informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o projekcie

Podstawowe informacje

Projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowany był w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu

01.07.2019 – 31.12.2023

Wartość projektu

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 8 422 312,30 zł, w tym:

  • z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono kwotę: 7 098 326,67 zł
  • ze środków budżetu państwa przeznaczono kwotę: 1 323 985,63 zł

Cel projektu

Projekt służył wprowadzeniu w transporcie zbiorowym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Jego celem głównym było podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez:

  • opracowanie standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami korzystających z transportu zbiorowego,
  • działania szkoleniowe,
  • opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Etapy realizacji projektu

Realizację projektu rozpoczęła diagnoza stanu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w  tym osób z niepełnosprawnościami i analiza potrzeb szkoleniowych m.in. kierowców, motorniczych, drużyn konduktorskich, pracowników kas i dworców oraz obsługi peronów w zakresie obsługi m.in. osób starszych, osób z dziećmi, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową, G/głuchych, niewidomych i z niepełnosprawnością intelektualną. Zidentyfikowane i opisane zostały krajowe i zagraniczne dobre praktyki w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w transporcie zbiorowym. Zgromadzone informacje zawarto w raporcie diagnostycznym, który stanowił punkt wyjścia do kolejnego etapu realizacji projektu, którym było opracowanie standardów oraz programu i materiałów szkolenia „Różni podróżni – obsługa bez barier”.

Od października 2021 r. do listopada 2023 r. w całej Polsce prowadzone były szkolenia dla pracowników przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego, podczas których uczestnicy mieli możliwość praktycznego zastosowania opracowanych standardów.

Doświadczenia i wnioski płynące ze szkoleń, a także prowadzone w 2022 r. konsultacje były podstawą do opracowania ostatecznych wersji standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przygotowany również został poradnik dotyczący dostosowania usług do potrzeb klientów ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Składa się on z trzech części adresowanych odrębnie do pracowników: transportu miejskiego, transportu kolejowego i autobusowego transportu międzymiastowego.

Od czerwca do października 2023 r. w całej Polsce zorganizowano 30 seminariów, podczas których zaprezentowano przygotowane standardy i program szkolenia „Różni podróżni – obsługa bez barier”. Udział w nich wzięło 300 pracowników przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu „Różni podróżni – obsługa bez barier”.

Rezultaty projektu

Zachęcamy do zapoznawania się i korzystania z ww. standardów, materiałów szkoleniowych, filmów i raportów!

Przy korzystaniu z nich prosimy o powoływanie się na źródło, tj. projekt „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” zrealizowany przez PFRON w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego w latach 2019 – 2023.