informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Wspólnie „Sięgamy po sukces” - wsparcie dla NGO

Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że w całej Polsce od 8 listopada 2021 r. pracownicy 17 jednostek organizacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzą dla organizacji pozarządowych spotkania informacyjne oraz konsultacje dotyczące warunków realizacji projektów zgłaszanych w konkursie 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”. W ramach konsultacji można zadawać pytania z zakresu składania wniosków poprzez aplikację Generator Wniosków, zapisów ogłoszenia o konkursie oraz „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON.”

Zadania zlecane przez PFRON

Przypominamy, że w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” PFRON może zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym - Zadania zlecane.

Zadania realizowane są w formie projektów. Cele tych projektów muszą zawierać się w jednym z sześciu wymienionych w ogłoszeniu o konkursie kierunków pomocy. Sposób łączenia zadań w ramach danych kierunków pomocy, w poszczególnych typach projektów, opisany został w Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów.

„Sięgamy po sukces” (konkurs 1/2021) na stronie www.pfron.org.pl

Na stronie Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe/ Zadania zlecane - aktualnie realizowane konkursy/ Sięgamy po sukces (konkurs 1/2021) zamieszczone są dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Poniżej schemat przedstawiający ścieżkę dostępu do dokumentów, procedur konkursu pn. „Sięgamy po sukces” na stronie www.pfron.org.pl

Diagram przedstawia ścieżkę postępowania z dokumentacją konkursu „Sięgamy po sukces” na stronie www.pfron.org.pl. Piktogram składa się z pięciu poziomów. Poziom pierwszy od góry składa się z pięciu pól, nazwanych licząc od lewej strony: Osoby niepełnosprawne/ Pracodawcy/ Organizacje pozarządowe/ Instytucje/ o Funduszu. Od pola „Organizacje pozarządowe” poprowadzona jest strzałka w dół do pola „Zadania zlecane – aktualnie realizowane konkursy”, przechodząca dalej do pola „Sięgamy po sukces (konkurs 1/2021)”, poniżej której znajdują się trzy pola, patrząc od lewej - Dokumentacja konkursowa, Generator Wniosków, Komunikaty/Nabory. Pod każdą z tych trzech pól jest strzałka w dół. Pod pierwszym polem znajduje się spis dokumentów o następującej treści: Ogłoszenie o konkursie, Zasady wspierania realizacji zadań, Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego, Pytania i odpowiedzi. Pod drugim polem „Generator Wniosków” wypisane są dokumenty: Pytania i odpowiedzi do aplikacji Generator Wniosków, Generator wniosków dla konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”. Pod trzecim polem „Komunikaty/Nabory” wypisane są następujące dokumenty: Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji, Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny merytorycznej.

Co i gdzie możemy znaleźć?

 1. Folder (zbiór dokumentów): Dokumentacja konkursowa / Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON. W tym folderze znajduje się opis zmian wprowadzonych w 2021 roku do „Zasad wspierania realizacji zadań (…)” oraz tekst jednolity dokumentu. W „Zasadach wspierania realizacji zadań (…)” znajdziemy, w szczególności: definicje pojęć, podstawę prawną, podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursach, wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania, rodzaje kierunków pomocy, informacje na temat trybu rozpatrywania wniosków, decyzji finansowych PFRON oraz przywróceniu terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie lub zasadach wspierania realizacji zadań.

  Na „Zasady wspierania realizacji zadań (…)” składają się tzw. dokumenty ogólne, m.in.: Wzór wniosku (treść wszystkich punktów do wypełnienia w Generatorze Wniosków) i „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów (…)” (ważne informacje przy tworzeniu budżetu). Ponadto, pozostałe dokumenty pogrupowano według kierunków pomocy, w których zgłaszane są projekty, np. dokument pn. „Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów (…)”, który opisuje m.in. typy projektów, rodzaje zadań w danym typie projektu, warunki projektów dla danego kierunku pomocy oraz zawiera informacje o zasięgu terytorialnym projektów, trybie składania wniosków, ocenie formalnej oraz merytorycznej.
 1. Folder: Dokumentacja konkursowa / Ogłoszenie o konkursie. W Ogłoszeniu znajdują się informacje, dotyczące m.in. rodzajów zlecanych zadań, terminu naboru wniosków, warunków projektów zgłaszanych w ramach poszczególnych kierunków (dla każdego kierunku oddzielny rozdział), wysokości wkładu własnego, kryteriów stosowanych przy wyborze wniosków, przyznawania dodatkowych punktów, limitów kosztów kwalifikowalnych.

  Uwaga! Warto zapoznać się z załącznikiem do Ogłoszenia - wzorem Karty oceny merytorycznej, która zawiera kryteria oceny merytorycznej wniosku.
 1. Folder: Dokumentacja konkursowa / Pytania i odpowiedzi, który zawiera m.in. odpowiedzi na pytania organizacji pozarządowych zgłoszone podczas naboru wniosków w ramach konkursów o zlecenie realizacji zadań ogłoszonych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.
 2. Folder: Generator Wniosków, w którym opisano sposób składania wniosków poprzez aplikację. Ponadto można zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Gdzie można zwrócić się o pomoc?

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Funduszu (16 oddziałów i Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) - link do danych teleadresowych:

Kontakt do pracowników PFRON udzielających informacji nt. konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (1/2021):

 1. Oddział Dolnośląski PFRON:
 • 71/346 74 56
 • 71/346 74 57
 • 71/346 74 45
 • 71 346 74 43;
 1. Oddział Kujawsko - Pomorski PFRON:
 • 56/681 44 00 (sekretariat);
 1. Oddział Lubelski PFRON:
 • 81/466 76 08
 • 81/466 76 13
 • 81/466 76 04
 • 81/466 76 00 (sekretariat);
 1. Oddział Lubuski PFRON:
 • 68/422 78 09; 507 320 251
 • 68/422 78 10; 538 511 167
 • 68/422 78 20; 507 320 417;
 1. Oddział Łódzki PFRON:
 • 42/20 50 104
 • 42/20 50 113
 • 42/20 50 110
 • 42/20 50 106
 • 42/20 50 100 (sekretariat);
 1. Oddział Małopolski PFRON:
 • 12/3121 410
 • 12/31 21 400 (sekretariat);
 1. Oddział Mazowiecki PFRON:
 • 22/311 83 12 (sekretariat);
 1. Oddział Opolski PFRON:
 • 77/887 20 21
 • 77/887 20 27;
 1. Oddział Podkarpacki PFRON:
 • 17/28 39 328
 • 17/28 39 319
 • 17/28 39 309
 • 17/28 39 300 (sekretariat);
 1. Oddział Podlaski PFRON:
 • 85/733 87 00 (sekretariat)
 • 85/733 87 07
 • 85/733 87 15;
 1. Oddział Pomorski PFRON:
 • 58/ 350-05-31
 • 58/ 350-05-35
 • 58/350-05-20
 • 58/350-05-42
 • 58/350-05-32
 • 58/ 350-05-00 (sekretariat);
 1. Oddział Śląski PFRON:
 • 32/493 21 10
 • 32/493 21 06
 • 32/493 21 05
 • 32/493 21 00 (sekretariat);
 1. Oddział Świętokrzyski PFRON:
 • 41/23-09-760
 • 41/23-09-751
 • 41/23-09-700 (sekretariat);
 1. Oddział Warmińsko - Mazurski PFRON:
 • 89/722 90 32
 • 89/722 90 20
 • 89/722 90 14
 • 89/722 90 19; 532 518 198 (w godzinach 7 -14);
 1. Oddział Wielkopolski PFRON:
 • 61/666 46 00 (sekretariat)
 • 880 520 301
 • 880 520 296;
 1. Oddział Zachodniopomorski PFRON:
 • 91/35 09 718
 • 91/35 09 728;
 1. Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
 • 22/50 55 661.

Uwaga

Przypominamy, że pytania i odpowiedzi do aplikacji Generator Wniosków znajdują się w następującej lokalizacji. Wsparcie techniczne (problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Generatora Wniosków) udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9 – 16. Opis problemu proszę przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl wraz z linkiem do wniosku, którego dotyczy zgłoszenie. Prosimy o załączanie zrzutów ekranu obrazujących problem (o ile jest taka możliwość).

Wątpliwości, które nie zostały rozstrzygnięte w dokumencie pn. „Odpowiedzi na pytania organizacji pozarządowych zgłoszone podczas naboru wniosków w ramach konkursów o zlecenie realizacji zadań ogłoszonych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji” , należy zgłaszać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Data publikacji: 2021-11-24
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Gabriela Knapik