informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o projekcie

Podstawowe informacje

Projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu

01.07.2019 – 31.12.2023

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 9 398 533,11 zł, w tym:

 • z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono kwotę: 7 921 083,70 zł
 • ze środków budżetu państwa przeznaczono kwotę: 1 437 449,41 zł .

Cel projektu

Projekt służy wprowadzeniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Jego celem głównym jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego,
 • działania szkoleniowe,
 • opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

Etapy realizacji projektu

Realizacja projektu rozpoczyna się od diagnozy obecnego stanu obsługi osób o szczególnych potrzebach, w  tym osób z niepełnosprawnościami i analizy potrzeb szkoleniowych m.in. kierowców, motorniczych, drużyn konduktorskich, pracowników kas i dworców, obsługi peronów odnośnie do obsługi m.in. osób starszych, osób z dziećmi, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych ruchowo, głuchych, niewidomych i niepełnosprawnych intelektualnie. Zidentyfikowane i opisane zostaną także krajowe i zagraniczne dobre praktyki w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami w transporcie zbiorowym. Zgromadzone informacje zostaną zawarte w raporcie diagnostycznym, który stanowił będzie punkt wyjścia do kolejnego etapu realizacji projektu, tj. opracowania standardów i procedur stanowiskowych  oraz programu i materiałów szkoleniowych.

Następnie w całej Polsce zorganizowane zostaną szkolenia dla 5 000 pracowników około 50 przewoźników transportu zbiorowego, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania opracowanych standardów i procedur stanowiskowych.

Doświadczenia i wnioski płynące ze szkoleń stanowić będą podstawę do opracowania ostatecznych wersji standardów i procedur stanowiskowych w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przygotowany zostanie również poradnik dotyczący dostosowania usług do potrzeb klientów o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Na zakończenie projektu zorganizowanych zostanie 10 seminariów, podczas których zaprezentowane zostaną przygotowane standardy, procedury stanowiskowe, materiały szkoleniowe i poradnik, dostępne także w formie elektronicznej.

Planowane rezultaty projektu

W ramach projektu zaplanowano realizacje następujących wskaźników:

 • 4 750 pracowników transportu zbiorowego nabędzie kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • 30 przedsiębiorstw transportu zbiorowego wdroży standardy w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami (koleje, transport miejski);
 • opracowanie raportu diagnostycznego będącego podstawą przygotowania standardów obsługi, procedur i materiałów szkoleniowych;
 • opracowanie zestawu standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami korzystających z transportu zbiorowego (z wzorami procedur);
 • opracowanie programu szkolenia dla pracowników przewoźników transportu zbiorowego;
 • opracowanie instrukcji dla trenerów, którzy będą wykorzystywać opracowany w projekcie program szkoleniowy;
 • opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • 5 000 pracowników sektora transportu zbiorowego zostanie objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.