informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Działamy razem” – wyniki oceny merytorycznej wniosków

Przedstawiamy Państwu wyniki oceny merytorycznej (etap I) 19 wniosków złożonych w ramach konkursu „Działamy razem” skierowanych do oceny zgodnie z komunikatem z dnia 13 kwietnia 2023 r. 

W Generatorze Wniosków zamieścimy „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Państwu zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Listy rankingowe opublikujemy łącznie z decyzją w sprawie przyznania dofinansowania w drugiej połowie maja.

Wskaźniki bazowe dla konkursu „Działamy razem” na podstawie, których komisja konkursowa przeprowadziła analizę wartości wskaźników nakładu w projektach, które zgłosili Państwo w konkursie zostały opublikowane w komunikacie z dnia 29 marca 2023 r. 

Odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków.

Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć odwołanie od:

 • negatywnej oceny merytorycznej wniosku,
 • pozytywnej oceny merytorycznej wniosku - w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu popełnionych przez komisję konkursową (przykład: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Termin i warunki złożenia odwołania

Odwołanie mogą Państwo złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym opublikowaliśmy wyniki oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON, tj. do 23 maja 2023 r.

 1. W odwołaniu prosimy powołać się na numer wniosku.
 2. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy.
 3. Warunkiem skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.
 4. Odwołanie mogą Państwo złożyć:
  1. Osobiście w PFRON. Za datę złożenia odwołania przyjmiemy datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II 13.
  2. Drogą pocztową, przesyłając na adres: PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”. Za datę złożenia odwołania przyjmiemy datę stempla pocztowego.
  3. W formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Dokument prosimy przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl lub poprzez platformę ePUAP. W tytule e-maila prosimy wpisać: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”. Za datę złożenia odwołania przyjmiemy datę wpływu tego odwołania na skrzynkę elektroniczną PFRON.

Uwaga ! W przypadku odwołań składanych drogą pocztową lub osobiście w PFRON uprzejmie prosimy o przesłanie skanu odwołania także drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do dnia 23 maja 2023 r. (wpisując w tytule wiadomości: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”).

Więcej informacji o konkursie „Działamy razem”, w tym „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” znajdą Państwo na stronie Funduszu.

 

Data publikacji: 2023-05-12
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi