informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Patronaty Honorowe PFRON

Zasady składania wniosków o Patronat Honorowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Patronatem honorowym PFRON mogą zostać objęte przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami PFRON.

PFRON obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia realizowane przez osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zwane dalej Organizatorami.

PFRON nie obejmuje patronatem honorowym działalności żadnego z Organizatorów, a jedynie konkretne przedsięwzięcia, wydarzenia, bądź projekty, zwane dalej Projektami realizowane przez Organizatorów.

W przypadku organizowania przez Organizatorów Projektów cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Organizatorzy Projektów cyklicznych, mogą się każdorazowo ubiegać o objęcie patronatem honorowym PFRON kolejnej edycji.

PFRON nie obejmuje patronatem honorowym działalności komercyjnej.

Przyznanie przez PFRON patronatu honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Organizatorów.

Wniosek Organizatora o objęcie patronatem honorowym PFRON, zwany dalej Wnioskiem, organizowanego Projektu należy przesłać najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji Projektu na adres:

Prezes Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

oraz w formie elektronicznej na adres: prezes_pfron@pfron.org.pl

Wniosek przesłany po terminie nie będzie rozpatrywany. Organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej o decyzji dotyczącej wniosku o udzielenie patronatu w terminie 14 dni od daty zarejestrowania wniosku w PFRON.

W uzasadnionych przypadkach, PFRON może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego wcześniej patronatu honorowego. Decyzja ta jest ostateczna.

Odebranie patronatu honorowego zobowiązuje Organizatora do bezzwłocznego usunięcia wszelkich informacji o objęciu patronatem honorowym przez PFRON projektu oraz usunięcia logotypu PFRON ze wszystkich materiałów informacyjnych oraz promocyjnych.

Organizator, który otrzymał pozytywną decyzję PFRON o przyznaniu patronatu honorowego, zobowiązany jest umieszczać na wszystkich materiałach informacyjnych/promocyjnych informację o patronacie honorowym PFRON oraz pobrany ze strony logotyp PFRON.

Organizator zobowiązany jest także umieści na swojej stronie internetowej – jeśli taką prowadzi – logo PFRON wraz z odsyłaczem do strony www.pfron.org.pl

Organizator zobowiązany jest po uzyskaniu patronatu honorowego PFRON przesłać do Biura Funduszu po dwa egzemplarze wszystkich materiałów informacyjnych/promocyjnych, na których umieszczona została informacja o patronacie honorowym bądź logotyp PFRON.

Organizator Projektu, objętego honorowym patronatem PFRON, zobowiązany jest niezwłocznie po ich uzyskaniu przesyłać do Biura Funduszu (wydarzenia@pfron.org.pl)  wszelkie informacje prasowe dotyczące realizowanego Projektu oraz podsumowanie z realizacji Projektu wraz z udokumentowaniem jego przebiegu (zdjęcia, filmy relacje pisemne i fotograficzne).

W przypadku wersji wniosku do druku istnieje możliwość otwarcia poniższego dokumentu formatu pdf w Wordzie.

Wydarzenia objęte patronatem

Rok 2024

 • VI Ogólnopolski Festiwal Wokalny Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikrofon”, Fundacja Rytm Gliwice, Gliwice, 22.06.–26.10.2024 r.
 • Targi Pracy i Edukacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, Wołomin, 20.05.2024 r.
 • Sportowa Majówka 2024 „Spacer farmera”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Prejłowie, Prejłowo, 29,05.2024 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Actions to improve the quality of life of the people with special needs in Poland and around the world, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, 15–17.05.2024 r.
 • Wydział przyjazny dla Każdego! – II edycja, Fundacja Alpha, Lublin, 30.08.2024 r.
 • Project FUTSAL MASTERS ON CUP IV, Fundacja “Pomaluj mi świat”, Puchar Polski Futsalu bez Barier – Ruda Śląska, 17.11.2024 r.
 • Konferencja pt. „I am just like you” z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 27.05.2024 r.
 • Konkurs Ogólnopolski „Kodowanie brajlem”, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 26.04.2024 r.
 • Raport pt. „Trenbook Diversity, Equity & Inclusion” (wydanie elektroniczne), SENSE consulting sp. z o.o., kwiecień 2024 r.
 • II Lubelskie Dni Integracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin, 24–25.05.2024 r.
 • 9. Bieg po Oddech, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Zakopane, 1.09.2024 r.
 • 34. Międzynarodowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku „Opowieści”, Lublin, 9–12.05.2024 r.
 • Targi Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Kierunek Przyszłość”, Olsztyn, 19.04.2024 r.
 • Miesiąc świadomości amputacji, Fundacja Centrum Rehabilitacji „Znowu w Biegu”, Kraków–Zakopane–Warszawa, kwiecień 2024 r.
 • Seria broszur „Poznaj Swój Mózg”, Fundacja StwardnienieRozsiane.info, Gdańsk, marzec–grudzień 2024 r.
 • Elementarz SM, Fundacja StwardnienieRozsiane.info, Gdańsk, II półrocze 2024 r.
 • Obchody Światowego Miesiąca Autyzmu pn. „Kwiecień miesiącem autyzmu” – edycja 2024, Stowarzyszenie Synergia, Szczecin, 2–30.04.2024 r.
 • Konferencji pt. „SM – i co z tego…?”, 5. edycja, Fundacja StwardnienieRozsiane.info, Gdańsk, 18–19.05.2024 r.
 • VIII Ogólnopolskie Spotkanie Interdyscyplinarne „Interdyscyplinarne ujęcie niepełnosprawności” – 3. edycja, Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 22–23.02.2024 r.
 • Finał Regionalny XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralno-Muzycznego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Albertiana”, Fundacja im. Brata Albert, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko, Zgierz, 7.02.2024 r.
 • XXIII Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Kraków, 26.02–3.03.2024 r.
 • I Konferencja tematyczna „Nowe technologie w kształceniu osób z niepełnosprawnościami. Wyzwania BON”, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, 23–24.05.2024 r.

Rok 2023

 • III Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych „Giżycka Fabryka Dźwięków”, Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych, Giżycko, 14.12.2023 r.
 • II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia uwarunkowana niepełnosprawnością”, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, 8.12.2023 r.
 • Gala XI edycji ogólnopolskiego projektu społecznego dla osób z niepełnosprawnościami „Nikifory”, Change4Good not-for-profit Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki, 14.12.2023 r.
 • Europejski Superpuchar Bez Barier 2023, Fundacja „Pomaluj mi świat”, Warszawa, 6–9.12.2023 r.
 • Puchar Polski w Futsalu Bez Barier – FUTSAL MASTERS ON CUP III, Fundacja „Pomaluj mi świat”, Warszawa, 8.12.2023 r.
 • Kongres i Mikołajkowy Jarmark Rękodzieła z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja OPTEA, Rzeszów, 3.12.2023 r.
 • Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej, Fundacja Lawendowy Anioł, Ozorków, 5.12.2023 r.
 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych „Kosmiczna impreza – Każdy Ważny”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto”, Konin, 1.12.2023 r.
 • V Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę– Oddział Łódzki, Ozorków, 5.12.2023 r.
 • Konferencja pt. „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice, 27–28.11.2023 r.
 • XLIV Sympozjum Naukowe pn. „W drodze do skutecznego wspierania w niezależnym życiu – dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz Gala Jubileuszowa, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Warszawa, 8–9.11.2023 r.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Niech wiedzą!”, Szkoła Podstawowa w Niegowie, Niegowa, 1.12.2023 r. – 30.06.2024 r.
 • 26. Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku „Opowieści”, Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin, 6–8.11.2023 r.
 • 30 lat w służbie osobom z niepełnosprawnościami – Jubileusz 30-lecia Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Elbląg, 17.11.2023 r.
 • Zajęcia edukacyjne pt. „Słabowidzący i niewidomi są wśród nas” oraz konkurs plastyczny „Oczko”, Polski Związek Niewidomych – Okręg Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, październik 2023 r. – kwiecień 2024 r.
 • Zaślubione miłości do siebie, Fundacja Zjednoczeni pod białą flagą, Warszawa, 7.09.2023 r.
 • XIX Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa specjalnego w Tczewie, Tczew, Gołuń, 18-22.09.2023 r.
 • III Śląska Konferencja o Dostępności, Instytucja Filmowa „Silesia Film”, Katowice, 9–10.10.2023 r.
 • Otwarcie Centrum Wsparcia Społecznego, Stowarzyszenie dla Rodziców Lubelszczyzny Forte, Lublin, 8.09.2023 r.
 • Bezpieczni w górach, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Jelenia Góra, maj–grudzień 2023 r.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjno-szkoleniowy „Każdy inny – wszyscy równi”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, Sochaczew, wrzesień 2023 r. – czerwiec 2024 r.
 • Targi Pracy i Edukacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, Wołomin, 19.06.2023 r.
 • Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy –okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, 21.06.2023 r.
 • 33. Międzynarodowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku SANS „Dom”, Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin, 15–18.06.2023 r.
 • Konkurs Wojewódzki „Kodowanie brajlem”, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 6.06.2023 r.
 • Konferencja prasowa pt. „Stwardnienie rozsiane w Polsce – nowe wyzwania”, Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego – Rada Główna, Warszawa, 29.05.2023 r.
 • Niezłomni na szlakach Green Velo, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej, Skarżysko-Kamienna, maj–czerwiec 2023 r.
 • Obchody 30-lecia Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnobrzegu, PSONI, Tarnobrzeg, 5.05.2023 r.
 • Realizacja filmu „Żyję z Bólem – Julka”, Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego, Wrocław/Łomianki, maj–listopad 2023 r.
 • VIII Festiwal Piosenki Przyjaznej – Śpiewać każdy może pt. „Ikony Polskiej Muzyki”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie, Marcinkowo, 30.06.2023 r.
 • Gala Jubileuszowa XXX-lecia Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Osób Niepełnosprawnych, Sejmik Warmińsko–Mazurski Osób Niepełnosprawnych, Olsztyn, 15.09.2023 r.
 • Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia – impreza plenerowa, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza”, Kraków, 23.06.2023 r.
 • Konferencja pt. Dobre praktyki w relacjach personelu opieki zdrowotnej z pacjentami o szczególnych potrzebach, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, 21.04.2023 r.
 • Wydział przyjazny dla Każdego!, Fundacja Alpha, Lublin, 2.04.2023 r.
 • Mam tę MOC #jestem #żyję #chcę, Fundacja Pomocy i Wsparcia THERA, Lublin, 26.03.2023 r.
 • Targi Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Kierunek Przyszłość”, Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Olsztyn, 22.04.2023 r.
 • 8. Bieg po Oddech, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Zakopane, 3.09.2023 r.
 • I Turniej Talentów w Gdyni, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdyni, Gdynia, 30.05.2023 r.
 • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach – badanie ankietowe i raport, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Małopolska, 1.03.–30.06. 2023 r.
 • Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, Fundacja MATIO Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Kraków, 28.02.–5.03.2023 r.
 • V Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany mikrofon”2023, Fundacja Rytm Gliwice, Gliwice, 1.03–30.10.2023 r.
 • XXI Integracyjny bal dla dzieci pt. „Radość Wasza – Radość Nasza”, Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi, Nowy Sącz, 9.02.2023 r.
 • Forum Aktywności Osób Niepełnosprawnych, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Inowrocław, 17.01.2023 r.

Rok 2022

 • Konferencja (Nie)pełnosprawni w pracy, Fundacja Łódź Akademicka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, 9.11.2022 r.
 • XXV Jubileuszowe Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku, Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin, 7–8.11.2022 r.
 • IV Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki, Ozorków, 1.12.2022 r.
 • Zajęcia edukacyjne oraz konkurs plastyczny „Oczko”, Polski Związek Niewidomych – Okręg Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, listopad 2022 r. – kwiecień 2023 r.
 • Targi Pracy „Poszukuj pracy aktywnie”, Fundacja Aktywizacja – Filia w Katowicach, Katowice, 27.10.2022 r.
 • Konferencja „Ekonomia społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”, Fundacja Pod Aniołem, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Szczecin, 13-14.10.2022 r.
 • Obchody 20-lecia Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Olsztyn, 25.10.2022 r.
 • X konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 26.10.2022 r.
 • Obchody Jubileuszu 30-lecia powstania i działalności Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, Kalisz, 27.10.2022 r.
 • IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, Kraków, 21–22.09.2022 r.
 • Konferencja „SM… i co z tego?”, Fundacja StwardnienieRozsiane.info, Gdańsk, 10–11.09.2022 r.
 • Dni Sportu –Polska Mobilna, Fundacja Auxilium, Lublin, 26–28.0.8.2022 r.
 • XXI Ogólnopolski Turniej Tenisa stołowego Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, Węgierska Górka, 2–4.09.2022 r.
 • Sploty Teatralne pn. „Polski Bohater – (Nie) Rozważny i Romantyczny”, Stowarzyszenie „Tkalnia”, Zduńska Wola, 23.11.2022 r.
 • Ekstraklasa Futsalu Bez Barier – FUTSAL MASTERS ON CUP, Fundacja „Pomaluj mi świat”, Gliwice, 10-11.12.2022 r. (Puchar Ekstraklasy).
 • VII Festiwal Piosenki Przyjaznej – Śpiewać każdy może pt. „Rozśpiewane Tabory”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie, Marcinkowo, 30.05.2022 r.
 • IV Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych, Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”, Ryn, 13–15.06.2022 r.
 • (Nie)widzialni. Podnoszenie jakości życia osób z ukrytą niepełnosprawnością, Fundacja StwardnienieRozsiane.info, Trójmiasto, 1.10.2022 r.–31.03.2023 r.
 • Dzień Studenta i Doktoranta z Niepełnosprawnością oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywni w Niepełnosprawności”, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 20–21.05.2022 r.
 • Obchody 40-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnobrzegu, PSONI, Tarnobrzeg, 5.05.2022 r.
 • 32. Międzynarodowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku SANS „Relacje”, Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin, 26–29.05.2022 r.
 • Konkurs Wojewódzki „Kodowanie brajlem”, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 8.06.2022 r.
 • Realizacja filmu „Żyję z Bólem – Zbyszek”, Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego, Gostyń/Łomianki , kwiecień-grudzień 2022 r.
 • 7. Bieg po Oddech, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Zakopane, 4.09.2022 r.
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Acceptance, Participation, Social Solidarity – Interdisciplinary Challengers in Creating of Community for All, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, 26.05.2022 r. (zmiana terminu: 15.12.2022 r.).
 • Targi Pracy „Kierunek Przyszłość”, Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Olsztyn, 19.03.2022 r.
 • XXI Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Kraków, 28.02.–6.03.2022 r.


Rok 2021

 • Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych „Giżycka Fabryka Dźwięków”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku, 15.12.2021 r.
 • Konferencja „Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 18.11.2021 r. (w formule online).
 • III Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki, Ozorków, 9.12.2021 r.
 • 24. Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku, Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin, 22–23.11.2021 r.
 • VIII Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pacy”, Fundacja Łódź Akademicka, Łódź, 3.11.2021 r.
 • III Ogólnopolski Konwent pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, Warszawa, 28-29.10.2021 r.
 • 9. edycja Festiwalu Bez Barier, Fundacja Kultury Bez Barier, Warszawa, 30.09.–10.10.2021 r.
 • XVI Piknik Integracyjny „W krzywym zwierciadle”, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki, Ozorków, 22.09.2021 r.
 • Niezłomni w Koronie Gór, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, wrzesień 2021 r. – wrzesień 2023 r.
 • XVII konferencja „Kurs na HR” – Powrót do nowej „normalności”, Grupa Progres Sp. z o.o., Gdańsk, online, 30.06.2021 r.
 • Solar Rejs, Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Gliwice–Szczecin, lipiec 2021 r.
 • Ogólnopolski Turniej Futsalu Bez Barier – FUTSAL MASTERS ON CUP, Fundacja „Pomaluj mi świat”, Jelcz-Laskowice–Trzebnica, 27–30.09.2021 r.
 • Ogólnopolski Zjazd Delegatów organizacji działających na rzecz chorych na padaczkę, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki, Ozorków, spotkanie online 26.03.2021 r.
 • Konkurs z okazji 20-lecia działalności Świetlicy Terapeutycznej w Chrzanowie „Świetlicowe wspomnienia”, Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie, Fundacja im. Brata Alberta, Chrzanów, 2.07.2021 r.
 • Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku „Marzenia”, Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin, 27–30.05.2021 r. (nowy termin wydarzenia: 17- 20 czerwca 2021 roku)
 • 6. Bieg po Oddech, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Zakopane, 29.08.2021 r. oraz Bieg Wirtualny od 15.03.2021 r.
 • II Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany mikrofon” 2020, Fundacja Rytm Gliwice, Gliwice, marzec–październik 2021 r.
 • Uroczysta inauguracja Punktu Informacji dla Osób z Niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Opocznie, Stowarzyszenie „Serca bez granic”, Opoczno, marzec 2021 r.
 • III Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa pod hasłem „W świecie kolorowych skarpetek” połączony z głośnym czytaniem w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, Jasło, 22.03.2020 r.

 

Rok 2020

 • Barometr Skutecznej Aktywizacji, fundacja Aktywizacja, Warszawa, 2.12.2020 r.
 • II przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych , Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki, Ozorków, 3.12.2020 r.
 • II edycja Wheelkathonu – maratonu innowacji, Fundacja „Leżę i Pracuję”, Katowice, 28–29.11.2020 r.
 • III Wojewódzki Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Świętokrzyskie jakie cudne”, Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski, 24.11.2020 r.
 • IV Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych – Fabryka Dźwięków, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”, specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku, Giżycko,
 • Raport „Perspektywa pracodawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością „ oraz panel dyskusyjny organizowany w ramach 2.edycji Festiwalu Cyfryzacji, Fundacja „Leżę i Pracuję”, Katowice, 7.10.2020 r.
 • Projekt pn. „MOŻLIWOŚCI niepełnosprawności II”, 50. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, Warszawa, listopad 2020 r.
 • VII Festiwal Kultury bez Barier, Fundacja Kultury bez Barier, Warszawa, 25.09.–4.10.2020 r.
 • VII Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, Kraków, 10–18.09.2020 r.
 • Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Wszystkich Niepełnosprawnych w ramach XVIII edycji konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, Fundacja „Szansa dla Niewidomych”, Warszawa, 11–14.09.2020 r.
 • II edycja Ogólnopolskiego Konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, Warszawa, 2.10.2020 r. (alternatywnie: 3.05.2021 r.)
 • VII konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”, Fundacja Łódź Akademicka, Uniwersytet w Łodzi, Łódź, 4.11.2020 r.
 • IX konferencja „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy”, Polska Izba Producentów na Rzecz Kolei, Spała, 23–25.06.2020 r.
 • VII Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży, Łomża, 22.04.2020 r.
 • Ogólnopolska konferencja pt. „Dziecko cudzoziemskie ze specjalnymi potrzebami w placówce edukacyjnej”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie, Warszawa, 15–17.05.2020 r.
 • XVIII Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki, 22.05.2020 r.
 • Światowy Dzień Zespołu Downa w Krakowie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie, Kraków, 21.03.2020 r.
 • XXII Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, 5 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, 24.04.2020 r.
 • Konferencja pt. „Autyzm wokół nas”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin, 2.04.2020 r.
 • Eliminacje do Mistrzostw Europy w Orientacji Precyzyjnej ETOC 2020, dla zawodników kategorii PARA, Wojskowy Klub sportowy „Wawel”, Złoty Potok, 28.03.2020 r.
 • II Białostockie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, Białystok, 15.03.2020 r.
 • IX edycja „Giełdy Mocy” – wydarzenia promującego zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, odbywającego się pod hasłem: „Zauważ – Zatrudnij –Zyskaj”, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Warszawa, 18.03.2020 r.
 • Ogólnopolski Zjazd Delegatów organizacji działających na rzecz chorych na padaczkę, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki, Łódź, 26.03.2020 r.
 • Projekt pn. „MOŻLIWOŚCI niePEŁNOsprawności”, 50. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, Warszawa, 27.01–17.03.2020 r.
 • 5. Bieg po Oddech oraz Wirtualny Bieg po Oddech, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Zakopane, 30.08.2020 r.
 • Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Kraków, 24.02–1.03.2020 r.
 • Bydgoski Bieg po Oddech, Stowarzyszenie Waleczne Serca, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Bydgoszcz, 26.07.2020 r.
 • II Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa pod hasłem: „W świecie kolorowych skarpetek” połączony z głośnym czytaniem w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, Jasło, 20.03.2020 r.
 • XX Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” 2020, Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Kraków, 23.03.2020 r.
 • II Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany mikrofon” 2020, Fundacja Rytm Gliwice, Gliwice, luty–październik 2020 r.
 • XX wielki integracyjny bal karnawałowy pt. „Radość Wasza – Radość Nasza”, Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”, Nowy Sącz, 6.02.2020 r.
 • II Piastowski Bieg po Oddech, Ludowy Klub Sportowy Piast Farmina oraz Gmina Czernichów, Wołowice, 12.09.2020 r.
 • XXX Międzynarodowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku, Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin, 24–26.04.2020 r.
 • X edycja konkursu „Samorząd Równych Szans”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, gala konkursowa w połowie 2020 r. (maj-czerwiec)
 • Wystawa „Taxo – sztuka dotyku”, Stowarzyszenie B5, Łódź, kwiecień 2020 r.
 • Eliminacje Regionalne XX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralno-Muzycznego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” 2020, Fundacja im. Brata Alberta w Łodzi, Zgierz, 23.01.2020 r.
 • III Gala Mr. Disabled, Stowarzyszenie „Górnośląski Skarabeusz”, Świętochłowice, 12.05.2020 r.


Rok 2019

 • Impreza integracyjna dla dzieci z niepełnosprawnościami „Mikołaj z Nadzieją”, Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Słupsk, 6.12.2019 r.
 • „Grudzień na rzecz niepełnosprawności” – obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, Trzebnica, 4–16.12.2019 r.
 • Impreza „Wspomnień Czar” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Koninie, Konin, 3.12.2019 r.
 • Konferencja „Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami – teraźniejszość i przyszłość”, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji społecznej „Bo mogę!”,
  Tarnobrzeg, 28.11.2019 r.
 • Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki, Ozorków, 5.12.2019 r.
 • Przegląd dziecięcej twórczości artystycznej „Mała Sztuka – Wielkie Sprawy, Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, Rzeszów, 3.12.2019 r.
 • Konferencja pt. „Opieka, Terapia, Edukacja. Podmiotowość osób z wieloraką niepełnosprawnością” organizowana w ramach cyklu „Spotkania Na Tak”, Stowarzyszenie Na Tak, Poznań, 29.11.2019 r.
 • XXII Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku, Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin, Jabłonna, 29–30.11.2019 r.
 • III Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych – „Fabryka Dźwięków”, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”, Giżycko, 27.11.2019 r.
 • Warsztaty profilaktyczne – wiem jak reagować, czyli pierwsza pomoc podczas napadu padaczki, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki, Ozorków, 7.11.2019 r.
 • XXII Festiwal Sztuk Wszelakich, 5. Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, 6–21.11.2019 r.
 • Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR, Targi LublinS.A., Lublin, 25–27.10.2019 r.
 • Turniej koszykówki na wózkach „Basketball Cup 2019”, Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, Białystok, 23–24.11.2019 r.
 • II edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie” Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, Łódź, 15.11.–3.12.2019 r.
 • VI Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundacja Łódź Akademicka, Łódź, 6.11.2019 r.
 • XVIII Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka, Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, Chrzanów, 23.10.2019 r.
 • 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, Fundacja Biuro Kultury, Toruń,
  19–27.10.2019 r.
 • I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Amputacje – wyzwania i rzeczywistość XXI wieku”, Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, Kraków, 24.10.2019 r.
 • VIII Konferencja „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy”, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Raszyn k. Warszawy,
  14–15.10.2019 r.
 • Ogólnopolski Konwent pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, Warszawa, 11.10.2019 r.
 • VII Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier, Fundacja Kultury bez Barier, Warszawa, 26.09.–6.10.2019 r.
 • IX Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych) – Płock 2019, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, Płock, 21–28.09.2019 r.
 • IV Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny – Wieruszów 2019, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, Wieruszów, 21.09.2019 r.
 • 27. Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji – REHABILITACJA oraz Kongres Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji REHABILITACJA 2019, Spółka Interservis, Łódź, 19–21.09.2019 r.
 • VI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, Kraków, 19.09.2019 r.
 • XVII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, Tczew, 16–20.09.2019 r.
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch" – I Zlot Sokoła, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Zębców-Ostrów Wielkopolski, Zębców-Ostrów Wielkopolski, 14.09.2019 r.
 • XVI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl  Timbersports  Series , Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Warszawa, 14.09.2019 r.
 • „Nakręceni na pracę – Rowerem przez Podkarpacie”, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Jarosławiu, Jarosław, 12–18.09.2019 r.
 • Górska Przygoda, czyli Trasy Nieprzetartego Szlaku podczas XVII Rajdu Granica 2019, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Szklarska Poręba,
  12–15.09.2019 r.
 • XII Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych, Podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy w Małopolsce im. Zbyszka Koleckiego, Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” w Jordanowie, Jordanów, 11.09.2019 r.
 • BoniRUN – II Integracyjny Bieg Przełajowy o statuetkę św. Józefa w Konarach, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, Konary, 8.09.2019 r.
 • XIX Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, Łodygowice, Jaworze, 6–8.09.2019 r.
 • XXII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej OPTAN 2019, Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka, Grudziądz, 5–8.09.2019 r.
 • Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym nie można objąć uściskiem”, Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Turku, Turek 2.09.–9.12.2019 r., gala finałowa 29.02.2020 r.
 • 4. Bieg po Oddech, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Zakopane, 1.09.2019 r.
 • IV Letni Festiwal Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych „Kolorowe Anioły”– Rowy 2019, Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Rowy, 9.08.2019 r.
 • Zawody sportowe dla osób z chorobą Parkinsona – Parkinsoniada Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych Tromed Sporting Łódź, Łódź, 2–4.08.2019 r.
 • Impreza sportowa „Bydgoszcz 2019 World Para Athletics Grand Prix – 47. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski”, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Bydgoszcz, 18-21.07.2019 r.
 • Wawel Cup – Trail Orienteering, Wojskowy Klub Sportowy „Wawel”, Kraków, 14.07.2019 r.
 • I regionalny turniej pn. „Warsztatowe Mölkky-Owanie”, Stowarzyszenie Tkalnia, Zduńska Wola, 11.07.2019 r.
 • XIII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Wykonawczy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Licheń Stary, 28–30.06.2019 r.
 • XVII Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Osób Niepełnosprawnych, Podolany, 14–16.06.2019 r.
 • Piknik Integracyjny w ramach 14. Festiwalu Święto Ogrodów, Zespół Placówek Caritas Kieleckiej w Proszowicach, Proszowice, 13.06.2019 r.
 • Impreza sportowa „Grand Prix Polski w Lekkiej Atletyce (Paralekkoatletyczne)”, Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, Białystok, 7–9.06.2019 r.
 • XIV Piknik Integracyjny pn. „Folklor mojej okolicy”, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie – Oddział Łódzki, Ozorków, 5.06.2019 r.
 • VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, 7.06.2019 r.
 • Wielkie Święto Małego Człowieka – Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci
  i Młodzieży Niepełnosprawnej, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, Sokółka, 6.06.2019 r.
 • II Bieg Polaka Małego im. por. cc Eugeniusza Chylińskiego ps. „Frez”, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu, Racibórz, 25.05.2019 r.
 • XXI Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, 5. Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, Łódź, 21.05.2019 r.
 • I Piastowski Bieg po Oddech, Ludowy Klub Sportowy Piast Farmina, Wołowice, 19.05.2019 r.
 • Drugie Obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością pt. „Miłość na scenie życia 2019”, Inicjatywa Mieszkańców Warszawy – Oddział Białołęka, Warszawa, 19.05.2019 r.
 • Konferencja „NIE MÓWIĘ, ALE WIDZĘ I ROZUMIEM” – Innowacyjne metody neurorehabilitacji, edukacji i komunikacji alternatywnej, Fundacja Audemus Audire, Warszawa, 18–19.05.2019 r.
 • Białostockie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, Fundacja AC Warsztaty Terapii Zajęciowej, Białystok, 18.05.2019 r.
 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2019, Stowarzyszenie INNI w Brzezinach, Brzeziny 17.05.2019 r.
 • Impreza integracyjna pn. „Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu, Zgierz, 16.05.2019 r.
 • VIII edycja „Biegu Na Tak – Run of Spirit”, Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu, Poznańskie Jezioro Malta, 11.05.2019 r.
 • Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych Federacji INAS 2019, Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem”, Trzebnica 5–7.04.2019 r.
 • Akcja „Doradcy podatkowi osobom z niepełnosprawnością”, Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby doradców Podatkowych, Olsztyn, 2.04.2019 r.
 • Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa pod hasłem „W świecie kolorowych skarpetek”, Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, Jasło, 21.03.2019 r.
 • XIX Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”, Fundacja im. Brata Alberta, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Kraków, 18.03.2019 r.
 • Wojewódzki Konkurs „Plastyczne nutki filmowe, czyli malowanie muzyki”, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku, Radomsko, 25.02.–5.04.2019 r.
 • „Wyspa Inspiracji” – cykl warsztatów i wykładów na temat niepełnosprawności, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin, 30.01.2019 r.


Rok 2018

 • Dzień Osób Niepełnosprawnych, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr. 12 im Janusza Korczaka w Krakowie, Kraków, 3.12.2018
 • XII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej w Ozorkowie, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki, Ozorków, 5.12.2018
 • Konferencja „Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie tarnobrzeskim – teraźniejszość i przyszłość”, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę!”, Tarnobrzeg, 7.12.2018
 • Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, 22.11.2018 oraz Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, 4.12.2018, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 • „Bieg Mikołajów”, Stowarzyszenie na rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom”, Piwniczna-Zdrój, 9.12.2018
 • Forum Osób z Niepełnosprawnościami „Aktywni w pracy”, Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zajęciowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, Jasionka k. Rzeszowa, 20.11.2018
 • VI Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”, Wadowice, 25.11.2018
 • Przegląd Twórczości Scenicznej „Mała sztuka – Wielkie sprawy”, Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” i Koło PSONI w Rzeszowie, Rzeszów, 7.12.2018
 • XVI Koniński Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami „Od juniora do seniora”, Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej „Pomoc”, Konin,30.11.2018
 • II edycja projektu „Inspirując krzewimy dobre postawy”, Fundacja „Dzieciom.TV”, 3.12.2018 – 30.06.2019
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Medycyna Personalizowana „Genom, Niepełnosprawność, Edukacja, Pacjent, Technologie”, Lublin, 27-29.11.2018
 • Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Werbkowicach, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Werbkowicach, Werbkowice 24.10.2018
 • IV Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, Polski Związek Szachowy i Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando”, Warszawa, 7-8.12.2018
 • XXII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka – ABILIMPIADA, Fundacja Mielnica, Konin, 27.10.2018
 • Ogólnopolska Konferencja „Z MPD na co dzień”, Ośrodek Rehabilitacyjny Polanka, Chrusty gmina Zagnańsk, 6.10.2018
 • Impreza Charytatywna „Łączymy siły dla Michała”, Stowarzyszenie FADO, Grudziądz, 7.09.2018
 • III Ogólnopolski Bieg Uliczny – Wieruszów 2018”, Klub Otwartych Serc, Wieruszów, 8.09.2018
 • Integracyjny Bieg Przełajowy o statułetkę św. Józefa – BoniRun, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Konary, 9.09.2018
 • „Wyspa Dostępności” podczas V edycji Targów Euro-Lift w Kielcach, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, 2-4.10.2019
 • XVII Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka, Fundacja im. Brata Alberta, Chrzanów, 17.10.2018
 • Regionalny Festiwal Skrytych Talentów, Drzewickie Centrum Wolontariatu „Otwarta Dłoń”, Drzewica, 3.10.2018
 • VIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy Dla Niepełnosprawnych „De Facto”, Płock, 22-19.09.2018
 • IV Puchar Świata w Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych, Federacja Armwreslingu Polska, Rumia, 18-21.11.2018
 • Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży niewidomej i ociemniałej- projekt.,Fundacja ARTNOVA, 1.09.2018-30.11.2018
 • Warsztaty Szkoleniowo- edukacyjne- „Mukowiscydoza 2018”   ,MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,23-25.11.2018
 • Konferencja: „Niepełnosprawni na rynku pracy” ,Fundacja Łódź Akademicka, Łódź ,7.11.2018,
 • VI Warszawski Festiwal Kultury bez Barier, Fundacja Kultura Bez Barier, Warszawa, 28.09-7.10.2018
 • Gala Jubileuszowa XXV- lecia Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,28.09.2018
 • Prace kapituły Ogólnopolskiej XIII Edycji konkursu dla pracodawców wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2018-09.2018 -  Ogólnopolska Gala Kończąca Kampanię- Zamek Królewski w Warszawie ,
 • Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, Warszawa ,27.09.2018
 • SPSONI Koło w Zgierzu, Razem ku niezależnemu Życiu,Zgierz,12.09.2018
 • Stowarzyszenie na rzecz szkolnictwa specjalnego w Tczewie XVI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych,Tczew,10-14.09.2018
 • Międzynarodowa Konferencja „ Niepełnosprawny w Świecie Pracy-łamiemy bariery dla
 • XVIII Obchody Jubileuszu 25 lecia Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskup Jana Chrapka06-09.09.2018
 • Komitet Honorowy” IX IBSA Mistrzostw Europy Niewidomych i Słabowidzących w Showdon”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki i Niewidomych i Słabowidzących Cross,21-, Showdon 27.08.2018
 • ,Mistrzostwa świata Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w szachach i Mistrzostwa świata Juniorów Niewidomych i Słabowidzących Cross Niewidomych i Słabowidzących w szachach, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki, Solec Zdrój 13-24.08.2018
 • XV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Koszęcin 11.08.2018
 • „PIKNIK WDZIĘCZNOŚCI, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom”,05.08.2018
 • Ogólnopolskie senioralna w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO, Kraków, 30.06.2018
 • Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury II Przegląd twórczości poetyckiej Osób Niepełnosprawnych na Skrzydłach w Aleksandrowie”, Aleksandrów27.06.2018
 • XVI FESTIWAL PIOSENKI I FORM TWÓRCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Fundacja Osób Niepełnosprawnych, Podolany 23.24.06.2018
 • Integracyjny Bieg z Przeszkodami Turmageddon, Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom,Turek,23.06.2018
 • 15 lecie Działalności Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Kogito, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne, Kraków 21.06.2018
 • XIII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie widnym, i Powodziowych Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej,Licheń,15-17.06.2018,
 • Konferencja: „Dla Niepodległej’ Specjalistyczny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego15.06.2018
 • XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Specjalne, Olimpiady Specjalne Polska, Katowice, Chorzów,
 • Mikołów,9-12.06.2018.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Specjalistyczny ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce.7.06.2018
 • XIII Piknik Integracyjny Historia Naszej Okolicy ,Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę oddział Łódzki,Ozorków,06.06.2018
 • „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, Stowarzyszenie INNI Brzeziny,18.05.2018
 • VIII Rocznica powstania Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem UMCS –piknik integracyjny w dniu 16.05.2018 Ogólnopolska Konferencja w Dniach 18-19.05.2018, ,Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „ Alter Idem ” Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie , Lublin,16.05,1-19.05.2018
 • „Bieg po oddech”, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Zakopane,2.09.2018
 • „Zobaczyć Horn’, Śląski Yacht Club,12.05-27.05.2018
 • „Sami o Sobie- wykład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu PSONI koło w Zgierzu ”,Zgierz,15.05.2018
 • VII edycja „Bieg na tak- Run of spirt”, Poznań 12.05.2018
 • Fundacja MANKO, Program Ogólnopolska Karta Seniora, Magazyn Głos Seniora, Edycja 2018
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla Młodzież z Niepełnosprawnością, 8.05.2018
 • Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo, Centrum Targowo- Konferencyjne EXPO Silesia,Sosnowiec,20-21.04.2018
 • XVIII Przegląd Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych INTELEKTUALNIE „Albertriada ”,Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,Kraków,19.04.2018
 • Konferencja Inkluzja Zamiast Iluzji Uczeń ze Specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach WYCHOWANIA FIZYCZNEGO , Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Białymstoku , Białystok,18.04.2018
 • „Miłość na scenie życia” ,Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Białołęki,,Białołęka,15.04.2018
 • „Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa” Stowarzyszenie Rodziców i przyjaciół z Zespołem Downa „Tęcza”, w Krakowie,Kraków,13.03-24.03.2018
 • XVIII Ogólnopolski Wielki Bal Karnawałowy pt. „Radość Wasza Radość Nasza”, Stowarzyszenie BESKIDZKIE WIĘZI, Nowy Sącz,13.02.2018

Rok 2017

 

 • „Psychotraumatologia – Jak zrozumieć potrzeby osób po amputacjach? Warsztat dla rodzin” Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzont,
  I. edycja:20-21.01,.2018
  II. edycja:17-18.03.2018
  III. edycja12-13.05.2018
 • „Wojewódzki przegląd amatorskich zespołów muzycznych”, Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Osób o specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa ” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku 14.12.2017
 • Jubileusz 15 lecia Fundacji „Przyszłość dla dzieci” Połączony z koncertem artystów z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Fundacja, „Przyszłość dla dzieci”,6.12.2017
 • „Mała sztuka -wielkie sprawy” Niepubliczne przedszkole „Niezapominajka PSONI KOŁO W Rzeszowie,Rzeszów4.12.2017
 • „Autyzm w rodzinie wyzwanie naszych czasów? W ramach Europejskiego tygodnia autyzmu, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Polanika,2-3.12.2017
 • XI IMPREZA INTEGRACYJNA z OKAZJIMIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie,Konin,01.12.2017
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji „Odkryj i spełni swoje marzenia-kreatywność, a niepełnosprawność ”, Lublin,30.11-1.12.2017
 • IV edycja Giełdy Mocy, Stowarzyszenie „Otwarte Dżwi”Warszawa,29.11.2017”
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Szkoła Podstawowa Oddziałami Integracyjnymi nr.12 im. Janusza Korczaka , Kraków,29.11.2017
 • Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka.23.11.2017
 • Gala Finałowa Pomorskiego Festiwalu Małych Form Artystycznych „Nasz dom nasze życie”
 • Fundacja Słoneczna Jesień, Dom Pomocy Społecznej w Gdyni,,13.11,2017
 • Turniej Polskiej Ligi Rugby na wózkach-turniej finałowy ,Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, 11.11,2017
 • 25lecie Fundacji „Miłosierdzie”, Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie ”,Kalisz,20.10.2017
 • „Mistrzowie o puchar przewodniczącej PSONI w tenisie stołowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, PSONI Koło w Werbkowicach, Werbkowice, 19.10.2017
 • Konferencja pod hasłem „Niepełnosprawni na rynku pracy”, Fundacja Łódź Akademicka, Łódź, 08.11.2017 r.
 • Inspirując Krzewimy Dobre Postawy, Fundacja DZIECIOM.TV, Warszawa, 2.10-30.10.2017 r.
 • Ogólnopolska Kampania Społeczna #17 milionów, Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat", Łódź, 1.10-30.10.2017 r.
 • V Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier, Fundacja Kultury Bez Barier, Warszawa, 29.09-15.10.2017 r.
 • 10-lecie działalności Przedsiębiorstwa Społecznego „Gospoda Jaskółeczka", Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego  „Wzajemna Pomoc", Radom, 28.09.2017 r. 
 • WalkCamp2- obóz nauki chodu na protezie podudzia, Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, Lancokorona, 26/29.09.2017 r.
 • Miting Lekkoatletyczny Otwarcie stadionu ,,LEKKOATLETYCZNA PERŁA OSTRÓDY", Gmina Miejska Ostróda, Ostróda, 23.09.2017 r.
 • Konkurs ,,Strona Internetowa Bez Barier" IX edycja, Fundacja Widzialni, Częstochowa, 15.09. 2017-2.03.2018 r.
 • XV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, Tczew, 11-15.09.2017 r.
 • XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „OPTAN 2017", Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka, Grudziądz, 7/10/09/2017 r.
 • Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stróże, 7.09.2017 r.
 • XX Jubileuszowy Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Otwórzmy serca dla niepełnosprawnych artystów", Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Brodnica, 6-8.09.2017 r.
 • „W obiektywie -tajemnice fotografii, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ,,Tęcza", Kraków, 25.08/ 15.11. 2017 r.
 • XV Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Osób Niepełnosprawnych, Podolany, 25.06.2017 r.
 • XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 23-25.06.2017 r.
 • Marsz św. Brata Alberta, Fundacja im. Brata Alberta, Rudawa, 12.06.2017 r.
 • Impreza sportowo-integracyjna pod hasłem „Boni - Sport na Zielonej”, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Świątniki Górne, 13.06.2017 r.
 • Impreza towarzysząca pod hasłem „Bieg o złotą monetę”, Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, Olsztyn, 04.06.2017 r.
 • IV Olimpiada Wiedzy dla uczniów z niepełnosprawnością, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 26.05.2017 r.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 24-25.05.2017 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Wspaniale jest się rozwijać – niepełnosprawni w biznesie”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin, 18.05.2017 r.
 • Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa „Zaczarowany Zakątek", Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza w Krakowie, Kraków, 25.03.2017 r.
 • Konferencja „Bezpieczeństwo pasażerów w transporcie zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych", Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Warszawa, 22.03.2017 r.
 • Konferencja "Biznes ukierunkowany społecznie", Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Konary, 16.03.2017 r.
 • XVII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej ON Intelektualnie „Albertiana", Fundacja im. Brata Alberta, Fundacja Anny Dymnej, „Mimo Wszystko", ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Teatr Juliusza Słowackiego w Krakowie, 13.03.2017 r.
 • XVII Wielki Integracyjny Bal "Radość Wasza- Radość Nasza", Stowarzyszenie,, Beskidzkie Więzi", Nowy Sącz, 09.02.2017 r.

Przedsięwzięcia długofalowe

 • powołanie Rady Pracodawców i Instytucji przy Instytucie Polityki Społecznej UW, Warszawa, 18.01.2017 r.
 • Platforma Internetowa Paradoxpower.pl (promocja twórczości osób niepełnosprawnych), Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret, Katowice, 2016-2017 r.
 • Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Usługi opiekuńcze dla ON"; udział w Radzie Programowej Inkubatora Innowacji Społecznych, PSONI, Warszawa, 2016-2020 r.
 • Europejski Program Aktywnej Rehabilitacji EPAR, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Bełchatów/Warszawa, 2016-2020 r.
 • Pilotażowy system skoordynowanej opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym realizowany w trybie ambulatoryjnym i domowym, przy udziale interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Warszawa, 2016 r.
 • Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, powołanym pod auspicjami Instytutu Transportu Samochodowego (ITS), Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 2016 r.
 • Koalicja Rzeczników Etyki i raportu Biznes i Prawa Człowieka, Sekretarz Generalny ONZ, United Nations, Global Compact w Polsce, Warszawa, 2016-2017 r.
 • Konkurs Zwyczajnie Aktywni, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej i Ruch Społeczny Polskie Amazonki, Warszawa, 11.2016 – 28.02.2017 r.
 • Konkurs „Strona internetowa bez Barier”, Fundacja Widzialni, Warszawa, 09.2016 – 04.2017 r.

Rok 2016

 • Obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawności, Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi „Anna”, Świnoujście, 16.12.2016 r.
 • Michael Jackson Instrumentalnie – koncert charytatywny, Stowarzyszenie Na Tak, w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod dyrekcją mjra Pawła Joksa, Poznań, 12.12.2016 r.
 • VI konferencja z cyklu „Spotkania Na Tak - Porozumiewam się, więc jestem”. Konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie Na Tak, Poznań, 2.12.2016 r.
 • GEPETTO –impreza integracyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Gepetto, MOPS w Koninie oraz oddział Wielkopolski PFRON, Konin, 1-2.12.2016 r.
 • 25-lecie Fundacji dla dzieci niepełnosprawnych "NADZIEJA”, Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych "NADZIEJA", Słupsk, 2-3.12.2016 r. (Gala 10.02.2017, 11.02.2017 Bal charytatywny, 16.03.2017 konferencja podsumowująca)
 • Dzień otwarty w ZUS dla osób niepełnosprawnych, ZUS, 2-3.12.2016 r.
 • XIV Międzynarodowy Turniej Szachowy, Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, Łodygowice, 21-27.11.2016 r.
 • Ogólnopolska konferencja projektu pod nazwą „Przedsiębiorczość społeczna dla niepełnosprawnych – upowszechnianie dobrych praktyk”, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Warszawa, 1.10-30.11.2016 r.
 • Konkurs „Samorząd równych szans 2016”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, 25.11.2016 r.
 • III edycja Konferencji ”Niepełnosprawni na rynku pracy”, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódź, 11.09.2016 r.
 • XV ogólnopolski Mityng Pływacki ON im. K.Brzęczka, Fundacja im. Brata Alberta i WTZ w Chrzanowie, Chrzanów, 27.10.2016 r.
 • Gala Finałowa II Pomorskiego Festiwalu Małych Form Artystycznych "Nasz Dom-Nasze Życie", Fundacja Słoneczna Jesień, Gdynia, 24.10.2016 r.
 • VI Turniej Finałowy Polskiej Ligi Rugby na Wózkach 2016, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Warszawa, 21-23.10.2016 r.
 • projekt „Sztuka bez barier – aktywizacja i kompleksowe wsparcie artystów niepełnosprawnych”, Centrum Rehabilitacji im. Ks. Bpa Jana Chrapka, Grudziądz, 19.10.2016 r.
 • Giełda Mocy 2016 - VI edycja, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawa, 19.10.2016 r.
 • "KSONalia: Pierwszy Jeleniogórski Tydzień Osób Niepełnosprawnych i Seniorów" / 15-lecie KSON, Jelenia Góra, 10-14.10.2016 r.
 • XXIV Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji REHABILITACJA, Łódź, 22-24.09.2016 r.
 • X Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Licheń Stary, 16-18.09.2016 r.
 • III Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Gdowie, Gdów, 18.09.2016 r.
 • XIX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych –OPTAN, Grudziądz, 1-4-09.2016 r.
 • Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 2016 r.
 • XII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Mazurska Szkoła Żeglarstwa, Giżycko, 24-26.06.2016 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku", Wrocław, 9.06 - 10.06.2016 r.
 • XIV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, Tczew, Gołuń, 6-12.06.2016 r.
 • I Ogólnopolska Konferencja „Prosimy dotykać eksponatów”, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk, 18.04.2016 r.
 • XVI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”, Kraków, 14.03.2016 r.
 • IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Białystok, Olimpiady Specjalne Polska, 9.03 - 20.03.2016 r.
 • Mistrzostwa Świata w narciarstwie biegowym i zjazdowym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Zakopane, 29.02 – 5.03.2016 r.

Rok 2015

 • XIII Międzynarodowa Konferencja Reha for the Blind in Poland, Warszawa, 03-04.12.2015 r.
 • Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy", Łódź, 06.11.2015 r.
 • Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. K. Brzęczka, Fundacja im. Brata Alberta, Chrzanów, 23.10.2015 r.
 • Konferencja „Cienie i blaski prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniającego również osoby niepełnosprawne”, Katowice, 12.10.2015 r.
 • Warsztaty "My też możemy ratować Życie" oraz "II Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy", Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK "Dar Życia" przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej, Szczyrk, wrzesień 2015 r.
 • Międzynarodowa konferencja "Negotiating Space for (Dis)ability in Drama, Theatre, Film and Media", Łódź, 25-27.09.2015 r.
 • XXIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA, Łódź, 17-19.09.2015 r.
 • II Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej połączony z Marszem po Zdrowie, 13.09.2015 r. w Gdów
 • XVIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „OPTAN 2015”, Grudziądz, 3-6.09.2015 r.
 • III edycja "Zdobywamy Górę Kamieńsk", Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Góra Kamieńsk, 16.08.2015 r.
 • Międzynarodowa konferencja "East European & Mediterranean Cerebral Palsy & Developmental Medicine Meeting", Poznań, 17-20.06.2015 r.
 • Mistrzostwa Świata Boccia Open Poznań 2015, Poznań,16-22.06.2015 r.
 • XIII Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych, Podolany, 13-14.06.2015 r.
 • XIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, Tczew oraz Gołuń, 08-12.06.2015 r.
 • II Olimpiada Wiedzy dla dzieci niepełnosprawnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 08.06.2015 r.
 • "Konferencja promująca działania Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych", Dąbrowa Tarnowska, 25.05.2015 r.
 • Konferencja "Petent 2.0" o nowoczesnej obsłudze interesanta w urzędzie, Poznań, 22-23.04.2015 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro. W 100-lecie kształcenia Głuchych w Łodzi", Łódź, 20-21.03.2015 r.
 • XV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana", Kraków, 09.03.2015 r.
 • Forum Polonicum, Encyklopedia Wsi i Regionów, Katowice
 • I Ogólnopolskie Paramistrzostwa Ratownictwa Przedmedycznego, Szczyrk, 25-27.01.2015 r.
 • IV edycja kampanii społecznej "SM-Walcz o siebie"
 • Projekt "Nie Bądź Ślepy na Kulturę - uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989-2014"
 • Projekt "Pilotażowego systemu skoordynowanej opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym realizowanego w trybie ambulatoryjnym i domowym, przy udziale interdyscyplinarnego zespołu specjalistów", Fundacja Urszuli Jaworskiej, 2015 r.
 • Projekt "PI-MIGACZ" - wspierający osoby niesłyszące w uzyskaniu prawa jazdy
 • Projekt "Przedsiębiorczość społeczna dla niepełnosprawnych – upowszechnianie dobrych praktyk”, który będzie realizowany w latach 2015-2016
 • Konkurs "Strona Internetowa Bez Barier" oraz VII edycja konferencji "Cyfrowo Wykluczeni", Fundacja Widzialni.

Rok 2014

 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina", Warszawa, 03.12.2014 r.
 • Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy", Łódź, 21-22.11.2014 r.
 • IV Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health, Wrocław 22-24.10.2014 r.
 • Kampania społeczna "Żyjmy lepiej, starzejmy się pogodniej" w ramach Światowego Dnia Reumatyzmu, Warszawa, 10.10.2014 r.
 • Międzynarodowa konferencja "Digital Home - zarządzania inteligentnym budynkiem", Kraków, 19.09.2014 r.
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe "Rehabilitacja według modelu biopsychospołecznego", Zamość, 13.09.2014 r.