informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Aktualizacja wniosków na trzeci okres realizacji projektów wieloletnich (tryb pozakonkursowy)

Kto aktualizuje wniosek

Organizacje pozarządowe, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w konkursie „Sięgamy po sukces” (konkurs nr 1/2021).

Jakiego okresu dotyczy aktualizacja

Aktualizacja dotyczy realizacji projektu w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., tj. trzeciego okresu finansowania w konkursie nr 1/2021.

Termin na aktualizację wniosku

Organizacja pozarządowa aktualizuje wniosek poprzez Generator Wniosków do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 24:00. Złożenie zaktualizowanego wniosku w wersji papierowej nie jest wymagane.

Jak zaktualizować wniosek w Generatorze Wniosków

 1. Pracownik PFRON (opiekun projektu) zmienia status wniosku na: „propozycja aneksu dla trzeciego okresu finansowania”.
 2. W podglądzie wniosku, w części „Podsumowanie” pojawi się przycisk „aktualizuj wniosek”. Organizacja pozarządowa używa tego przycisku w celu odblokowania wniosku do edycji.

  Uwaga ! Jeżeli w Podsumowaniu wniosku nie jest widoczny przycisk „aktualizuj wniosek” należy skontaktować się z opiekunem projektu (pracownikiem Oddziału lub Biura PFRON), który dokona zmiany statusu we wniosku.
 1. W harmonogramie projektu oraz w tabeli budżetowej nie będą widoczne dane z poprzedniego okresu realizacji, dlatego Generator automatycznie będzie wykazywał błędy w Części B oraz w Części C wniosku (do czasu wprowadzenia nowych danych przez organizację). W części C wniosku, w pkt 5 „Wartość kosztorysowa projektu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych” rozwija się zakładka zawierająca dane dla aktualizowanego (trzeciego) okresu finansowania.

Zmiana warunków konkursu – możliwość przekroczenia wartości wskaźnika bazowego

W aktualizowanym wniosku wartość wskaźnika nakładu może przekroczyć wartość wskaźnika bazowego ustalonego w konkursie przez Zarząd PFRON dla danego rodzaju projektów.

Zmiana warunków konkursu – możliwość zwiększenia wnioskowanego dofinansowania

Dla trzeciego okresu finansowania konkursu „Sięgamy po sukces”, nie mają zastosowania zapisy rozdziału XIII ust. 6 ogłoszenia konkursu: „Kwota dofinansowania wnioskowana na kolejny okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.”.

Wprowadziliśmy możliwość wystąpienia o większą kwotę dofinansowania na realizację umów wieloletnich niż zaplanowana na trzeci okres finansowania we wniosku konkursowym.

Zwiększenie wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika 8% i  kwoty dofinansowania zaplanowanej na trzeci okres finansowania we wniosku złożonym w ramach konkursu.

O czym warto pamiętać

Podczas aktualizowania wniosku organizacja pozarządowa:

 1. zamieszcza we wniosku informacje dotyczące trzeciego okresu realizacji, w tym m.in. szczegółowy budżet i harmonogram projektu,
 2. uzasadnia konieczność wprowadzenia ewentualnych poprawek/zmian do projektu,
 3. uwzględnia obowiązujące, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, limity kosztów kwalifikowalnych oraz minimalną wysokość wkładu własnego,
 4. przedstawia wyjaśnienie, jeżeli wartość wskaźników nakładu jest wyższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku na pierwszy okres realizacji projektu,
 5. sprawdza, czy projekt zgłoszony w zaktualizowanym wniosku jest zgodny z projektem objętym umową wieloletnią,
 6. zatwierdza zaktualizowany wniosek do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 24:00.

Pomoc

Wsparcie techniczne (problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Generatora Wniosków) udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 16:00. Opis problemu proszę przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl wraz z linkiem do wniosku, którego dotyczy zgłoszenie. Prosimy o załączanie zrzutów ekranu obrazujących problem (o ile jest taka możliwość).

Pytania merytoryczne proszę kierować do opiekuna projektu (pracownika Oddziału lub Biura PFRON). Dane teleadresowe Funduszu.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków

Ocena formalna zaktualizowanego wniosku przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania wniosków. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

PFRON dokonuje analizy zaktualizowanego wniosku, w szczególności:

 • ustala, czy zgłoszony w  ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią,
 • ustala, czy ewentualne zgłoszone przez organizację pozarządową poprawki są racjonalne i niezbędne,
 • przeprowadza weryfikację budżetu projektu (w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów),
 • przeprowadza ocenę spójności budżetu z częścią merytoryczną projektu, a także ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu.

Przyznanie dofinansowania

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na trzeci okres realizacji projektu zawierany jest aneks do umowy.

Data publikacji: 2023-11-15
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi