informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Aktualizacja wniosków na kolejny okres realizacji projektów wieloletnich (tryb pozakonkursowy)

Kto aktualizuje wniosek

Organizacje pozarządowe, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w konkursach:

Jakiego okresu dotyczy aktualizacja

Aktualizacja dotyczy realizacji projektu w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., tj.:

 • trzeciego okresu finansowania w konkursie nr 1/2020,
 • drugiego okresu finansowania w konkursie nr 1/2021.

Nowy termin na aktualizację wniosku

Dla okresu finansowania rozpoczynającego się w 2023 r. wyznaczony został nowy termin na aktualizację wniosku.

Organizacja pozarządowa aktualizuje wniosek poprzez Generator Wniosków do dnia 7 lutego 2023 r. do godz. 24:00. Złożenie zaktualizowanego wniosku w wersji papierowej nie jest wymagane.

Jak zaktualizować wniosek w Generatorze Wniosków

 1. Pracownik PFRON (opiekun projektu) zmienia status wniosku na:
  1. „propozycja aneksu dla trzeciego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie nr 1/2020,
  2. „propozycja aneksu dla drugiego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie nr 1/2021
 2. W podglądzie wniosku, w części „Podsumowanie” pojawi się przycisk „aktualizuj wniosek”. Organizacja pozarządowa używa tego przycisku w celu odblokowania wniosku do edycji.

Uwaga ! Jeżeli w Podsumowaniu wniosku nie jest widoczny przycisk „aktualizuj wniosek” należy skontaktować się z opiekunem projektu (pracownikiem Oddziału lub Biura PFRON), który dokona zmiany statusu we wniosku.

 1. W harmonogramie projektu oraz w tabeli budżetowej nie będą widoczne dane z poprzedniego okresu realizacji, dlatego Generator automatycznie będzie wykazywał błędy w Części B oraz w Części C wniosku (do czasu wprowadzenia nowych danych przez organizację). W części C wniosku, w pkt 5 „Wartość kosztorysowa projektu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych” rozwija się zakładka zawierająca dane dla aktualizowanego okresu finansowania (odpowiednio trzeciego lub drugiego).

Zmiana warunków konkursu – możliwość zwiększenia wnioskowanego dofinansowania

Z uwagi na nieprzewidziany wzrost cen towarów i usług, PFRON wprowadził możliwość wystąpienia o większą kwotę dofinansowania na realizację umów wieloletnich niż zaplanowana na 2023 rok we wniosku konkursowym. Obowiązują w tym zakresie następujące zasady:

 1. kwota, o jaką możliwe jest zwiększenie kwoty wnioskowanego dofinansowania w konkursie „Pokonamy bariery” nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika 13,6% i kwoty dofinansowania zaplanowanej na trzeci okres finansowania we wniosku złożonym w ramach konkursu,
 2. kwota, o jaką możliwe jest zwiększenie kwoty wnioskowanego dofinansowania w konkursie „Sięgamy po sukces” nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika 8,0% i kwoty dofinansowania zaplanowanej na drugi okres finansowania we wniosku złożonym w ramach konkursu,
 3. wartość wskaźnika nakładu zgłoszona w zaktualizowanym wniosku może przekroczyć wartość wskaźnika bazowego ustalonego w konkursie przez Zarząd PFRON dla danego rodzaju projektów.

O czym warto pamiętać

Podczas aktualizowania wniosku organizacja pozarządowa:

 1. zamieszcza we wniosku informacje dotyczące kolejnego okresu realizacji, w tym m.in. szczegółowy budżet i harmonogram projektu,
 2. uzasadnia konieczność wprowadzenia ewentualnych poprawek/zmian do projektu,
 3. uwzględnia obowiązujące, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, limity kosztów kwalifikowalnych oraz minimalną wysokość wkładu własnego,
 4. jeżeli nie korzysta z możliwości wystąpienia o zwiększenie kwoty dofinansowania - sprawdza, czy wnioskowana kwota dofinansowania nie jest wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu,
 5. sprawdza, czy wartość wskaźnika nakładu nie przekracza wartości wskaźnika bazowego ustalonego dla danego konkursu. Warunek nie obowiązuje, jeżeli organizacja korzysta z możliwości zwiększenia wnioskowanego dofinansowania ponad kwotę zaplanowaną na dany okres finansowania we wniosku złożonym w ramach konkursu.
 6. przedstawia wyjaśnienie, jeżeli wartość wskaźników nakładu jest wyższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku na pierwszy okres realizacji projektu,
 7. sprawdza, czy projekt zgłoszony w zaktualizowanym wniosku jest zgodny z projektem objętym umową wieloletnią,
 8. zatwierdza zaktualizowany wniosek do dnia 7 lutego 2023 r. do godz. 24:00.

Pomoc

Wsparcie techniczne (problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Generatora Wniosków) udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 16:00. Opis problemu proszę przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl wraz z linkiem do wniosku, którego dotyczy zgłoszenie. Prosimy o załączanie zrzutów ekranu obrazujących problem (o ile jest taka możliwość).

Pytania merytoryczne proszę kierować do opiekuna projektu (pracownika Oddziału lub Biura PFRON). Dane teleadresowe Funduszu.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków

Ocena formalna zaktualizowanego wniosku przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania wniosków. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

PFRON dokonuje analizy zaktualizowanego wniosku, w szczególności:

 • ustala, czy zgłoszony w  ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią,
 • ustala, czy ewentualne zgłoszone przez organizację pozarządową poprawki są racjonalne i niezbędne,
 • przeprowadza weryfikację budżetu projektu (w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów),
 • przeprowadza ocenę spójności budżetu z częścią merytoryczną projektu, a także ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu.

Przyznanie dofinansowania

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu zawierany jest aneks do umowy.

Data publikacji: 2023-01-18
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi