informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Zasady udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”

Informacje ogólne

 1. Głównym celem projektu jest wsparcie instytucji publicznych we wdrożeniu zasad dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności , zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 2. Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i udział w nim jest dla beneficjenta w pełni bezpłatny.
 3. Realizatorami projektu są Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Umową partnerską nr 2012/09/320 z dnia 17.09.2012 r.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

Beneficjenci projektu

 1. Beneficjentami projektu mogą być instytucje publiczne takie jak: ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie oraz powiatowe urzędy pracy, posiadające własne serwisy internetowe
 2. W projekcie może wziąć udział 300 instytucji spośród typów podmiotów wymienionych w punkcie 1, przy czym Powiatowe Urzędy Pracy będą stanowić 55% wszystkich instytucji objętych wsparciem w ramach projektu.

Zakres wsparcia

Każdy z beneficjentów projektu uzyska następujące wsparcie:

 1. Audyt aktualnego stanu dostępności serwisu WWW — sprawdzenie poziomu zgodności serwisu WWW beneficjenta z wytycznymi Rozporządzenia i wskazanie w raporcie rekomendacji do zmian.
 2. Doradztwo wspierające wdrożenie wyników raportu — blok 30 godzin doradztwa specjalisty ds. dostępności — opiekuna beneficjenta.
 3. Audyt weryfikujący wdrożenie — sprawdzenie poziomu zgodności serwisu WWW beneficjenta z wytycznymi Rozporządzenia, po wdrożeniu rekomendacji.
 4. Całość wsparcia dostępnego w projekcie dla beneficjenta ma charakter wyłącznie doradczy . Wszelkie działania związane z fizycznym wdrażaniem wniosków płynących z audytów dostępności, spoczywają na beneficjencie.
 5. Wszystkie działania związane z wykonywaniem audytów dostępności i doradztwem w ramach projektu, świadczone będą w okresie od 30 listopada 2012 r. do 30 maja 2014 r.
 6. Okres pracy z jednym beneficjentem nie może przekroczyć 60 dni.
 7. Szczegółowy harmonogram prac i termin rozpoczęcia udzielania wsparcia dla danego beneficjenta, zostanie indywidualnie ustalony z każdym z beneficjentów.

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Instytucja zainteresowana udziałem w projekcie musi posiadać własny serwis internetowy. Serwis musi działać niezależnie, tzn. nie stanowić zestawu podstron innego (większego) serwisu.
 2. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie jest przesłanie wypełnionej „Deklaracji uczestnictwa w projekcie «Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II»” do dnia 30 listopada 2012 r. na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, z dopiskiem „Dostępne strony – zgłoszenie do projektu”.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę beneficjentów, o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń.
 4. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z gotowością do współpracy oraz aktywnego wdrażania uwag i wniosków wypracowanych w projekcie, dotyczących serwisu internetowego danego beneficjenta.
 5. Beneficjent projektu deklaruje wdrożenie wszystkich zasad dostępności serwisu internetowego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, do dnia 30 maja 2015 r.