informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Umowa partnerska i zakres zadań Partnerów

Projekt systemowy „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” jest projektem innowacyjnym testującym z komponentem ponadnarodowym. Do realizacji projektu, w drodze otwartego naboru partnerów, wybrane zostały dwie organizacje krajowe oraz jedna zagraniczna. W dniu 27 grudnia 2012 roku została zawarta Umowa Partnerska nr 2012/12/481 na realizację projektu pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Liderem) a Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych . Natomiast w dniu 28 grudnia 2012 roku została podpisana Umowa o współpracy ponadnarodowej z partnerem zagranicznym KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii

Logotyp projektu

W ramach projektu Lider (PFRON) odpowiada za:

 • zarządzanie projektem, występuje w roli przedstawiciela partnerstwa w kontaktach z instytucjami nadrzędnymi,
 • opracowanie projektu zmiany do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w celu systemowego umocowania usług trenera pracy świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających tego rodzaju wsparcia,
 • działania promocyjne, w tym upowszechnianie rezultatów projektu m. in. poprzez stworzenie strony projektu prezentującej produkt, organizację konferencji promocyjno-upowszechniającej,
 • ewaluację projektu i produktu finalnego.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) odpowiada za:

 • opracowanie dokumentu uwzględniającego wiedzę zastaną na temat funkcjonowania trenera pracy, na podstawie polskich i zagranicznych opracowań,• opracowanie raportu w wyniku przeprowadzonej pogłębionej analizy, zawierającego rekomendacje dla produktu finalnego, na podstawie funkcjonujących modeli świadczenia usług przez trenera pracy,
 • analiza systemu prawnego i zakresu możliwości wprowadzenia w nim zmian w kontekście mainstreamingu produktu,
 • tłumaczenie i wydanie publikacji/opracowań/raportów dotyczących problematyki zatrudnienia wspomaganego,
 • przeprowadzenie wizyt studyjnych,
 • zaprezentowanie i skonsultowanie wstępnej wersji produktu oraz ostatecznej poprzez spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
 • testowanie opracowanego produktu finalnego na grupie 480 osób niepełnosprawnych oraz 72 trenerach pracy.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) odpowiada za:

 • zorganizowanie seminariów dotyczących problematyki zatrudnienia wspomaganego dla przedstawicieli PFRON, MPiPS, Partnerów,
 • zaprezentowanie i skonsultowanie wstępnej oraz ostatecznej wersji produktu poprzez spotkania z przedstawicielami samorządów terytorialnych, spotkania z przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia, spotkania z przedstawicielami instytucji zrzeszających pracodawców,
 • opracowanie raportu na temat efektów wypracowanego i przetestowanego produktu finalnego.

Wszyscy Partnerzy wspólnie odpowiadają za opracowanie wytycznych dotyczących świadczenia usług przez trenera pracy oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego zawierającej informacje zebrane w czasie spotkań prezentujących wersję wstępną produktu. Prace nad opracowaniem wytycznych koordynuje PFON, zaś prace nad strategią PFRON.

Podczas realizacji projektu PFRON, POPON oraz PFON korzystać będą z doświadczeń Partnera zagranicznego KARE, u którego system zatrudnienia wspomaganego funkcjonuje od dawna.

Zakres działania KARE w ramach partnerstwa obejmuje:

 • doradztwo w przygotowaniu materiałów dot. działania trenera pracy,
 • przekazanie informacji jak się komunikować/współpracować w poszukiwaniu pracy i utrzymaniu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, przygotowanie trybu wyboru trenera pracy i ocena konieczności odbycia szkoleń,
 • wsparcie merytoryczne w opisie sposobu realizacji/monitorowania zadania (W Irlandii został wprowadzony system ZW do ogólnej polityki Państwa),
 • współorganizacja seminariów i wizyt studyjnych,
 • przedstawienie modelu szkoleń trenerów pracy - certyfikowane szkolenia na poziomie UE wypracowane przez Wnioskodawcę,
 • wsparcie w pozyskiwaniu materiałów dot. systemu zatrudnienia wspomaganego w innych krajach,
 • przekazanie wiedzy związanej z wdrażaniem systemu Zatrudnienia Wspomaganego i włączaniem do polityki państwa.

Logotyp - KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii Logotyp - Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) Logotyp - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON)