informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Umowa partnerska i podział na zadania

Umowa partnerska w projekcie systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Podziałania 1.3.6, PFRON projekty systemowe pn: „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” została zawarta w dniu 17 września 2012 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Liderem) a Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (Partnerem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 1 ( www.integracja.org ).

Partner (SPI) w ramach projektu realizuje następujące zadania:

Zadanie 1 – przeprowadzenie audytu dostępności 300 serwisów internetowych instytucji publicznych, takich jak Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej pod kątem Wytycznych WCAG 2.0 opracowanych przez Konsorcjum W3C oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).

Zadanie ma na celu poprawienie dostępności serwisów internetowych minimum 180 instytucji publicznych w trakcie realizacji projektu. W ramach zadania zostaną:

 • opracowane procedury realizacji audytów głównych, weryfikujących oraz usług doradczych;
 • zrealizowane audyty dostępności serwisów WWW PUP, PCPR i MOPS pod kątem Wytycznych WCAG, 2.0;
 • określone realne bariery dostępności danego serwisu WWW dzięki współpracy z 30 audytorami/testerami o różnym rodzaju niepełnosprawności;
 • opracowane rekomendacje dla PUP, PCPR i MOPS biorących udział w projekcie na podstawie raportu z przeprowadzonych badań;
 • przeprowadzone konsultacje dla audytowanych instytucji wspierające wdrożenie rekomendacji z raportów;
 • opracowane 300 raporty weryfikujące po audytach dostępności serwisów internetowych instytucji publicznych w ramach projektu.

Zadanie 2 – propagowanie tworzenia serwisów internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie ma na celu zwiększenie wiedzy z zakresu dostępności serwisów WWW, a także rozpowszechnienie zasad i narzędzi ułatwiających wdrażanie uniwersalnej dostępności serwisów, wynikających z obowiązujących ram prawnych i dobrych praktyk w tym obszarze. W ramach zadania uaktualniana jest na bieżąco strona internetowa projektu www.dostepnestrony.pl oraz Blog projektowy wraz z kanałem Facebook , na których publikowane są zalecenia dla wszystkich instytucji użyteczności publicznej dot. zasad tworzenia stron WWW dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach tego zadania Partner projektu:

 • opracuje publikację w jednym z popularnych formatów e-book (rozwiązanie dedykowane dla użytkowników coraz popularniejszych czytników elektronicznych);
 • opracuje publikację w formacie Daisy (ang. Digital Accessible Information System – standard zapisu książek elektronicznych stworzony dla potrzeb osób niewidomych i innych mających problemy w czytaniu);
 • dodrukuje podręcznik opracowany w ramach pierwszej edycji projektu pt. „Dostępność serwisów internetowych – podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności” – 750 egzemplarzy;
 • zorganizuje konferencję podsumowującą realizację projektu na temat tworzenia uniwersalnie dostępnych treści w Internecie;

Lider (PFRON) w ramach projektu realizuje następujące zadania:

Zadanie 3 – edukacja dla przedstawicieli audytowanych instytucji na formułowanie stron internetowych w kodach dostępu dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach tego zadania zostanie zorganizowanych 8 dwudniowych seminariów nt. tworzenia i administrowania dostępnymi serwisami internetowymi. Seminaria będą skierowane do kadry zarządzającej audytowanej jednostki. Podczas seminariów przedstawiciele audytowanych instytucji zostaną uwrażliwieni na formułowanie serwisów internetowych w kodach dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wzrost wiedzy i umiejętności u kadr zajmujących się tworzeniem i administrowaniem serwisami instytucji użyteczności publicznej, w szczególności Powiatowych Urzędów Pracy pozwoli na zwiększenie dostępu do informacji związanych z aktywizacją zawodową dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach zadania planujemy następujące terminy spotkań:

 

 • 09 – 10 stycznia 2013 r.
 • 06 – 07 lutego 2013 r.
 • 10 – 11 kwietnia 2013 r.
 • 05 –06 czerwca 2013 r.
 • 25 – 26 września 2013 r.
 • 09 – 10 października 2013 r.
 • 05 – 06 lutego 2014 r.
 • 12 – 13 marca 2014

Ponadto, w ramach projektu opracowany zostanie moduł szkolenia internetowego (e-learning) z zakresu tworzenia i administrowania stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnoprawności . W ramach e-learningu powstaną dwa niezależne kursy adresowane do dwóch kategorii odbiorców:

 • informatyków, administratorów, webmasterów, projektantów i wykonawców serwisów internetowych
 • redaktorów serwisów internetowych

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu platforma e-learningowa rozpocznie się w maju 2013 roku i będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem http://91.123.210.15

Zadanie 5 – zarządzanie i rozliczanie projektem.

Kadra zarządzająca projektem po stronie Lidera i Partnera projektu ma za zadanie koordynować i monitorować prawidłową realizację projektu.

Kontakt do zespołu projektowego:

Lider projektu (PFRON):

 1. Agnieszka Zaranek – Kierownik Projektu, tel. (22) 50 55 571, e-mail: Agnieszka_Zaranek@pfron.org.pl
 2. Sonja Strycharska – Koordynator ds. edukacji, tel. (22) 50 55 530, e-mail: Sonja_Strycharska@pfron.org.pl
 3. Zuzanna Skoczek – Specjalista ds. rozliczeń, tel. (22) 50 55 463, e-mail: Zuzanna_Skoczek@pfron.org.pl

Partner projektu (SPI):

 1. Agnieszka Maliszewska – Koordynator Projektu, tel. 505 602 904, e-mail: agnieszka.maliszewska@integracja.org
 2. Jakub Dębski – Koordynator ds. audytów, tel. 505 602 904, e-mail: jakub.debski@integracja.org
 3. Dominik Paszkiewicz – Koordynator ds. doradztwa i wdrożeń, e-mail: dominik.paszkiewicz@integracja.org