informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Aktualizacja wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich, zawartych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

Aktualizacja wniosków na kolejny okres realizacji projektów wieloletnich, tj. od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. obejmie Zleceniobiorców, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w następujących konkursach:

  1. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019) – trzeci okres finansowania projektów. Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie nr 1/2019. 
  2. „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020) – drugi okres finansowania projektów. Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie nr 1/2020. 

Termin

Elektroniczna wersja zaktualizowanego wniosku musi zostać złożona do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Generator Wniosków do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 2400. Zleceniobiorca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku.

Aktualizacja wniosku w Generatorze Wniosków

Aktualizacja wniosku następuje poprzez Generator Wniosków, po wcześniejszym odblokowaniu Generatora przez PFRON i zmianie statusu wniosku na:

  1. „propozycja aneksu dla trzeciego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019),
  2. „propozycja aneksu dla drugiego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie pn. „Pokonamy bariery” (nr 1/2020)

Zmiana statusu wniosku dokonywana jest przez pracownika Funduszu obsługującego dany wniosek. Po dokonaniu zmiany statusu wniosku, w podglądzie wniosku, w części „Podsumowanie” pojawi się przycisk „aktualizuj wniosek”. Użycie przycisku spowoduje odblokowanie wniosku do edycji. Z uwagi na wykasowanie danych z poprzedniego okresu realizacji w harmonogramie projektu oraz tabeli budżetowej generator automatycznie wykazuje błąd w Części B oraz w Części C wniosku. W części C wniosku, w pkt. C.5. zostanie rozwinięta zakładka z danymi dla odblokowanego wniosku.

Podczas aktualizowania wniosku na kolejny okres realizacji projektu, Zleceniobiorca:

  1. zamieszcza informacje dotyczące kolejnego okresu realizacji, w tym m.in. opracowany dla tego okresu - szczegółowy budżet i harmonogram projektu,
  2. uzasadnia konieczność wprowadzenia ewentualnych poprawek/zmian do projektu (ich racjonalność i niezbędność),
  3. uwzględnia obowiązujące zgodnie z ogłoszeniem o konkursie limity kosztów kwalifikowalnych - w przypadku projektów wieloletnich wyznaczone w ogłoszeniu konkursu limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują zarówno w pierwszym jak i w drugim oraz trzecim okresie finansowania projektu,
  4. sprawdza, czy kwota dofinansowania wnioskowana na kolejny okres nie jest wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu,
  5. przedstawia dodatkowe wyjaśnienia, jeżeli wartość wskaźników nakładu zgłoszonych w zaktualizowanym wniosku jest wyższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku na pierwszy okres realizacji projektu,
  6. sprawdza, czy wartość wskaźnika nakładu nie przekracza wartości wskaźnika bazowego ustalonego przez Zarząd PFRON odpowiednio dla konkursu pn.:

Pomoc

Wsparcie techniczne (problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Generatora Wniosków) udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9 – 16. Opis problemu proszę przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl wraz z linkiem do wniosku, którego dotyczy zgłoszenie. Prosimy o załączanie zrzutów ekranu obrazujących problem (o ile jest taka możliwość).

Ocena formalna i merytoryczna wniosków

Ocena formalna oraz merytoryczna zaktualizowanego wniosku przeprowadzana jest przez Fundusz na podstawie elektronicznej wersji wniosku.

Zgodnie z „Regulaminem rozpatrywania zaktualizowanych wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, zespół oceniający dokonuje analizy zaktualizowanego wniosku, w szczególności ustala czy zgłoszony w ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią oraz czy ewentualne zgłoszone przez Wnioskodawcę w projekcie poprawki są racjonalne i niezbędne, przeprowadza weryfikację budżetu projektu (w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów) oraz ocenę spójności budżetu z ewentualnie skorygowaną częścią merytoryczną projektu, a także ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu.

Przyznanie dofinansowania

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlegać będzie zmianie w formie aneksu. W dniu podpisania aneksu Wnioskodawca musi spełniać warunki uprawniające do otrzymania dofinansowania.

Data publikacji: 2021-11-15
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Zlecania Zadań