informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

„Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2016) - zakończenie oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach pilotażowego konkursu pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”, ogłoszonego dnia 18 października 2016r.; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Wyniki oceny formalnej wniosków:

Kryteria oceny formalnej określone zostały w Regulaminie składania, rozpatrywania irealizacji projektów – kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON. Odwołanie Wnioskodawca może złożyć do PFRON w ciągu 3 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej PFRON, na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa

z dopiskiem: Zadania zlecane, „Gotowi do pracy” (konkurs 1/2016)

Termin na złożenie odwołania mija w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek); decyduje data stempla pocztowego. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. Wuzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej oraz wskazać propozycję usunięcia stwierdzonych we wniosku uchybień.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.

W przypadku odwołań składanych drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl , najpóźniej w terminie do dnia 12 grudnia 2016 r.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazane są do oceny merytorycznej.