informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Profesjonalni w działaniu” Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym kolejnych dofinansowań na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” (konkurs nr 3/2017).

Decyzja dotyczy 11 wniosków na kwotę dofinansowania 1.198.911,70 zł, które uzyskały w ocenie merytorycznej co najmniej 44 punkty.

W związku z powyższym w konkursie pn. „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” dofinansowanych zostało łącznie 25 wniosków na kwotę ogółem 2.277.707,19 zł. Tym samym Zarząd PFRON zwiększył wysokość środków planowanych na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie z kwoty 1.500.000,00 zł do kwoty 2.277.707,19 zł, tj. o 777.707,19 zł.

W wyniku realizacji projektów dofinansowanych w konkursie planowane jest udzielenie wsparcia uczestnikom w liczbie 3633 osób; planowanej liczbie beneficjentów ostatecznych: 25 osobom niepełnosprawnym.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres  e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale VIII „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 5: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z  PFRON w ramach umowy.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2017-11-08
Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska