informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

„Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” – wyniki oceny merytorycznej wniosków przeprowadzonej po rozpatrzeniu odwołań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach pilotażowego konkursu pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”, ogłoszonego dnia 19 października 2016r.; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Ocenie merytorycznej podlegały wnioski, w przypadku których pozytywnie rozpatrzone zostały przez PFRON odwołania Wnioskodawców od negatywnej oceny formalnej oraz od wyników oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej:

- lista rankingowa wniosków pozytywnie ocenionych ( pobierz .docx 26 kb )

- lista wniosków negatywnie ocenionych ( pobierz .doc 46 kb )

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Odwołania od wyników oceny merytorycznej

Odwołanie przysługuje Wnioskodawcom, których wnioski były oceniane po raz pierwszy, wwyniku pozytywnie rozpatrzonych odwołań od negatywnej oceny formalnej, tj. zgodnie zkomunikatem opublikowanym w dniu 12 stycznia 2017 r. www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/gotowi-do-pracy-konkurs/3589,Gotowi-do-pracy-wlaczenie-osob-niepelnosprawnych-w-rynek-pracy-odwolania-od-nega.html

Zgodnie z zapisami, o których mowa w rozdziale VIII Regulaminu składania, rozpatrywania irealizacji projektów - kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku. Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może również złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) może złożyć odwołanie do Zarządu PFRON w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres w terminie do dnia 8 lutego 2017 r.:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: Zadania zlecane - „Gotowi do pracy” (konkurs 1/2016)

W przypadku odwołań składanych drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl najpóźniej wterminie do dnia 8 lutego 2017 r.

Odwołania, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu odwołania na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 8 lutego 2017 r.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.

Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto, przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.