informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do ubiegania się o refundację składek KRUS

Broszura inforamcyjna - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Okładka broszury- Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników
Publikacja - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników

Kiedy muszę uzupełniać formularz INF-O-PdR?

Refundacji składek KRUS udzielamy jako pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Jeśli ubiegasz się o refundację składek KRUS, to musisz przesłać formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-PdR. Formularz ten złóż wraz z każdym wnioskiem bądź korektą wniosku Wn-U-A. Nie wysyłaj formularza bez wniosku. Formularz INF-O-PdR znajdziesz w tym miejscu.

Jak uzupełnić formularz INF-O-PdR (Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)?

Formularz INF-O-PdR wypełnij wyraźnie pismem maszynowym lub ręcznie drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem.

W punkcie 1 i 2 podaj Twoje dane, jako rolnika, który ubiega się o refundację składek KRUS.

Dane te muszą być zgodne z danymi z wniosku Wn-U-A, do którego dodajesz INF-O-PdR, czyli:

  • Twoje imię i nazwisko w pozycji 1 w INF-O-PdR muszą być zgodne z Twoim imieniem i nazwiskiem wykazanym w pozycji 6 i 7 we wniosku Wn-U-A,
  • adres Twojego miejsca zamieszkania w pozycji 2 w INF-O-PdR musi być zgodny z adresem wykazanym w pozycjach od 16 do 21 we wniosku Wn-U-A.

W punkcie 3 deklarujesz czy prowadzisz działalność gospodarczą, w związku z którą ubiegasz się o pomoc - w rolnictwie czy w rybołówstwie. Zakreśl wyłącznie jedną z dwóch rodzajów działalności.

W punkcie 4 wskazujesz, czy otrzymałeś pomoc z innych źródeł do składek KRUS, o których refundację ubiegasz się w PFRON.

Jeżeli otrzymałeś pomoc publiczną do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, tj. składek na ubezpieczenia społeczne rolników ze źródeł innych niż Fundusz, wykaż otrzymaną kwotę w składanym wniosku Wn-U-A (poz. 13) oraz w tabeli (punkt 4) formularza INF-O-PdR.

Jeśli otrzymałeś pomoc publiczną do składek, o których refundację ubiegasz się z Funduszu, w składanym formularzu wykaż dane dotyczące otrzymanej pomocy, tj.

  • dzień udzielenia pomocy (wynikający z decyzji lub umowy),
  • podstawę prawną pomocy (tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy),
  • wartość pomocy (wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie),
  • formę pomocy (forma otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub części, inne),
  • przeznaczenie pomocy (wskaż, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub rybołówstwie czy działalności bieżącej).

Jeśli nie otrzymałeś pomocy publicznej do składek na ubezpieczenia społeczne, o których refundację ubiegasz się z Funduszu, pozostaw tabelę w punkcie 4 niewypełnioną.

Poniżej punktu 4 wskaż dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

  • imię i nazwisko;
  • data i podpis.

Formularz INF-O-PdR musi być podpisany przez rolnika lub osobę upoważnioną przez rolnika odpowiednim pełnomocnictwem dostarczonym do Funduszu.

Jeżeli jesteś rolnikiem i formularz INF-O-PdR podpisujesz we własnym imieniu, to wpisz swoje imię i nazwisko i złóż podpis.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem rolnika i formularz INF-O-PdR podpisujesz w imieniu rolnika, to wpisz swoje imię i nazwisko, jako pełnomocnika i złóż podpis.