informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek KRUS

Broszura inforamcyjna - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Okładka broszury- Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Publikacja - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników

Instrukcja wypełniania Formularza informacji składanych przy ubieganiu się  o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  INF-O-PdR.

Punkt 1. Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy.

Podaj imię i nazwisko niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobligowanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika albo osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą w sektorach rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, ubiegającej się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

Punkt 2. Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy.

Podaj pełen adres wnioskodawcy ubiegającego się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

Punkt 3. Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc.

Zakreśl wyłącznie jedną z dwóch rodzajów działalności: w rolnictwie lub w rybołówstwie - w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Punkt 4. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał pomoc publiczną do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, tj. składek na ubezpieczenia społeczne rolników lub osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, ze źródeł innych niż Fundusz wykaż otrzymaną kwotę w składanych wnioskach Wn-U-A (poz. 13) oraz w tabeli (punkt 4) Formularza INF-O-PdR składanego przez wnioskodawcę.   

W przypadku otrzymania przez wnioskodawcę pomocy publicznej do składek, o których refundację ubiega się  z Funduszu, w składanym Formularzu wykaż dane dotyczące otrzymanej pomocy, tj.

  • dzień udzielenia pomocy (wynikający z decyzji lub umowy),
  • podstawę prawną pomocy (tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy),
  • wartość pomocy (wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie),
  • formę pomocy (forma otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub części, inne),
  • przeznaczenie pomocy (wskaż, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub rybołówstwie czy działalności bieżącej).

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie otrzymał pomocy publicznej do składek na ubezpieczenia społeczne, o których refundację ubiega się z Funduszu, pozostaw tabelę w punkcie 4 niewypełnioną.

Poniżej punktu 4 formularz musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę stosownym pełnomocnictwem dostarczonym do Funduszu.