informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Działamy razem - wsparcie dla NGO

Uprzejmie informujemy, że w całej Polsce są organizowane spotkania dla organizacji pozarządowych. Spotkania mają charakter informacyjno - konsultacyjny i dotyczą realizacji projektów zgłaszanych w konkursie 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Zadania zlecane przez PFRON

W ramach konkursów PFRON może zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Opis sposobu zlecania zadań organizacjom pozarządowym.

Zadania realizowane są w formie projektów. Cele tych projektów muszą zawierać się w jednym z sześciu kierunków pomocy, które zostały wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Szczegółowe warunki realizacji projektów opisane zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów”.

„Działamy razem” (konkurs 1/2022) na stronie www.pfron.org.pl

Na stronie Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” (zgodnie z poniższym schematem) zamieszczone są dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Schemat przedstawiający ścieżkę dostępu do dokumentów oraz komunikatów dotyczących konkursu pn. „Działamy razem”:

Diagram - ścieżka na stronie www.pfron.org.pl do dokumentacji konkursu pn. „Działamy razem”. Najpierw na stronie PFRON należy odszukać w górnej części witryny zakładkę: Organizacje pozarządowe, następnie: Projekty i konkursy dla organizacji pozarządowych/ Zadania zlecane - aktualnie realizowane konkursy/ Działamy razem (konkurs 1/2022). W zakładce znajdują się: Dokumentacja konkursowa, Generator Wniosków, Komunikaty/Nabory. W każdej zakładce znajdują się dokumenty związane z konkursem pn. „Działamy razem” (konkurs 1/2022).

Co i gdzie możemy znaleźć?

 1. Folder: Dokumentacja konkursowa / Ogłoszenie o konkursie.

Link do ogłoszenia.

W Ogłoszeniu znajdują się informacje, dotyczące m.in.:

 • rodzajów zadań i kierunków pomocy, których dotyczy konkurs;
 • terminu naboru wniosków;
 • terminu realizacji projektów, okresu kwalifikowalności kosztów;
 • wysokości wkładu własnego;
 • kryteriów stosowanych przy wyborze wniosków, przyznawania dodatkowych punktów;
 • limitów kosztów kwalifikowalnych.

Uwaga! Warto zapoznać się równie z załącznikiem do Ogłoszenia – wzorem Karty oceny merytorycznej, która zawiera kryteria oceny merytorycznej wniosku.

 1. Folder: Dokumentacja konkursowa / Zasady wspierania realizacji zadań.

Link do "Zasad"

W „Zasadach wspierania realizacji zadań” znajdziemy, między innymi, informację o:

 • podmiotach uprawnionych do uczestnictwa w konkursach;
 • wyłączeniach w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania;
 • kierunkach pomocy;
 • warunkach wnoszenia wkładu własnego;
 • sposobie działania komisji konkursowej;
 • możliwości przywrócenia terminu.

Do „Zasad wspierania realizacji zadań” załączone są następujące dokumenty”:

 • „Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów” – obowiązujący dla wszystkich kierunków pomocy. Zawarte są w nim informacje dotyczące, między innymi, typów projektów, rodzajów zadań w danym typie projektu, warunków realizacji projektów, zasięgu terytorialnego projektów, kryteriach oceny formalnej oraz merytorycznej, warunków rozliczania projektów, wskaźników ewaluacji;
 • Wzór wniosku, w którym określone zostały wszystkie pola do wypełnienia w Generatorze Wniosków;
 • „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów”, w których znajdziemy ważne informacje przy tworzeniu budżetu projektu.
 1. Folder: Dokumentacja konkursowa / Pytania i odpowiedzi (Link).

Zawiera m.in. odpowiedzi na pytania organizacji pozarządowych zgłoszone podczas naboru wniosków w ramach konkursów o zlecenie realizacji zadań ogłoszonych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

 1. Folder: Generator Wniosków (Link), w którym opisano sposób składania wniosków poprzez aplikację. Ponadto, można zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Gdzie można uzyskać informację?

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Funduszu (16 Oddziałów i Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi). Link do danych teleadresowych.

Uwaga!

Pytania i odpowiedzi do aplikacji „Generator Wniosków” znajdują się w następującej lokalizacji: Link.

Wsparcie techniczne (problemy z prawidłowym funkcjonowaniem „Generatora Wniosków”) udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 16.00.

Opis problemu prosimy przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl wraz z linkiem do wniosku, którego dotyczy zgłoszenie. Prosimy o załączenie zrzutów ekranu obrazujących problem (o ile jest taka możliwość).

Wątpliwości, które nie zostały rozstrzygnięte w dokumencie pn. „Odpowiedzi na pytania organizacji pozarządowych zgłoszone podczas naboru wniosków w ramach konkursów o zlecenie realizacji zadań ogłoszonych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji” prosimy zgłaszać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Data publikacji: 2022-12-09
Autor: Departament ds. Współpracy Organizacjami Poarządowymi