informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o projekcie "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych"

W okresie 01.11.2013 – 31.07.2014 w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” trwała faza testowania produktu finalnego – Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy , która realizowana była na terenie 5 województw (mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie, podlaskie, podkarpackie). W tym okresie zrekrutowano 72 trenerów pracy w oparciu o Zestaw I – narzędzia do rekrutacji trenerów pracy, którzy wraz z 5 mentorami zostali przeszkoleni w oparciu o Zestaw II – narzędzia do szkolenia trenerów pracy.

Trenerzy pracy zostali zrekrutowani spośród trzech grup kandydatów:

 1. Trenerzy pracy przeszkoleni w ramach innych projektów,
 2. Instruktorzy terapii zajęciowej,
 3. Osoby bez doświadczenia w pracy w charakterze trenera pracy.

Pozyskano 231 pracodawców, z czego 57 zdecydowało się zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami lub przyjąć na staż.

Zrekrutowano 490 osób z niepełnosprawnościami m. in. osoby z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi, niesłyszące, niewidome, głuchoniewidome. Osoby niepełnosprawne do projektu były kwalifikowane nie tylko na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, ale także opinii trenerów pracy dotyczącej tego czy osoba niepełnosprawna potrzebuje wsparcia na 5 krokach zatrudnienia wspomaganego. Jest to istotna zmiana, bowiem w większości projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych podstawą kwalifikacji jest jedynie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Trenerzy pracy udzielali wsparcia na 5 etapach zatrudnienia wspomaganego:

 • Etap 1 – Zaangażowanie – przygotowanie osoby do podjęcia świadomej decyzji w zakresie uczestnictwa w programie zatrudnienia wspomaganego.
 • Etap 2 – Tworzenie profilu zawodowego – identyfikacja umiejętności, kompetencji, mocnych i słabych strony osoby z niepełnosprawnością.
 • Etap 3 – Znajdowanie pracy – poszukiwanie pracy z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów. Osoba z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczy w tym procesie, w szczególności na etapie podejmowania decyzji.
 • Etap 4 – Zaangażowanie pracodawcy – prowadzenie rozmów mających na celu zainteresowanie pracodawcy zatrudnieniem konkretnej osoby z niepełnosprawnością.
 • Etap 5 – Wsparcie w miejscu pracy i poza nim – forma i poziom wsparcia udzielanego osobie z niepełnosprawnością są uzależnione od jej potrzeb, posiadanych przez nią umiejętności oraz rodzaju zatrudnienia.

W wyniku realizacji wsparcia z udziałem trenera pracy 53 osoby z niepełnosprawnościami dotarło do 5 etapu ZW, tzn. 53 osoby podjęły zatrudnienie przy wsparciu trenera pracy. Osoby z niepełnosprawnościami zawierały różne formy umów, w różnym wymiarze czasowym, zawsze dopasowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości danej osoby. Są to umowy cywilno-prawne jak również umowy o pracę. Dodatkowo 11 osób z niepełnosprawnościami przy wsparciu trenerów pracy rozpoczęło staże zawodowe finansowane ze środków urzędów pracy.

W okresie wrzesień – październik 2014 r. zrealizowano następujące działania:

 1. przeprowadzono wizytę studyjną u Partnera ponadnarodowego w Irlandii w terminie 30.09.2014 - 03.10.2014. W wizycie uczestniczyły osoby odpowiedzialne za testowanie produktu finalnego i opracowanie jego finalnej wersji. Z wizytą do KARE udali się przedstawiciele Lidera, Partnerów oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania zaprezentowano efekty testowania z rekomendacjami zmian do trzech Zestawów narzędzi składających się na produkt finalny. Partner zagraniczny – KARE - przekazał swoje uwagi oraz sugestie do zaproponowanych zmian, które zostały odnotowane i przekazane Ekspertom ds. produktu oraz Koordynatorowi merytorycznemu.
 2. zorganizowano w Warszawie dwa spotkania Grup Roboczych, w dniach: 14.10.2014 r. I Grupa (organizacje pozarządowe) i 15.10.2014 r. II Grupa (administracja rządowa i samorządowa). Podczas obu spotkań odbyły się konsultacje propozycji zmian do ostatecznej wersji produktu finalnego.
 3. odbyły się dwa seminaria dotyczące problematyki zatrudniania wspomaganego dla przedstawicieli MPiPS, PFRON oraz Partnerów. Seminaria odbyły się w dniach: 16.10.2014 r. we Wrocławiu oraz 20.10.2014 r. w Warszawie. Oba seminaria były poprzedzone konferencjami prasowymi. W zorganizowanych seminariach uczestniczył Partner ponadnarodowy z Irlandii.
 4. Zespół 4 Ekspertów pod kierunkiem Koordynatora ds. efektów produktu pracował nad raportem z analizy rzeczywistych efektów wypracowanego i przetestowanego produktu finalnego. Prace nad raportem zostały zakończone pod koniec miesiąca.
 5. Ekonomista ds. skalkulowania kosztów trenera pracy opracował raport finansowy dotyczący kosztów związanych z zatrudnieniem trenera pracy. Raport uwzględnia m. in. informacje nt. rzeczywistych kosztów funkcjonowania trenera pracy poniesionych w fazie testowania, jak i kalkulację kosztów uwzględniającą rekomendacje zmian.
 6. Przeprowadzono ewaluację zewnętrzną wstępnej wersji produktu finalnego. W badaniu wzięli udział trenerzy pracy, mentorzy, osoby niepełnosprawne, pracodawcy oraz personel projektu.
 7. Eksperci ds. produktu finalnego przy współpracy z Koordynatorem merytorycznym projektu opracowali ostateczną wersję produktu finalnego składającego się z trzech Zestawów narzędzi, tj. do rekrutacji, szkolenia oraz zarządzania i monitorowania pracy trenerów pracy.

W dniu 31.10.2014 r. zostały złożone do Krajowej Instytucji Wspomagającej w Centrum Projektów Europejskich Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy . KIW poinformował, iż XX posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna, podczas którego przeprowadzona zostanie walidacja produktu finalnego, odbędzie się 4 grudnia 2014 r. w Warszawie. W zależności od podjętej Uchwały na posiedzeniu KST będą możliwe dalsze działania upowszechniające produktu i włączenie go do głównego nurtu polityki. Głównym długoterminowym celem działań włączających do głównego nurtu polityki będzie wprowadzenie zmian legislacyjnych regulujących instytucję trenera pracy (stanowiącej kluczowy element zatrudnienia wspomaganego) w "Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych" z dnia 27 sierpnia 1997 r. Zmiana legislacyjna umożliwi zagwarantowanie finansowania usług trenera pracy.