informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Rada Nadzorcza PFRON

Rada Nadzorcza składa się z:

 1. Prezesa Rady Nadzorczej, którym jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 2. przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 3. przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
 4. przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym:
  1. po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  2. po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  3. dwóch przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a i b organizacji pozarządowych.

Członków Rady Nadzorczej powołuje na wniosek Pełnomocnika, a w przypadku przedstawicieli, o których mowa w pkt. 3, na wniosek uprawnionych organizacji, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Skład Rady Nadzorczej na lata 2020-2022:

 1. Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezes Rady Nadzorczej
 2. Tomasz Chudobski – przedstawiciel Federacji Przedsiębiorców Polskich
 3. Renata Górna – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 4. Dariusz Jadczyk – przedstawiciel Konfederacji Lewiatan
 5. Aleksanda Kieres – przedstawiciel Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
 6. Piotr Krasuski – przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 7. Iwonna Kulikowska – przedstawiciel Ministra Finansów
 8. Bernarda Machniak – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych
 9. Mariusz Mituś – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 10. Janusz Piątek – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 11. Krzysztof Rowiński – przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 12. Jan Zając – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 13. Zofia Żuk – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club

Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu;
 2. opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowych ze środków Funduszu, zgodnie z kierunkowymi założeniami polityki zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, określonymi przez Pełnomocnika;
 3. zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach zaciągania przez Fundusz pożyczek;
 4. opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania każdego z zastępców Prezesa Zarządu;
 5. dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu;
 6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu;
 7. składanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 20 marca każdego roku, sprawozdań z działalności Funduszu.