informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Działamy razem” - wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania

Informujemy, że z udziału w konkursie pn. „Działamy razem” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022) wykluczono następujących Wnioskodawców:

  1. Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start Bydgoszcz” z siedzibą w Bydgoszczy,
  2. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie.

Uzasadnienie

Decyzja o wykluczeniu została podjęta na podstawie zapisów rozdziału V. „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON zawierające uzasadnienie podjętej decyzji. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji do Generatora Wniosków.

Lista wniosków wyłączonych z procesu rozpatrywania z uwagi na wykluczenie organizacji pozarządowej z udziału w konkursie.

Odwołanie

Organizacja pozarządowa może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od wykluczenia z udziału w konkursie.

  1. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej i zaciągania zobowiązań finansowych.
  2. W uzasadnieniu złożonego odwołania organizacja pozarządowa musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn wykluczenia z konkursu.

Termin na złożenie odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się informacji o wykluczeniu z konkursu na stronie internetowej PFRON tj. do dnia 13 lutego 2023 r.

Sposób złożenia odwołania

Odwołanie można złożyć:

  1. Osobiście w PFRON. Za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II 13.
  2. Drogą pocztową, przesyłając na adres: PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”. Za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.
  3. W formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Dokument należy przesłać na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl lub poprzez platformę ePUAP, wpisując w tytule e-maila: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”. Za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania na skrzynkę PFRON.

Uwaga ! W przypadku odwołań składanych drogą pocztową lub osobiście w PFRON uprzejmie prosimy o przesłanie skanu odwołania także drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do dnia 13 lutego 2023 r. (wpisując w tytule wiadomości: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”).

Więcej informacji o konkursie „Działamy razem” na stronie Funduszu.

Data publikacji: 2023-02-06
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi