informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Działamy razem” – wyniki oceny merytorycznej wniosków

Przedstawiamy Państwu wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu „Działamy razem”. W Generatorze Wniosków zamieścimy „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Państwu zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Listy rankingowe opublikujemy łącznie z decyzją w sprawie przyznania dofinansowania w pierwszej połowie kwietnia br.

Zabezpieczyliśmy środki finansowe na realizację wniosków w przypadku których rozpatrzymy pozytywnie Państwa odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej.

Wskaźniki bazowe dla konkursu „Działamy razem”

Publikujemy również wartości wskaźników bazowych ustalonych przez Zarząd PFRON. Na podstawie tych wskaźników komisja konkursowa przeprowadziła analizę wartości wskaźników nakładu w projektach, które zgłosili Państwo w konkursie.

Odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków.

Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć odwołanie od:

 • negatywnej oceny merytorycznej wniosku,
 • pozytywnej oceny merytorycznej wniosku - w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu popełnionych przez komisję konkursową (przykład: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Termin i warunki złożenia odwołania

Odwołanie mogą Państwo złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym opublikowaliśmy wyniki oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON, tj. do 7 kwietnia 2023 r.

 1. W odwołaniu prosimy powołać się na numer wniosku.
 2. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy.
 3. Warunkiem skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.
 4. Odwołanie mogą Państwo złożyć:
  1. Osobiście w PFRON. Za datę złożenia odwołania przyjmiemy datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II 13.
  2. Drogą pocztową, przesyłając na adres: PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”. Za datę złożenia odwołania przyjmiemy datę stempla pocztowego.
  3. W formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Dokument prosimy przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl lub poprzez platformę ePUAP. W tytule e-maila prosimy wpisać: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”. Za datę złożenia odwołania przyjmiemy datę wpływu tego odwołania na skrzynkę elektroniczną PFRON.

Uwaga ! W przypadku odwołań składanych drogą pocztową lub osobiście w PFRON uprzejmie prosimy o przesłanie skanu odwołania także drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. (wpisując w tytule wiadomości: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”).

Więcej informacji o konkursie „Działamy razem”, w tym „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” znajdą Państwo na stronie Funduszu.

Data publikacji: 2023-03-29
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi