie POMOC MALTAŃSKA, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Zasięg realizacji projektu: Cała Polska

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych narynku pracy poprzez udzielenie im profesjonalnego i holistycznego wsparcia, jak również poprzez promocję idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej wokresie realizacji projektu na terenie całego kraju. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w I edycji projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej izawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Grupa docelowa: Beneficjentami/kami projektu jest 200 osób z terenu całego kraju z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku produkcyjnym, które są nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy lub bezrobotne. Nabórdoprojektu prowadzony jest na terenie całej Polski zgodnie z polityką równych szans kobiet imężczyzn. Rekrutowane są przede wszystkim osoby niepełnosprawne (dalej: ON) z orzeczonym umiarkowanym lubznacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające zaświadczenie od lekarza, jeśli dysfunkcja sprzężona nie wynika zorzeczonej niepełnosprawności.

Realizowane formy wsparcia:

Osoby niepełnosprawne z wyżej określonej grupy docelowej w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w:

 • Szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • 3-miesięcznych stażach rehabilitacyjnych organizowanych w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych,
 • Wsparciu z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego,
 • Wsparciu psychologicznym indywidualnym i grupowym.

Specjaliści wspierający ON opracują dla uczestników Indywidualny Plan Stażu (IPS). Wprojekcie Beneficjenci/tki będą mieli/ły dodatkowo możliwość skorzystania ze wsparcia trenera pracy, jakrównież wsparcia zzakresu likwidacji barier dla ON z rzadko występującymi niepełnosprawnościami iniepełnosprawnościami sprzężonymi (np. wsparcie asystenta ds. ON, instruktora orientacji przestrzennej czy tłumacza języka migowego, etc.).

Działania na rzecz zmiany społecznego postrzegania osób niepełnosprawnych ipopularyzacja wiedzy naich temat:

W ramach projektu przewidziana została realizacja działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie aktywności ONwadministracji publicznej, jak również wiedzy nt. osób niepełnosprawnych.

W ramach tych działań:

 • zostaną opracowane i przygotowane materiały informacyjne dla przedstawicieli administracji publicznej,
 • dlaprzedstawicieli administracji publicznej zostaną zorganizowane spotkania informacyjno-świadomościowe oraz seminaria zwiększające wiedzę nt. ON i możliwości ich zatrudniania,
 • będzie aktualizowane i rozwijane narzędzie internetowe służące publikacji dobrych praktyk administracji publicznej w zakresie zatrudniania ON,
 • zostanie zorganizowany konkurs dla administracji publicznej w obszarze zatrudniania ON,
 • zostanie zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Zakres zadań Lidera:

 • odpowiada za zarządzanie projektem;
 • reprezentuje Partnerstwo w sprawach dotyczących projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia;
 • koordynuje (w tym monitoruje i nadzoruje) prawidłowość działań Partnerów przyrealizacji zadań zawartych w projekcie;
 • wspiera Partnerów w realizacji powierzonych zadań,
 • odpowiada za rozliczenie i kwalifikowalność wydatków,
 • koordynuje działania Partnerów w zakresie upowszechniania informacji o projekcie ijegocelach,
 • informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia o problemach w realizacji projektu.

Zakres zadań każdego z Partnerów:

 • prowadzi i odpowiada za wszystkie działania merytoryczne – operacyjne – wynikające zcelów projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów,
 • odpowiada za rekrutację i aktywizację zawodową ON,
 • odpowiada za realizację wsparcia dla ON,
 • odpowiada za współpracę z organami administracji publicznej.

Gdzie skorzystać ze wsparcia:

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się dojednego zPartnerów projektu, tj.

 1. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, tel.: (12) 629 85 14, e-mail: biuro@firr.org.pl , e-mail: staz@firr.org.pl , stronainternetowa: www.firr.org.pl
 2. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, ul.Jezierskiego 7, 00-457 Warszawa, tel. (22) 625 50 38, e-mail: staz@pomocmaltanska.pl , strona internetowa: www.zakonmaltanski.pl
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-612 Warszawa, tel. (22) 831 85 82, kom. 505602517, e-mail: warszawa@integracja.org , strona internetowa: www.integracja.org

W biurach Partnerów osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymają informację onajbliższym dla swojego miejsca zamieszkania biurze regionalnym, w którym mogą przystąpić doprojektu i zacząć korzystać ze wsparcia.

Logotypy Partnerów oraz Lidera: